Ladislav Chudík


Ladislav Chudík (* 27. květ­na 1924, Hronec) je slo­ven­ský herec a diva­del­ní peda­gog.

Život

Studoval gym­ná­zi­um v Kremnici, filo­zo­fic­kou fakul­tu bra­ti­slav­ské uni­ver­zi­ty (1943–1944) a dra­ma­tic­ké oddě­le­ní Státní kon­zer­va­to­ře v Bratislavě. Od roku 1944 půso­bí v čino­hře SND. Stal se uzná­va­ným a vel­mi popu­lár­ním her­cem doma i v zahra­ni­čí. Věnoval se i peda­go­gic­ké prá­ci (roku 1964 zís­kal titul docent). Roku 1968 na čas emi­gro­val do Vídně, ale vrá­til se zpět do vlas­ti. Z množ­ství jeho tele­viz­ních rolí pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším posta­va pri­má­ře Sovy v seri­á­lu Nemocnice na kra­ji měs­ta (1977 a 1981). V roz­hla­se tak­též ztvár­nil řadu postav a reci­to­val lite­rár­ní díla. Za své herec­ké mis­trov­ství zís­kal mno­há oce­ně­ní. V roce 1965 titul zaslou­ži­lý umě­lec, roku 1982 národ­ní umě­lec a roku 1999 se stal prv­ním drži­te­lem Ceny Jozefa Kronera za celo­ži­vot­ní dílo. V letech 1989–1990 byl minis­trem kul­tu­ry Slovenské repub­li­ky. Je podru­hé žena­tý, jeho man­žel­ka Alena je práv­nič­kou. V roce 2010 obdr­žel Českého lva jakož­to nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli za film Kawasakiho růže, o týden poz­dě­ji pak cenu Trebbia za celo­ži­vot­ní umě­lec­ký pří­nos.


Detaily o článku Ladislav Chudík


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Miroslav Krobot8. července 2014 Miroslav Krobot Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil nejprve do divadla v Chebu. Pak působil několik let v Hradci Králové, kde na sebe v roce 1982 upozornil režií Romea a Julie, která byla […]
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho […]
  • Jan Svěrák15. srpna 2014 Jan Svěrák Jan Svěrák (* 6. února 1965 Žatec) je český režisér a scenárista, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystudoval pražskou FAMU, sice katedru dokumentaristiky, ale jeho dokumenty brzo […]
  • Marta Vančurová (Blanka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!) slaví 70 let7. září 2018 Marta Vančurová (Blanka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!) slaví 70 let Marta Vančurová se narodila 7. 9. 1948 v Praze. Od dětství zpívala a díky členství v Dětském rozhlasovém sboru prvně vystopovala v rádiu (zpěv v pohádce). Po maturitě pracovala v […]
  • Pavel Landovský11. října 2014 Pavel Landovský Pavel Landovský (* 11. září 1936 Havlíčkův Brod - 10. října 2014 Praha), přezdívaný Lanďák, je významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77. Tento velice svérázný, […]
  • Zdeněk Svěrák21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák Dramatik, scenárista, autor písňových textů, ale i divadelní, filmový a televizní herec. Rodilý Pražan a vystudovaný pedagog českého jazyka a literatury. Už na vysoké škole přispíval do […]
  • Zdeněk Svěrák15. srpna 2014 Zdeněk Svěrák Zdeněk Svěrák (* 28. března 1936, Praha, Československo) je český dramatik, scénárista, herec a autor písňových textů. Po studiu na gymnáziu a Vysoké škole pedagogické, kterou dokončil […]
  • Juraj Herz9. dubna 2018 Juraj Herz Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dubna 2018) byl český režisér, scenárista a herec židovského původu, narozený na Slovensku. Pocházel ze židovské rodiny, byl pokřtěn, pak […]