Marta Jandová

Jandova
 • 44 let
 • zpě­vač­ka a muzi­ká­lo­vá hereč­ka, zná­má z půso­be­ní v němec­ké kape­le Die Happy
 • naro­di­la se v Praze, je dce­rou rocke­ra Petra Jandy – zpě­vá­ka legen­dár­ní kape­ly Olympic
 • jejím man­že­lem je gyne­ko­log Miroslav Verner, se kte­rým má pěti­le­tou dce­ru Marii
 • prv­ní a prů­lo­mo­vá deska kape­ly nese název Supersonic Speed a v Německu zazna­me­na­la vel­ký úspěch
 • byla něko­li­krát nomi­no­vá­na na nej­vý­znam­něj­ší hudeb­ní ceny Echo a 1LIVE Krone a ode­hrá­la přes 1000 kon­cer­tů
 • v roce 2011 se Marta s pís­ní Sister Hit the Goal, kte­rá byla ofi­ci­ál­ní hym­nou žen­ské­ho němec­ké­ho národ­ní­ho týmu, sta­la sou­čás­tí Mistrovství svě­ta ve fot­ba­lu žen
 • v němec­ké tele­vi­zi ZDF mode­ro­va­la jed­nou týd­ně svůj vlast­ní hudeb­ní pořad s názvem NeoMusic: Wanted
 • má zku­še­nos­ti s porot­co­vá­ním v růz­ných sou­tě­žích jak v ČR, tak v Německu
 • účin­ko­va­la v muzi­ká­lech – Krysař, Mona Lisa, Baron Prášil, Ať žije roke­nrol, Kat Mydlář, Bídníci, Hamlet – The rock ope­ra
 • hrá­la také v růz­ných seri­á­lech a vystu­po­va­la v zábav­ných pořa­dech, např. Máme rádi Česko, Show Jana Krause
 • repre­zen­to­va­la ČR na Eurovision Song Contest 2015 ve Vídni, kde skon­či­la jako dru­há nej­lep­ší z čes­kých inter­pre­tů v his­to­rii

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

 • David Gránský27. srpna 2018 David Gránský 26 let český zpěvák a herec, narozen ve Znojmě dětství strávil v Irsku, má 2 bratry – Jaroslava a Tomáše David žije se svojí přítelkyní Nikolou, se kterou se zná již od svých […]
 • Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch26. listopadu 2018 Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch V sobotu začal slibovaný přímý přenos zábavné soutěže Česko Slovensko má talent. Čekal jsem od Primy trochu více, než od konkurenční Superstar, ale bohužel se Prima přiblížila stále více […]
 • Lujza Garajová Schrameková27. srpna 2018 Lujza Garajová Schrameková 35 let pochází z divadelní rodiny, studovala hereckou konzervatoř a na VŠ sociální práci herečka a moderátorka, je vdaná a má dvě děti – Grétu a Viktora během mateřské […]
 • Příběh o uplakaném velbloudovi16. března 2005 Příběh o uplakaném velbloudovi Za devadesátero horami, za devadesátero lesy, v jedné poušti jménem Gobi v Mongolsku, se jedné velbloudici narodilo jedno roztomilé velbloudě... A porod to byl velmi komplikovaný, […]
 • Ples21. října 2016 Ples
 • Temné kouty - Herecké obsazení16. června 2015 Temné kouty - Herecké obsazení Charlize Theron (Libby) Jihoafričanka Charlize Theron je jednou z nejoblíbenějších hereček současnosti. Diváky si získává svou schopností ztvárnit zajímavé a nejednoznačné […]
 • Trikový popisuje historii o tom, jak se zmenšují lidé ve filmech10. ledna 2018 Trikový popisuje historii o tom, jak se zmenšují lidé ve filmech https://youtu.be/sujW2qs0DzE
 • Panenství na obtíž - premiera 8. září 200511. srpna 2005 Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila… Bea chodí do druhého […]
 • Vysílání Československé televize v srpnu 196821. srpna 2018 Vysílání Československé televize v srpnu 1968 Výstava připomíná také roli Československé televize, která o probíhající okupaci naší země informovala. Po obsazení svých budov a studia 21. srpna 1968 vysílala televize díky odhodlání a […]
 • Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ I když se některé z postav filmu Terminator Genisys mohou objevit bez oblečení, drtivá většina scén od herců vyžadovala, aby byli navlečeni do oblečení a výzbroje dané éry i podle účelu, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *