Margot Kidderová

Margaret Ruth „Margot“ Kidderová (* 17. říj­na 1948, Yellowknife, Kanada) je kanadsko-americká hereč­ka. Proslavila se v roce 1978 jako Lois Lane ve fil­mu Superman, kde si zahrá­la spo­leč­ně s Christopherem Reevem. Objevila se i v dal­ších pokra­čo­vá­ních fil­mu.

Margot zača­la svo­ji kari­é­ru v níz­ko­roz­počto­vých kanad­ských fil­mech a tele­viz­ních seri­á­lech. Pak se ale roku 1970, spo­leč­ně s Genem Wilderem, obje­vi­la v hlav­ní roli sním­ku Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx. Získala také hlav­ní roli v thrille­ru Sestry od reži­sé­ra Briana De Palma.

Mimo jiné je Kidderová i diva­del­ní hereč­ka, zahrá­la si napří­klad ve zná­mé hře Monology vagí­ny. Hrála v množ­ství ame­ric­kých seri­á­lů, počí­na­je Smallvillem až po seri­ál Bratři a sest­ry. Kidderová je mimo jiné i zná­má poli­tic­ká a envi­ron­men­tál­ní akti­vist­ka.

Osobní život

Margaret Ruth Kidderová se naro­di­la 17. říj­na 1948 v Yellowknife v Kanadě. Jejími rodi­či byli Jocelyn „Jill“ Mary (roze­né Wilsonová), uči­tel­ka děje­pi­su, a její man­žel Kendall Kidder, inže­nýr a pyrotechnik.Margaret vyrůs­ta­la spo­leč­ně se svý­mi čtyř­mi sou­ro­zen­ci (sest­ra Annie a brat­ři John, Michael a Peter) stří­da­vě v Yellowknife a Labrador City (Newfoundland a Labrador). Jocelyn Mary pochá­ze­la z Britské Kolumbie v Kanadě, avšak Kendall Kidder pro­žil své dět­ství v Novém Mexiku v USA.

V roce 1996 Margarat absol­vo­va­la Havergal College. Její neteř Janet Kidderová je také hereč­kou; zahrá­la si napří­klad v kanad­ském seri­á­lu Continuum.

Když Margot roz­je­la svo­ji herec­kou kari­é­ru, krát­ce cho­di­la s kanad­ským poli­ti­kem Pierrem Trudeauem, ale také s reži­sé­rem Brianem De Palma a komi­kem Richardem Pryorem. Byla vda­ná a roz­ve­de­ná cel­kem tři­krát, z prv­ní­ho man­žel­ství s ame­ric­kým roma­no­pis­cem Thomasem McGuanem dokon­ce vze­šla dce­ra (* 1976). Po roz­vo­du s McGuanem se roku 1979 vda­la za Johna Hearda; man­žel­ství trva­lo neu­vě­ři­tel­ných šest dní. Následně byla mezi lety 1983 až 1984 vda­ná za fran­couz­ské­ho fil­mo­vé­ho reži­sé­ra Philippa de Broca. Po tře­tím a posled­ním roz­vo­du řek­la, že dává před­nost spo­leč­nos­ti jejích psů. Sama její dce­ra se vda­la za spi­so­va­te­le Waltera Kirna, se kte­rým má dvě děti.

V pro­sin­ci roku 1990 se Kidderová nachá­ze­la v autě, kte­ré nara­zi­lo do tele­graf­ní­ho slou­pu a způ­so­bi­la Margotinu dvou­le­tou neschop­nost točit a násled­né finanč­ní pro­blémy. O šest let poz­dě­ji, roku 1996, byla Kidderová dia­gnos­ti­ko­vá­na bipo­lár­ní poru­cha. Po tom­to zjiš­tě­ní Margot na čty­ři dny úpl­ně zmi­ze­la a sta­la se bez­do­mov­cem. Byla nale­ze­na v Los Angeles s hroz­ném sta­vu; bez mno­ha zubů, oho­le­ná... Následně byla umís­tě­na do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Sama Kidderová potvr­di­la, že mani­a­kál­ní­mi depre­se­mi trpě­la již v mlá­dí.

Od 17. srp­na 2005 je Margot Kidderová ofi­ci­ál­ně ame­ric­kou občan­kou. Sama říká, že to udě­la­la pro­to, aby moh­la i nadá­le pro­tes­to­vat pro­ti ame­ric­kým zása­hům v Iráku bez stra­chu z depor­ta­ce do Kanady. Anažuje se i v poli­ti­ce a je člen­kou Demokratické stra­ny.

Kariéra

V pozd­ních 60. letech 20. sto­le­tí žila Kidderová v Torontu a násled­ně ve Vancouveru. V té době se obje­vi­la v něko­li­ka tele­viz­ních seri­á­lech pro CBC a ved­lej­ší role hrá­la i v níz­ko­roz­počto­vých kanad­ských fil­mech. V 70. letech 20. sto­le­tí se odstě­ho­va­la do Los Angeles v Kalifornii. Zde byla nako­nec obsa­ze­na i do fil­mu Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx od Gene Wildera. Po skon­če­ní natá­če­ní se pře­stě­ho­va­la do New Yorku, kde se roz­hod­la dále stu­do­vat herec­tví. V roce 1974 si zahrá­la roli v horo­ru Černé Vánoce, za kte­rý obdr­že­la Kanadskou fil­mo­vou cenu jakož­to nej­lep­ší hereč­ka. Pozitivní ohla­sy si zís­ka­la i jako hereč­ka ve fil­mu 33 stup­ňů ve stí­nu. Roku 1978 zís­ka­la Kidderová prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ší roli její­ho živo­ta; posta­vu Lois Laneové ve fil­mu Superman, poz­dě­ji se obje­vi­la i v pokra­čo­vá­ních. Za svůj výkon v prv­ním díle zís­ka­la Cenu Saturn. Později se k Supermanovi vrá­ti­la, ale ten­to­krát v tele­viz­ním seri­á­lu Smallville, kte­rý popi­su­je Clarka Kenta jako tee­nage­ra. Postavu Bridgette Crosbyové ale ztvár­ni­la pou­ze ve dvou epi­zo­dách.

Margot Kidderová aktiv­ně hra­je ve fil­mech a tele­viz­ních seri­á­lech od roku 1968 a vyjma krát­kých pře­stá­vek natá­čí i v sou­čas­né době, jako jed­ny z jejích rolí může­me zna­čit ty ve fil­mech No Deposit (2015), Real Gangsters (2013), Jinak jen smrt (2008) nebo Halloween II (2009). V roce 2015 dokon­ce zís­ka­la svo­ji prv­ní cenu Emmy za výkon ve fil­mu R. L. Stine’s The Haunting Hour: The Series.


Detaily o článku Margot Kidderová


Foto:

Popis
English: Margot Kidder in a pub­li­ci­ty pho­to for Quackser Has a Cousin in the Bronx (1970).
Datum
ZdrojeBay
AutorUniversal Studios

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Tom Hardy14. května 2015 Tom Hardy Edward Thomas „Tom“ Hardy (* 15. září 1977 Londýn, Anglie) je britský herec. Studoval na Richmond Drama School a Drama Centre London. V televizi debutoval v roce 2001 v seriálu […]
  • JITKA NĚMCOVÁ6. března 2017 JITKA NĚMCOVÁ Nar. 1950, filmová a televizní režisérka, absolventka Filmové a televizní fakulty AMU obor režie (1973-78). Od roku 1978-1990 – redakce zábavy ČT.  Od 1990 externí spolupracovnice ČT. Od […]
  • Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu!28. srpna 2018 Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu! Stal se nejoceňovanějším interpretem všech dob. Byl prvním Afroameričanem, jehož klip se vysílal na hudební stanici MTV. Má dvě hvězdy na Hollywoodském chodníku slávy. Během prvního roku […]
  • Miloš Hlavica21. srpna 2015 Miloš Hlavica Miloš Hlavica (29. října 1933 Praha – 12. srpna 2015 Praha) byl český herec a malíř, manžel herečky Růženy Merunkové, bratr operního pěvce Pavla Hlavici, otec Marka Hlavici, herce Lukáše […]
  • Jackie Chan4. března 2017 Jackie Chan Když se řekne Jackie Chan, každému okamžitě naskočí – legenda bojových umění. Narodil se v 7. dubna roku roku 1954 ve Victoria Peak, jenž patří Hong Kongu. Od malička byl hyperaktivním […]
  • Eva Klepáčová20. června 2012 Eva Klepáčová Eva Klepáčová (2. května 1933 Praha – 18. června 2012 Praha) byla česká herečka, moderátorka, manželka herce a zpěváka Josef Zímy. Mezi jeji vůbec nejznámejší filmové role patří postava […]
  • Ondřej Vetchý21. srpna 2017 Ondřej Vetchý Divadelní, televizní a filmový herec pochází z Jihlavy. Vystudoval pražskou konzervatoř a hned po škole začal hrát v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, poté působil v Divadle E. F. […]
  • Michal Suchánek27. dubna 2009 Michal Suchánek  Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři obor herectví a poté účinkoval v divadle Františka Ringo Čecha. […]
  • John Cleese27. října 2016 John Cleese John Cleese (* 27. října 1939, Weston-super-Mare, Somerset, Anglie) je britský herec, komik, spisovatel a filmový producent, jeden z šesti členů komediální skupiny Monty Python. Hrál […]

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *