CHADWICK BOSEMAN

Chadvick

            CHADWICK BOSEMAN (T’Challa/Black Panther) je rodák z Jižní Karolíny, kte­rý vystu­do­val Howardovu uni­ver­zi­tu a násled­ně navště­vo­val Britskou ame­ric­kou dra­ma­tic­kou aka­de­mii v Oxfordu, aby po jejím dokon­če­ní zahá­jil svou kari­é­ru her­ce, reži­sé­ra a sce­náris­ty. Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v dra­ma­tu Garyho Flederse Expres, ve kte­rém si zahrál roli fot­ba­lis­ty Floyda Littlea. Jeho pře­lo­mo­vou rolí se sta­la posta­va legen­dár­ní­ho Jackieho Robinsona ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros 42 z roku 2013, za kte­rou skli­dil u kri­ti­ky bouř­li­vé ohla­sy. Snímek, kte­rý se do his­to­rie zapsal jako sní­mek s nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­rou v rám­ci holly­wo­od­ských base­ballo­vých fil­mů, vyprá­ví pří­běh Robinsonova legen­dár­ní­ho angaž­má v týmu Brooklyn Dodgers po vede­ním mana­že­ra týmu Branche Rickeyho, kte­ré­ho si zahrál Harrison Ford.

            V roce 2014 Boseman zno­vu skli­dil úspě­chy kri­ti­ky za své poje­tí Jamese Browna ve fil­mu spo­leč­nos­ti Universal Pictures Get On Up – Příběh Jamese Browna. Tento bio­gra­fic­ký sní­mek, ve kte­rém se obje­vu­jí také Viola Davis, Octavia SpencerDan Aykroyd a kte­rý reží­ro­val Tate Taylor (Černobílý svět), mapu­je Brownův vze­stup z extrém­ní chu­do­by na pozi­ci jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších hudeb­ní­ků v ději­nách. Boseman za tuto roli v roce 2014 zís­kal cenu CinemaCon Male Star of Tomorrow, jeho výkon byl jme­no­ván jed­ním z desít­ky nej­lep­ších herec­kých výko­nů toho­to roku maga­zí­nem Time a na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu v Santa Barbaře za něj obdr­žel cenu Virtuous Award.

            Ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel Boseman coby čer­noš­ský afric­ký super­hr­di­na Black Panther debu­to­val ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka v květ­nu 2016. Po sním­ku Black Panther se v této roli násled­ně obje­ví také ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Avengers: Infinity War v květ­nu 2018.

            Zatím napo­sle­dy byl k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Open Road Films Marshall po boku Joshe Gada. Snímek vyprá­ví pří­běh Thurgooda Marshalla, prv­ní­ho afro­a­me­ric­ké­ho soud­ce Nejvyššího sou­du Spojených stá­tů, kte­rý se potý­ká s jed­ním ze zásad­ních pří­pa­dů, kte­ré pomoh­ly defi­no­vat jeho kari­é­ru. Mezi dal­ší Bosemanovy fil­my pat­ří napří­klad thriller Kingova pomsta, kte­rý měl pre­mi­é­ru na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a kte­rý mu na tom­to fes­ti­va­lu vyne­sl oce­ně­ní Vanguard Honor for Achievement in Performance, nezá­vis­lé psy­cho­lo­gic­ké pová­leč­né dra­ma The Kill Hole a také sní­mek spo­leč­nos­ti Summit Entertainment Velký draft s Kevinem Costnerem.

Více na Kritiky.cz
Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho ...
Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna Vydání nového pokračování Tomb Raidera pro PC se kvapem blíží. Původně exkluzivní titul ...
Papírová města (Paper Towns) - 55 % Středoškolák Quentin Jacobsen patří mezi ty studenty, kteří nejsou ve škole příliš oblíb...
Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01)) První díl nového seriálu od tvůrci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v ...
Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmam...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Black Panther - recenze - 7/1017. února 2018 Black Panther - recenze - 7/10 Krok vedle Nový film od Marvelu mě opravdu mile překvapil. Podle toho co jsem se dozvěděl z traileru, tak mi přišlo, že děj bude příliš jednotvárný, ale naštěstí tomu tak nebylo. Film se […]
  • Black Panther - Recenze - 70%15. února 2018 Black Panther - Recenze - 70% Film nás bere společně s T'Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domoviny - Wakandy - technologicky a ekonomicky velmi vyvinutou zemičku v Africe, která je skryta před […]
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […]
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […]
  • Black Panther - 90 %14. února 2018 Black Panther - 90 % Před kolika lety začal Marvel produkovat filmy? Ani nepamatuji, je to prostě dost dobrá porodnice dobrých filmů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther. Kdysi dávno narazil do […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […]