Arnold Schwarzenegger


Arnold Alois Schwarzenegger (* 30. čer­ven­ce 1947, Thal poblíž Štýrského Hradce, Rakousko) je rakousko-americký spor­to­vec, herec a repub­li­kán­ský poli­tik. V letech 2003–2011 zastá­val úřad guver­né­ra Kalifornie. Je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších kul­tu­ris­tů his­to­rie. Vyhrál nespo­čet sou­tě­ží v kul­tu­ris­ti­ce a silo­vém troj­bo­ji – nej­cen­něj­ší jsou jeho vítěz­ství Mr. Olympia (7krát) a Mr. Universe (5krát).

Jako herec hra­je zejmé­na posta­vy tvr­dých mužů v akč­ních fil­mech, v nichž úro­ču­je svo­ji vypra­co­va­nou posta­vu. Díky ní byl také v Guinnessově kni­ze rekor­dů ozna­čen jako nej­do­ko­na­le­ji vyvi­nu­tý muž na svě­tě. Dokázal se pro­sa­dit ve fil­mo­vém prů­mys­lu i přes to, že neměl herec­ké vzdě­lá­ní. Jeho nej­zná­měj­ší fil­mo­vé role jsou Terminátor a Barbar Conan. V roce 1979 spo­lu­pra­co­val na kni­hách „Arnoldovo for­mo­vá­ní posta­vy pro ženy“ a „Arnoldova kul­tu­ris­ti­ka pro muže“. V roce 1985 vydal za svou kari­é­ru nespo­čet pub­li­ka­cí, mezi nimi i kni­hu „Encyklopedie moder­ní kul­tu­ris­ti­ky“. V říj­nu 2003 se stal po mimo­řád­ných vol­bách 38. guver­né­rem stá­tu Kalifornie.

Jeho man­žel­kou je Maria Shriverová (nar. 1955), kte­rá pochá­zí z Kennedyovské dynastie. Její mat­kou je Eunice Kennedy Shriver, sest­ra pre­zi­den­ta USA Johna Fitzgeralda, minis­t­ra Roberta Francise a sená­to­ra Edwarda Moorea Kennedyho. 9. květ­na 2011 man­že­lé ozná­mi­li, že se roz­chá­ze­jí a že budou žít oddě­le­ně. Shriverová opus­tí rodin­né síd­lo v Brentwoodu.

V říj­nu 2013 vyšla v nakla­da­tel­ství XYZ kni­ha pamě­tí Arnolda Schwarzenneggera Total Recall - můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh.


Detaily o článku Arnold Schwarzenegger


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Arnold Schwarzenegger21. července 2003 Arnold Schwarzenegger Datum narození: 30.07.1947 Místo narození: Thal, Styria, Rakousko Arnold se narodil Aurelii a policejnímu důstojníkovi Gustavovi. Spolu se starším bratrem Meinhardem se aktivně […]
  • Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI2. července 2015 Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém materiálu. Diváci vůbec nemusí znát […]
  • Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film6. září 2018 Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film V 80. letech šlo do kin mnoho slavných filmů, ze kterých filmové společnosti v desátých letech 21. století těží. Jedním ze slavných filmů éry akčních filmů je Predátor, který po Vetřelci […]
  • Konečná (Last Stand) - Jen málo stačilo a uprchlý mafiánský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agentům FBI zmizel v Mexiku.20. dubna 2019 Konečná (Last Stand) - Jen málo stačilo a uprchlý mafiánský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agentům FBI zmizel v Mexiku. To by však nesměl narazit na postaršího a robustního šerifa, který s klidem a neústupností překazí plány zběhlého zločince a jeho kumpánů. Ten šerif se jmenuje Ray Owens (Arnold […]
  • Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film25. dubna 2019 Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film Není to sice nic nového, ale budoucnost lidstva je hodně špatná. Svět ovládají stroje a velí jim počítačový systém Skynet. Lidé se však se svým údělem nespokojí a naději vkládají ve svého […]
  • Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ I když se některé z postav filmu Terminator Genisys mohou objevit bez oblečení, drtivá většina scén od herců vyžadovala, aby byli navlečeni do oblečení a výzbroje dané éry i podle účelu, […]
  • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace […]
  • Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK V roce 1984 na zem zavítal kyborg z budoucnosti. Jmenoval se Terminátor. Mezi miliony diváků okouzlených touto novou filmovou ikonou byli i producenti David Ellison a Dana Goldberg, […]
  • Komando na BLU-RAY30. června 2015 Komando na BLU-RAY Novinky to mají snadné. Na digitálních nosičích vychází půl roku po jejich kinové premiéře. Starší filmy to mají už těžší, je potřeba o nich napsat, protože je třeba jenom většina mladé […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]