GEOFFREY RUSH

  •  

GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahá­jil svou kari­é­ru jako diva­del­ní herec ve své rod­né Austrálii. Objevil se ve více než 70 diva­del­ních insce­na­cích a ve více než 20 celo­ve­čer­ních fil­mech.

Rushe kata­pul­to­va­la ke slá­vě hlav­ní role ve fil­mu Záře reži­sé­ra Scotta Hickse,  za kte­rou zís­kal: Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, Zlatý gló­bus® a ceny SAG™, BAFTA, Film Critics“ Circle of Australia Award, Broadcast Film Critics, AFT a New York a Los Angeles Film Critics’ Awards.

Kromě toho Rush zís­kal cenu Emmy®, Zlatý gló­bus a Screen Actors Guild Award® za svůj pod­ma­ni­vý výkon ve sním­ku Život a smrt Petera Sellerse z pro­duk­ce HBO.

Zároveň zís­kal nomi­na­ci na Oscara za svůj výkon ve fil­mu Quills - Perem mar­ký­ze de Sade od Philipa Kaufmana a nomi­na­ci na Oscara a Zlatý gló­bus za roli ve ve fil­mu Zamilovaný Shakespeare.

Mezi jeho nej­no­věj­ší fil­mo­vé pro­jek­ty pat­ří Králova řeč z pro­duk­ce Weinstein Company, ve kte­ré ztvár­nil posta­vu logo­pe­da Lionela Loguea a také se zhos­til role výkon­né­ho pro­du­cen­ta. Za tuto roli zís­kal cenu BAFTA za nej­lep­ší ved­lej­ší muž­ský herec­ký výkon, nomi­na­ci na Oscara, nomi­na­ci na Zlatý gló­bus a nomi­na­ci SAG. Film vyhrál Oscara za nej­lep­ší film.

Rush se napo­sle­dy obje­vil ve fil­mu Eye of the Storm, za kte­rý zís­kal nomi­na­ci AACTA v kate­go­rii nej­lep­ší herec a FFCA Awards a dále ve fil­mu Nejlepší nabíd­ka, kte­rý reží­ro­val Giuseppe Tornatore.

Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří Cesta samu­ra­je, Legenda o sovích stráž­cích, Mnichov, Královna Alžběta: Zlatý věk, Candy, Nesnesitelná kru­tost, Hledá se Nemo, Ned Kelly, Lantana, Frida, Agent z Panamy, Dům na Haunted Hill, Mystery Men, Bídníci, Ďáblova duše, Děti revo­lu­ce, On Our Selection, Twelfth Night, Oscar a Lucinda, Starstruck a Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na, kte­ré dohro­ma­dy celo­svě­to­vě utr­ži­ly více než 2.7 mili­ard dola­rů.

Rush vystu­do­val ang­lic­ký jazyk na University of Queensland, poté stu­do­val pan­to­mi­mu a pohy­bo­vé diva­dlo v Paříži na L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Po návra­tu do Austrálie se věno­val diva­del­ní prá­ci. Získal roli v diva­del­ní pro­duk­ci Krále Leara a v Čekání na Godota po boku s Melem Gibsonem.

V roce 2009 vyhrál cenu Tony za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon za své úspěš­né ztvár­ně­ní nemoc­né­ho krá­le v Ionescově dra­ma­tu Král umí­rá.

Rush se v posled­ní době obje­vil v diva­del­ních insce­na­cích Bláznovy zápis­ky v Brooklyn Academy of Music, Cestou na fórum se sta­la div­ná věc v Her Majesty’s Theatre v Melbourne a v Jak je důle­ži­té míti Filipa. Všechny insce­na­ce zís­ka­ly nad­še­né recen­ze.

Na začát­ku 80. letech byl čle­nem prů­kop­nic­ké­ho Lighthouse Ensemble zalo­že­né­ho Jimem Sharmanem, kde ztvár­nil hlav­ní role v mno­ha kla­sic­kých hrách. Jeho prá­ce na jeviš­ti zís­ka­la cenu Sydney Critics Circle za mimo­řád­ný herec­ký výkon, cenu Variety Club Award v kate­go­rii nej­lep­ší herec a cenu Victorian Green Room Award za jeho výkon v Bláznových zápis­cích v režii Neila Armfielda. Zároveň zís­kal nomi­na­ci na nej­lep­ší­ho her­ce od Sydney Critics Circle Awards za svou roli v Gogolově Revizorovi, Čechovově Strýčku VáňoviOleanně Davida Mameta. V roce 1994 zís­kal pres­tiž­ní Sidney Myer Performing Arts Award za svou jevišt­ní prá­ci.

Rush byl v roce 2011 jme­no­ván zaklá­da­jí­cím pre­zi­den­tem Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards, kte­ré jsou pova­žo­va­né za aus­tral­ské Oscary, v sou­čas­né době je stá­le jejich úřa­du­jí­cím pre­zi­den­tem. O cenách hla­su­jí čle­no­vé aus­tral­ské Akademie. Tyto ceny jsou nej­vyš­ším oce­ně­ním fil­mo­vé a tele­viz­ní tvor­by v Austrálii. V roce 2012 byl jme­no­ván Australanem roku za svůj pří­nos umě­ní, záro­veň pat­ří v Austrálii do tzv. „Velké čtyř­ky“, ozna­če­ní pro čtve­ři­ci žijí­cích nosi­te­lů Oscarů. Nedávno byl nomi­no­ván na 30. výroč­ní cenu  Green Room Award.

Rush je amba­sa­do­rem Melbournského sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru a UNICEF v Austrálii, stej­ně jako pat­ro­nem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Melbourne.

Žije v Melbourne se svou ženou Jane a s jejich dvě­ma dět­mi.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo22. února 2019 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo Podle pověsti křižuje Karibikem tajemná loď s černými plachtami a prokletou posádkou, která je vedena kapitánem tak zvráceným, že jej samo peklo vyplivlo zpět. Jednoho večera připluje […]
  • Zlodějka knih - MAESTRO7. ledna 2014 Zlodějka knih - MAESTRO Důležitým prvkem pro vytvoření a posilování témat a postav filmu ZLODĚJKA KNIH je hudba. Dlouho předtím, než se začalo s vlastním natáčením, se tvůrci zaměřili na skladatele, jehož […]
  • Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein)8. září 2018 Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein) V pátek 7.9.2018 měl na ČT premiéru seriál Génius. 30. 4. 2017 měl na ČR premiéru na National Geographic. Upoutávka tohoto seriálu běžela minimálně měsíc předem, o to více mě překvapilo a […]
  • Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ7. ledna 2014 Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její jízlivé přemítání o lidském údělu a její úloze v něm jsou nepředvídatelné, přímočaré, vtipné a nám nečekaně […]
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení9. března 2019 Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Zlodějka knih - 75%8. ledna 2014 Zlodějka knih - 75% Jestli si myslíte, že lásku k četbě a knížkám rozdávají nadšení učitelé ve škole, tak budete překvapeni, jak začalo rozvíjet svou čtenářskou vášeň německé děvčátko jménem Liesel. S první […]
  • Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)7. ledna 2014 Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve kterých filmový architekt Simon Elliott (Železná lady) postavil dům Hubermanových a to na smyšlené […]
  • Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL3. ledna 2014 Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL Přestože filmaři již diskutovali možnosti hereckého obsazení rolí Hanse a Rosy, rozhodli se nejprve zaměřit na hledání Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pustili do hledání po celé […]