Jan Tříska

Jan Tříska
Ohodnoťte člá­nek

Jan Tříska (4. lis­to­pa­du 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho man­žel­kou byla Karla Chadimová.

Ze života

V letech 1955–1959 vystu­do­val herec­tví na praž­ské DAMU, poté se stal v roce 1959 nejmlad­ším čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze. Na scé­ně Národního diva­dla se však obje­vo­val již v době stu­dií v sezó­ně 1956–1957, kdy alter­no­val v roli Prvního asi­s­ten­ta v Čapkově Bílé nemo­ci v režii Františka Salzera a rov­něž jako Druhý rekrut v Maryše (režie Zdeněk Štěpánek) a jako Páže ve Svaté Janě (režie Jaromír Pleskot). V roce 1966 ode­šel do Krejčova Divadla za bra­nou, po jeho záni­ku hos­to­val v roce 1973 na Kladně a v letech 1974–1977 hrál v Městských diva­dlech pražských.Hrál v mno­ha diva­del­ních a fil­mo­vých rolích, např. Radúz a Mahulena (1970), Třicet pří­pa­dů majo­ra Zemana.

V roce 1977 se roz­ho­dl emi­gro­vat do Kanady, poz­dě­ji do Spojených stá­tů. Uplatnění jako herec tam našel až po del­ší době. Ztvárnil napří­klad střel­ce ve fil­mu Lid ver­sus Larry Flynt, obje­vil se ve fil­mu Highlander, Osterman’s Weekend, Ronin, 2010: Druhá vesmír­ná ody­sea a dal­ších. Po same­to­vé revo­lu­ci se na čas vrá­til do Československa, aby pokra­čo­val ve své herec­ké drá­ze.

Známá je jeho role uči­te­le Igora Hnízda ve fil­mu Jana Svěráka Obecná ško­la (1991; nomi­na­ce na Oscara), dále hrál např. ve fil­mech Želary (2003; opět nomi­na­ce na Oscara), Horem pádem (2004). Ve hře Král Lear na Letních Shakespearových slav­nos­tech byl v roce 2002 jeho výkon v hlav­ní roli oce­něn Cenou Alfréda Radoka. Jeho jed­nou z dal­ších fil­mo­vých rolí, byl kat ve fil­mo­vé adap­ta­ci Máchovy bás­ně Máj z roku 2008 a Podezření z roku 2009. V regis­t­ru StB je Tříska uve­den jako agent, kry­cí jmé­no „Toman“, evi­denč­ní čís­lo 5 680. Sám k tomu uvá­dí, že jako agent nikdy nepů­so­bil.

Občas v létě navště­vu­je Českou repub­li­ku, ale trva­le žije v Los Angeles s man­žel­kou, čes­kou hereč­kou Karlou Chadimovou, s níž má dvě dce­ry. Je vege­ta­ri­án.

Na 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest dne 23. břez­na 2017 pře­vzal oce­ně­ní Kristián za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

23. září 2017 se váž­ně zra­nil při pádu z Karlova mos­tu. Na násled­ky neho­dy v nemoc­ni­ci 25. září zemřel.


Detaily o článku Jan Tříska


Foto

Popis
English: Czech actor Jan TřískaBrooklyn Academy of Music, New York
Slovenčina: Český herec Jan TřískaBrooklynská Akadémia Hudby, New York
Datum
Zdrojhttp://nemcok.sk/?pic=4397
AutorJaro Nemčok
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
http://nemcok.sk/copyright.htm
Pozice foto­gra­fa40° 41′ 11,55″ S, 73° 58′ 39,95″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap.

Wikipedie

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

  • Jan Tříska4. listopadu 2016 Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimová. Ze života V letech 1955 – 1959 vystudoval herectví na pražské DAMU, poté se stal v […]
  • Jan Tříska21. srpna 2017 Jan Tříska Česko-americký divadelní, filmový a televizní herec. Rodák z Prahy, který chtěl být původně tanečníkem, ale nakonec vystudoval herectví na pražské DAMU a díky svému prvnímu angažmá v […]
  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […]
  • Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých23. března 2017 Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové (Agnieszka Mandat), učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších16. března 2017 Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších Na MFF Praha - Febiofest přijedou další slavní hosté – mezi nimi například režisér Emir Kusturica, kameraman a spolupracovník režiséra Wernera Herzoga Peter Zeitlinger nebo oceňovaný […]
  • Jedna ruka netleská30. října 2003 Jedna ruka netleská Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská, ale i pozdě, tedy více než měsíc po premiéře přinášíme takovou krátkou filmovou recenzi.Režisér David […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference.  https://youtu.be/idHtYGWDY60
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *