Cameron Diaz

Cameron diaz001

Cameron Diaz pat­ří mezi hereč­ky, kte­ré mají v Hollywoodu tu nej­vět­ší slá­vu už za svým zeni­tem, ale stá­le je žáda­nou hvězdou pro reži­sé­ry. Jak je patr­no z její­ho pří­jme­ní, tak to tzv. čis­to­krev­ná Američanka nebu­de. Rodačka z ame­ric­ké Kalifornie, celým jmé­nem Cameron Diaz Michelle – 30. srp­na 1972 – nemě­la boha­té dět­ství jako někte­ří sou­čas­ní holly­wo­od­ští her­ci. Pochází poměr­ně z chud­ších pomě­rů. Má star­ší sest­ru Chimene. Předci Cameron Diaz jsou Kubánci a Španělé po otci. Po mamin­ce to má slo­ži­těj­ší – Angličanka, Skotka, Irka, Němka a pozor – navíc indi­án­ský původ – kmen Cherokee.

Začínala kla­sic­ky – jako model­ka. V roce 1994 pro­ra­zi­la kome­dií Maska po boku Jima Carreyho. Pak chví­li sbí­ra­la zku­še­nos­ti v pře­váž­ně roman­tic­kých kome­di­ích, až při­šel kasov­ní trhák – Svatba mého nej­lep­ší­ho pří­te­le. Kromě kome­di­ál­ní rovi­ny zvlád­la zahrát i tragé­die a dra­ma­ta. Další z ohrom­ných úspě­chů při­šel v roce 1998 – Něco na té Mary je.

Při natá­če­ní dal­ší­ho trhá­ku Charlieho andíl­ci, muse­la pro­jít výcvi­kem bojo­vých umě­ní – to trva­lo až osm hodin den­ně celé tři měsí­ce. Film se dočkal i pokra­čo­vá­ní po třech letech. Cameron Diaz se věnu­je i dabin­gu. Její asi nej­zná­měj­ší rolí je prin­cez­na Fiona z pohád­ky Shrek a všech jeho dal­ších pokra­čo­vá­ní – mimo­cho­dem – Shrek je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších ani­mo­va­ných dob­ro­druž­ství v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

V roce 2011 zau­ja­la rela­tiv­ně nega­tiv­ní rolí ve fil­mu Zkažená úča. Posbírala za to i něko­lik oce­ně­ní. Za celou svou kari­é­ru má spí­še štěs­tí napří­klad na Zlaté Glóby, co se týká nomi­na­cí. Na Oscara zatím neby­la nomi­no­vá­na ani jed­nou. Její sou­kro­mý život je doce­la divo­či­na s nad­sáz­kou řeče­no. Mezi její part­ne­ry pat­ři­li napří­klad zpě­vák Justin Timberlake, herec Matt Dillon nebo base­ballo­vá hvězda Alex Rodriguez. V roce 2015 se pro­vda­la za zpě­vá­ka sku­pi­ny Good Charlotte Benjiho Maddena. Ten je od ní mlad­ší o sedm let. Cameron Diaz nemá děti a asi už to ani nestih­ne. Ovšem jak sama říká, vůbec jí to nechy­bí. Uvidíme, jest­li její­mu sou­čas­né­mu part­ne­ro­vi nedo­jde trpě­li­vost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Rene Russo20. března 2017 Rene Russo Rene Russo všichni znají jako takovou nenápadnou zrzku. Nepatří úplně mezi tu první ligu hollywoodských hereček, ale populární zcela jistě je. Narodila se jako Rene Maria Russo […]
  • Sandra Bullock6. března 2017 Sandra Bullock Sandra Bullock patří mezi největší herecké hvězdy v Hollywoodu, i když bez skandálů. Narodila se 26. července 1964 ve Virginii, přímo na předměstí Washingtonu. Není čistokrevnou […]
  • Leonardo DiCaprio10. března 2017 Leonardo DiCaprio Když se řekne Leonardo DiCaprio, každý hned ví, že jde o velkou hollywoodskou hvězdu posledních let. Celým jménem Leonardo Wilhelm DiCaprio, rodák z Kalifornie – 11. listopadu 1974. Patří […]
  • Jack Palance12. března 2017 Jack Palance Jméno Jack Palance je asi většině českých diváků neznámé, ale je to škoda, protože se jedná o velmi známého hollywoodského herce. Narodil se jako Volodymir Ivanovič Palahniuk 18. února […]
  • Diana Amft14. března 2017 Diana Amft Diana Amft patří mezi nejpopulárnější herečky v Německu, která dosáhla i mezinárodního věhlasu. Narodila se 7. listopadu 1975 v Güterslohu v západním Německu. Mezi její charakteristický […]
  • Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky12. května 2019 Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky Hned na začátku bych rád řekl jednu věc, Charlieho andílci jsou jedním z nejzábavnějších filmů, které jsem v poslední době (lépe řečeno v období několika let) viděl, tedy jestliže se […]
  • Sex Tape - (45%)28. dubna 2015 Sex Tape - (45%) Dalo by se to také nazvat: 95ti minutová reklama na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam nebylo (asi na naplnění kamiónu), dobrá skoro jsem se divila, že Apple nebyl v závěrečných […]
  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […]
  • Mel Blanc16. března 2017 Mel Blanc Melvin Jerome Blank, uměleckým jménem Mel Blanc, patřil mezi největší dabingové hvězdy Hollywoodu své doby. Narodil se 30. května 1908 v San Francisu, v Kalifornii. Pocházel ze židovské […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]