Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let

JMCurt

Před dlou­hý­mi 60. lety zača­la život­ní pouť slav­né hereč­ky s ješ­tě slav­něj­ším jmé­nem. Jejím otcem je totiž Tony Curtis a její mat­kou je ješ­tě slav­něj­ší Janet Leigh (kdo neví, je to oběť ze sprchy z prv­ní Psycha).

Její nej­slav­něj­ším fil­mem je Halloween Johna Carpertnera, ale obje­vo­va­la se v mno­ha dal­ších fil­mech, kte­ré sto­jí při­po­me­nout.

5 nejlepších filmů Jamie Lee Curtis

1983    Záměna – 82 %

Mladý a úspěš­ný obchod­ník s komo­di­ta­mi Louis Winthorpe III a pou­lič­ní pod­vod­ní­ček Billy Ray Valentine si ze dne na den muse­jí vymě­nit svá mís­ta, kte­rá jim byla dáv­no urče­na v jejich živo­tě. To je ale pou­hý začá­tek důmy­sl­ných intrik, v jejichž poza­dí sto­jí dva star­ší namyš­le­ní bohá­či Randolph a Mortimer. Pro ně je to pou­hý „vědec­ký expe­ri­ment“ v ceně jed­no­ho dola­ru. Zato mla­dý Louis Winthorpe III je zce­la poko­řen svým neče­ka­ným spo­le­čen­ským pádem dolů. Jeho nový zástup­ce si zase brzy nachá­zí své mís­to ve svě­tě boha­tých. Každá hra má však nejen svá pra­vi­dla, ale také sla­bi­ny umož­ňu­jí­cí vzniklou situ­a­ci nějak vyu­žít...

1978    Halloween – 80 %

V roce 1963 o Halloweenské noci ubo­dal šes­ti­le­tý Michael svou pat­nác­ti­le­tou sest­ru Judith. Po pat­nác­ti letech v ústa­vech se mu poda­ří prá­vě v před­ve­čer všech sva­tých utéct. Nikdo neví a nikdo ani nechce vědět, co se sta­ne 31. říj­na 1978, kro­mě dok­to­ra Loomise, Michaelova psy­chi­at­ra. Ten si je jis­tý, že se Michael vra­cí zpát­ky do Haddongield, ale když to zjis­tí zby­tek měs­ta, je už pro mno­ho lidí poz­dě.

Více na Kritiky.cz
#1935: Bosenský plackopes - 55 % Bosenský plackopes (Bosnian Flat Dog)Vydalo nakladatelství Mot v brožované vazbě v ro...
Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Pred...
Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smysl pro humor a oči, které berou za srdce. Bylo...
Cesta kolem světa za 80 dní Cestu kolem světa za 80 dní zná snad každý, takže děj popíši jen velmi stručně. Angličan...
Far Cry 5 - Arcade Podívejte se na to, jak se hraje mod Arcade ve hře Far Cry 5. ...

1994    Pravdivé lži – 79 %

Zvláštní agent Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) vede dvo­jí život. Plynule mlu­ví šes­ti jazy­ky, je dob­ře vycvi­čen pro kon­tra­špi­o­náž a pra­cu­je jako mezi­ná­rod­ní špi­ón pro vlád­ní orga­ni­za­ci nej­vyš­ší­ho uta­je­ní, ale jeho žena Helen (Jamie Lee Curtis) už pat­náct let věří tomu, že má za muže oby­čej­né­ho nud­né­ho obchod­ní­ka s počí­ta­či. Harry má všech­ny schop­nos­ti, pro­střed­ky a odva­hu chrá­nit svo­ji zemi... jen jest­li doká­že ochrá­nit také svo­je man­žel­ství?

1988    Ryba jménem Wanda – 78 %

Čtyři pro­hna­ní lupi­či - Wanda (Jamie Lee Curtis), Otto (Kevin Kline), Ken (Michael Palin) a George (Tom Georgeson) pro­ve­dou doko­na­lou lou­pež vzác­ných kle­no­tů. George ale svým spo­leč­ní­kům tak doce­la nevě­ří a kle­no­ty ukry­je na jiném mís­tě, než bylo domlu­ve­no. Když je dopa­den, zby­tek týmu se pídí po tom, kde kle­no­ty jsou, což George odmí­tá pro­zra­dit. Wandu napad­ne, že exis­tu­je ješ­tě jeden člo­věk, kte­rý to pře­ce musí vědět - Georgův obháj­ce Archie Leach (John Cleese). Všemožně se tedy sna­ží Archieho okouz­lit svý­mi půva­by a dostat z něj kýže­nou infor­ma­ci. To se nelí­bí žár­li­vé­mu Ottovi a Archieho pode­zí­ra­vé man­žel­ce (Maria Aitken)...

