WOODY HARRELSON

Woody

WOODY HARRELSON (Beckett) dis­po­nu­je uni­kát­ní kom­bi­na­cí emo­ci­o­nál­ní­ho pro­je­vu a cha­risma­tu, kte­rou divá­ky i kri­ti­ky vytr­va­le pře­kva­pu­je svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi výko­ny jak v main­stre­a­mo­vých, tak i nezá­vis­lých pro­jek­tech. Svým poje­tím vojen­ské­ho důstoj­ní­ka, jehož povin­nos­tí je ozna­mo­vá­ní úmr­tí vojá­ků jejich rodi­nám, kte­ré­ho si zahrál po boku Bena Fostera ve fil­mu Orena Movermana The Messenger, si vyslou­žil v roce 2010 nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. V minu­los­ti byl na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu SAG nomi­no­ván také v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon za roli kon­tro­verz­ní­ho vyda­va­te­le časo­pi­sů Larryho Flynta ve fil­mu Miloše Formana Lid vs. Larry Flynt.

            Zatím napo­sle­dy jsme Harrelsona moh­li spat­řit ve fil­mu Martina McDonagha Tři bill­bo­ar­dy kou­sek za Ebbingem s Frances McDormandSamem Rockwellem. Za svůj výkon byl v roce 2018 nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli a v téže kate­go­rii byl nomi­no­ván také na cenu BAFTA. Harrelson bude násled­ně k vidě­ní ve fil­mu Shock and Awe reži­sé­ra Roba Reinera.

            Mezi jeho nedáv­né sním­ky pat­ří napří­klad LBJ, v němž ztvár­nil roli Lyndona B. Johnsona, The Glass CastleNaomi Watts, tře­tí díl série Planeta opic s názvem Válka o pla­ne­tu opic v režii Matta Reevese, kri­ti­kou veli­ce ceně­ný sní­mek Hořkých sedm­náct spo­leč­nos­ti Fox Searchlight, sní­mek Wilson reži­sé­ra Craiga Johnsona, film Podfukáři 2 reži­sé­ra Jona Chu a film Triple Nine v režii Johna Hillcoata.

            Harrelson se coby sce­náris­ta, reži­sér, pro­du­cent a herec podí­lel na vzni­ku pře­vrat­né­ho živé­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Lost in London, kte­rý byl v ame­ric­kých kinech pro­mí­tán naži­vo 19. led­na 2017. V této kome­dii si spo­leč­ně s ním zahrá­li také Owen WilsonWillie Nelson. Zahrál si také v seri­á­lu sta­ni­ce HBO Temný pří­padMatthewem McConaugheym a za svůj výkon v tom­to seri­á­lu byl nomi­no­ván na cenu Emmy, cenu SAG a Zlatý glo­bus v kate­go­rii Hlavní muž­ský herec­ký výkon v seri­á­lu.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby […]
  • The Messenger (2009)27. července 2014 The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo samo. Pozitivní vize humanitně uvažujících jedinců z počátku dvacátého století s poukazem na […]
  • Sedm psychopatů - 60 % 19. listopadu 2012 Sedm psychopatů - 60 % Jestli se scénáře píšou podle receptu, který nám předvádí scénárista Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost strastiplná práce. Teprve vlastní drsné zážitky, hromada mrtvol a […]
  • Válka o planetu opic - 70 %13. července 2017 Válka o planetu opic - 70 % V temném lese se prodírají houštím vojáci, kteří hledají opice, hlavně jejich vůdce Caesara. Po dlouhé době mají štěstí, protože nachází místo, kde se opice schovávají, a zaútočí. Netuší […]
  • Rozhovor s dabérkou Pavlou Beretovou3. října 2018 Rozhovor s dabérkou Pavlou Beretovou Pavla ve filmu Venom dabuje ústřední ženskou postavu Anne, kterou ztvárňuje Michelle Williams. O postavě Annie směla dabérka prozradit pouze to, že má ve filmu bližší vztah s Eddiem […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase3. října 2018 Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase Tvůrci filmu svého nemorálního, ale stylového padoucha nalezli v britském herci, rapperovi a aktivistovi Rizovi Ahmedovi, držiteli Zlatého glóbu. Na první pohled se zdá, že je Carlton […]
  • Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou3. října 2018 Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou Přestože Petr Lněnička má téměř shodný hlas s hlasem Toma Hardyho, fanoušci na sociálních sítích mohou vyjadřovat obavy z toho, že Petr nezvládne nadabovat velmi hluboký Venomův hlas, […]
  • Solo: A Star Wars Story5. února 2018 Solo: A Star Wars Story Trailer na další Spin-Off filmů Star Wars. https://youtu.be/nBdUM1X8t2k
  • Solo: Star Wars Story - Recenze - 80%23. května 2018 Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […]