VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

Misik2

Vladimír Mišík je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké popu­lár­ní hud­by již od 60. let 20. sto­le­tí. Svou tvor­bou ovliv­nil celou řadu uměl­ců ať už z hudeb­ní­ho, výtvar­né­ho či lite­rár­ní­ho pro­stře­dí. Muzikanti pod znač­kou ETC zača­li vystu­po­vat v roce 1974. Vladimír Mišík s kape­lou ETC přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech kon­cer­tu­je dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řado­vých alb a něko­lik dal­ších kom­pi­la­cí.

Český rocko­vý zpě­vák, skla­da­tel, textař, svý­mi spo­lu­hrá­či a přá­te­li už léta mír­ně iro­nic­ky, avšak prá­vem pře­zdí­va­ný „Legenda“. Se svou prv­ní kape­lou hrá­val po par­cích Elvise a Semafor, na barran­dov­ském truh­lář­ském uči­liš­ti zalo­žil sku­pi­nu Uragán. Po krát­ké epi­zo­dě u Komet byl při­zván jed­nou z nej­slav­něj­ších čes­kých kapel 60. let Matadors, kde se začal hud­bou zabý­vat pro­fe­si­o­nál­ně. Dále pro­šel Orchestrem Karla Duby, zalo­žil prv­ní vlast­ní kape­lu New Force, se kte­rou ode­hrál jedi­ný kon­cert v srpnu 1968, poslé­ze byl krát­ko­do­bě anga­žo­ván jako sólo­vý kyta­ris­ta v George & Beatovens Petra Nováka. V zimě 1968 s býva­lým kole­gou z Komet a Matadors, kyta­ris­tou Radimem Hladíkem, zalo­ži­li Blue Effect. S ním se Mišík pre­zen­to­val na prv­ní dlou­ho­hra­jí­cí des­ce Meditace. Po jejím vydá­ní byl ze sou­bo­ru vyho­zen, vzá­pě­tí jej bube­ník Jaroslav ´Erno´ Šedivý pozval do dal­ší slav­né kape­ly teh­dej­ší doby, Flamenga. S ním nato­čil Vladimír Mišík dodnes nesmr­tel­né album Kuře v hodin­kách na tex­ty Josefa Kainara. Dříve než album sta­či­lo vyjít, Flamengo se roz­padlo a Mišík zalo­žil epi­zod­ní sou­bor Formace. Ke kon­ci prv­ní polo­vi­ny sedm­de­sá­tých let zalo­žil sku­pi­nu ETC..., se kte­rou – přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech – kon­cer­tu­je dodnes. Zároveň se začal věno­vat ved­lej­ší­mu akus­tič­těj­ší­mu sdru­že­ní Čunderground (původ­ně s Vladimírem Mertou, Honzou Hrubým ad., dnes vesměs se čle­ny ETC...). V letech 1976 – 2004 vydal Vladimír Mišík s ETC... deset řado­vých alb, něko­lik dal­ších kom­pi­la­cí a podí­lel se na něko­li­ka ved­lej­ších pro­jek­tech. Mnohé Mišíkovy pís­ně, čas­to na tex­ty zná­mých čes­kých bás­ní­ků (Václav Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslo­va zli­do­vě­ly a jsou ozdo­ba­mi „kyta­ro­vých večír­ků“ něko­li­ka gene­ra­cí.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři2. srpna 2017 Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spolu setkali poprvé pracovně při nahrávání videoklipu k filmu Bajkeři, ke kterému hudbu složil skladatel Jan. P. […]
  • Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka3. března 2017 Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka Když za vámi poprvé Jitka Němcová přišla s tím, že by o vás chtěla natočit dokument, čím vás přesvědčila, že jste na to kývl? Rockeři  coby  věční “rebelové" o pomníky moc nestojí… No, v […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Hana Hegerová21. října 2014 Hana Hegerová Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. října 1931 Bratislava) je významná československá zpěvačka a herečka, nekorunovaná královna československého […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Věra Čáslavská31. srpna 2016 Věra Čáslavská Věra Čáslavská (* 3. května 1942 Praha † 30.8.2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná […]
  • Václav Sloup21. července 2014 Václav Sloup Václav Sloup (1. března 1936 Tlustice – 19. července 2014 Libochovice) byl český herec. Do širšího povědomí diváků se zapsal především hlavní rolí Bruna ve filmu Blbec z Xeenemünde (1962) […]
  • Jan Tříska4. listopadu 2016 Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimová. Ze života V letech 1955 – 1959 vystudoval herectví na pražské DAMU, poté se stal v […]
  • Götz George27. června 2016 Götz George Götz George (* 23. července 1938 Berlín – 19. června 2016), byl německý herec. Popularitu získal především svou rolí duisburgského komisaře Horsta Schimanského v krimi seriálu Místo […]