2003    Mezi námi děvčaty – 76 %

Dr. Tess Coleman (JAMIE LEE CURTIS) a její pat­nác­ti­le­tá dce­ra Anna (LINDSAY LOHAN) spo­lu pří­liš nevy­chá­ze­jí. Nerozumí si v otáz­kách oblé­ká­ní, úče­sů, hud­by a už vůbec ne ve výbě­ru part­ne­rů. V jeden čtvr­teč­ní pod­ve­čer jejich vzá­jem­ná nevra­ži­vost dosáh­ne vrcho­lu: Anna zuří, pro­to­že má pocit, že mat­ka nedo­sta­teč­ně pod­po­ru­je její hudeb­ní kari­é­ru a Tess - vdo­va, kte­rá se chys­tá na nové vdav­ky - nechá­pe, proč Anna nemů­že dát její­mu snou­ben­ci (MARK HARMON) ani na chví­li pokoj. Vše se ale změ­ní po malém inci­den­tu v čín­ské restau­ra­ci, kde si mat­ka s dce­rou omy­lem vymě­ní sušen­ky s přá­níč­ky. Páteční ráno je jako stu­de­ná spr­cha - Tess i Anna s hrů­zou zjis­tí, že si přes noc vymě­ni­ly těla. Po jed­nom dni strá­ve­ném v kůži své rodin­né soky­ně obě zno­vu nalé­za­jí vzá­jem­ný respekt. Sobotní svat­ba Tess se ale neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a obě­ma nezbý­vá, než rych­le najít způ­sob, jak se dostat zpět do své­ho těla. Klasický román spi­so­va­tel­ky Mary Rodgers se vra­cí na stří­br­né plát­no ve zce­la nové moder­ní adap­ta­ci.

Více na Kritiky.cz
Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání.. Tak jsem zase jednou doplatil na svou důvěru v názory jiných. Když jsem se poprvé dozvěděl o...
Titulky k Vikings S05E19 - What Happens in the Cave Dnes se podíváme, jak dopadne boj mezi králem Frodem a Ubbem. Floki se vydává na průzkum jesky...
Petra Palusková Účastnice reality show Robonsonův ostrov a Farma SK....
Román pro ženy - recenze Michal Viewegh je dnes autorem, jemuž každé knižní vydavatelství ochotně vydá všechno. Mezi...
American Truck Simulator - 1.4 Novinky v patchi 1.4....

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Halloween - Recenze - 75%16. října 2018 Halloween - Recenze - 75% Když se řekne John Carpenter, tak si spousta lidí kromě filmu Věc vzpomene právě na Halloween. Ano ten pravý 40 let starý snímek, který na dalších spoustu let změnil žánr hororu. A John se […]
  • Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou.31. října 2018 Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou. "Halloween" je jedním z doslova ikonických filmů žánru slasher. Musím se přiznat, že mi trvalo poměrně dlouho se na něj konečně podívat a zjistit, zda jsou zde skutečně takové kvality, jak […]
  • Halloween (2018) – Recenze – 70%12. října 2018 Halloween (2018) – Recenze – 70% První Halloween natočil v roce 1978 slavný režisér John Carpenter, který tím dal vzniknout kanonické hororové sérii, v níž je nicméně opravdu dobrý jen ten úplně první film […]
  • KYRA SEDGWICK15. října 2012 KYRA SEDGWICK KYRA SEDGWICK je známou divadelní, filmovou a televizní herečkou, která si získala srdce mnoha diváků a vysoké uznání kritiky. Postava policejní náčelnice Brendy Leigh Johnson dobře známa […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Chuck Norris10. března 2015 Chuck Norris Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris Jr. (* 10. března 1940, Ryan, Oklahoma, USA) je známý americký akční herec, mistr bojových umění a mediální osobnost s čerokíjskými a […]
  • Grace Lee Whitneyová4. května 2015 Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary Ann Chaseová, byla americká herečka a zpěvačka. Narodila se jako Mary Ann Chaseová, […]
  • SAMUEL L. JACKSON18. února 2015 SAMUEL L. JACKSON Označován jako jeden z nejpracovitějších herců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nesporně hvězdou v plném slova smyslu, což dokazuje i fakt, že jeho filmy vydělaly více peněz, než filmy […]
  • Hugh Jackman3. března 2017 Hugh Jackman Hugh Jackman, celým jménem Hugh Michael Jackman (* 12. října 1968 v Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie) je australský herec, producent, zpěvák a tanečník. Získal mezinárodní uznání za […]
  • Pierce Brosnan12. května 2005 Pierce Brosnan Rodák z irského Navanu (v květnu oslaví dvaapadesátiny) se proslavil především jako představitel Jamese Bonda, agenta 007 s povolením zabíjet, ve čtveřici akčních hitů Zlaté oko […]