Jiřina Jirásková

JJ

Jiřina Jirásková (17. úno­ra 1931 - 7. led­na 2013, Praha) byla čes­ká hereč­ka, part­ner­ka čes­ké­ho fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho reži­sé­ra Zdeňka Podskalského.

Vystudovala Pražskou kon­zer­va­toř, kam pře­šla z řádo­vé­ho gym­ná­zia v Kutné Hoře. Po absol­vo­vá­ní kon­zer­va­to­ře hrá­la nej­pr­ve rok v Hradci Králové. V roce 1951 se sta­la člen­kou praž­ské­ho Divadla na Vinohradech, kde půso­bí dodnes. Od 30. květ­na 1990 do 30. červ­na 2000 zde také zastá­va­la funk­ci ředi­tel­ky.

Před kame­rou dosta­la prv­ní vel­kou pří­le­ži­tost ve špi­o­náž­ním dra­ma­tu Smyk, kte­rý v roce 1960 nato­čil reži­sér Zbyněk Brynych. Potom hrá­la ve fil­mech Každá koru­na dob­rá a Pohled do očí. V 60. letech obje­vil její kome­di­ál­ní talent reži­sér Zdeněk Podskalský. V 70. letech ale pro ni nasta­la nuce­ná pře­stáv­ka na jeviš­ti i před kame­rou. Na fil­mo­vé plát­no se vrá­ti­la v roce 1983 rolí zdra­vot­ní sest­ry na ven­kov­ském obvo­dě ve fil­mu Karla Kachyni Sestřičky.

V tele­vi­zi a ve fil­mu vytvo­ři­la více než 140 rolí.

Jejím man­že­lem byl herec Jiří Pleskot, za kte­ré­ho byla vda­ná jen dva roky.  Později žila dva­cet sedm let se svým život­ním part­ne­rem Zdeňkem Podskalským.

Jiřina Jirásková zemře­la po dlou­hé nemo­ci ve věku nedo­ži­tých 82 let.


Detaily o člán­ku Jiřina Jirásková
Jméno člán­ku: Jiřina Jirásková
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 7. 01. 2013, 13:41 UTC
Datum pře­vze­tí: 7. 01. 2013, 13:41 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99ina_Jir%C3%A1skov%C3%A1&oldid=9542735
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9542735


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […]
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […]
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. […]
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […]
  • Slunce, seno, jahody – česká klasika11. srpna 2018 Slunce, seno, jahody – česká klasika Kultovní česká komedie, kterou každý Čech mohl vidět už několikrát, ale stejně se na ni rád podívá ještě jednou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se podařilo natočit film, který v televizi běží […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]