Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny

0a15ba6b 456e 436a ab16 edb3d785233b

Režisér Roman Polanski, se naro­dil 18. 8 1933 v Paříži (rod­né jmé­no Rajmund Roman Liebling ).

O čty­ři roky poz­dě­ji se s rodi­nou odstě­ho­val do pol­ské­ho Krakova. Část své­ho dět­ství v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky pro­žil v kra­kov­ském ghet­tu. S otcem, kte­rý ho donu­til z ghet­ta utéct, se po vál­ce šťast­ně sešli. Jeho mat­ka a sest­ra zemře­li v Osvětimi.

V roce 1962 nato­čil debut Nůž na vodě, za kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara, což byl pro začí­na­jí­cí­ho reži­sé­ra vel­ký úspěch, ale u nomi­na­ce to skon­či­lo a cenu si za film odne­sl z ital­ských Benátek. Zlatého med­vě­da zís­kal na němec­kém Berlinale za film Ve sle­pé ulič­ce (1966).

V roce 1968 se ože­nil s hereč­kou Sharon Tate ( Ples upí­rů 1967 - reži­sér R. Polanski ), kte­rou o rok poz­dě­ji zavraž­dil fana­tik Charles Manson. Od roku 1989 je žena­tý z hereč­kou E. Seignerovou, kte­rou také obsa­zu­je do svých fil­mu - např. 48 hodin v Paříži, Hořký měsíc, Venuše v koži­chu.

Jeho osob­ní život má něko­lik pádů, pře­žil ghet­to, při­šel o ženu, poz­dě­ji byl nařk­nut ze zná­sil­ně­ní. A to vše má mož­ná vliv na jeho reži­sér­skou kari­é­ru, kdy se sou­stře­dí na roz­bor poka­že­ných mezi­lid­ských vzta­zích ( Hořký měsíc 1992, Bůh masa­k­ru 2011 ) či hrů­zy dru­hé svě­to­vé vál­ky ( Pianista 2002 ).

Oceněné fil­my : Nůž na vodě (1962), Hnus (1965), Ve sle­pé ulič­ce (1966), Rosemary má děťát­ko ( 1968), Čínská čtvrt (1974), Tess (1988), Hořký měsíc ( 1992), Devátá Brána (1999), Pianista (2002), Muž ve stí­nu (2010), Bůh masa­k­ru (2011), Venuše v Kožichu (2013).

Foto zdroj :

Autor: Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17448095


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: