WILL SMITH

ws


WILL SMITH (agent J) je vše­stran­ným uměl­cem, kte­rý má na svém kon­tě fil­mo­vé hity, vlast­ní tele­viz­ní seri­á­ly a hudeb­ní nahráv­ky, kte­ré zís­ka­ly opa­ko­va­ně pla­ti­no­vé des­ky. Poprvé byl na Oscara nomi­no­ván za ztvár­ně­ní boxer­ské legen­dy Muhammada Aliho ve fil­mu Michaela Manna Ali. Za tuto roli byl také nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. V posled­ní době si vyslou­žil dru­hou nomi­na­ci na Oscara za kri­ti­ky vel­mi ceně­né dra­ma Štěstí na dosah, za něž byl i počtvr­té nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a také byl nomi­no­ván na cenu SAG.

V sou­čas­né době natá­čí a pro­du­ku­je sní­mek After Earth, ve kte­rém se obje­vu­je také Jaden Smith a jehož režie se ujal M. Night Shyamalan.

Naposledy jsme ho moh­li vidět ve sním­ku Hancock, za kte­rý zís­kal cenu Kids“ Choice Award. Předtím byl k vidě­ní ve fil­mu Já, legen­da, kte­rý reží­ro­val Francis Lawrence. V sou­čas­né době se chys­tá zno­vu spo­lu­pra­co­vat s reži­sé­rem a pro­du­cen­ty sním­ku Štěstí na dosah, aby spo­leč­ně nato­či­li film Seven Pounds, cito­vé dra­ma o muži, kte­rý změ­ní živo­ty sed­mi cizin­ců.

V roce 2005 Smith hrál ve fil­mu Hitch: lék pro moder­ní­ho muže, kte­rý tak­též pro­du­ko­val. O rok dří­ve se jako herec i výkon­ný pro­du­cent podí­lel na fil­mu Já, robot, adap­ta­ci kni­hy Isaaca Asimova v režii Alexe Proyase. Téhož roku také namlu­vil Oscara, hlav­ní­ho hrdi­nu ani­mo­va­né­ho fil­mu Příběh žra­lo­ka, pro kte­rý své hla­sy pro­půj­či­li také Rennee Zellweger, Angelina JolieRobert De Niro.

Svou hudeb­ní kari­é­ru Smith zapo­čal už na střed­ní ško­le. Se svým pří­te­lem Jeffem Townesem zalo­žil duo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Jejich spo­lu­prá­ce je záhy vynes­la na špič­ky rapo­vých hit­pa­rád. Společně nahrá­li něko­lik pla­ti­no­vých desek a vyhrá­li řadu cen, mimo jiné i dvě ceny Grammy a tři American Music Awards. Smithova hudeb­ní kari­é­ra ved­la také k hlav­ní roli ve veli­ce úspěš­ném tele­viz­ním seri­á­lu Fresh Prince, kte­rý se vysí­lal šest let a vyslou­žil mu dvě nomi­na­ce na Zlatý glo­bus. Své prv­ní sólo­vé album vydal v roce 1998 a zís­kal za něj Grammy a čty­ři American Music Awards. Jeho dal­ší CD Willenium zís­ka­lo dva­krát pla­ti­no­vou des­ku.

Jako pro­du­cent spo­lu­pra­cu­je s Jamesem Lassiterem a Kenem Stovitzem pod hla­vič­kou spo­leč­nos­ti Overbrook Entertainment, kte­rá pro­du­ko­va­la fil­my jako Ali, Já, robot, Uchovat si tvář, Hitch: lék pro moder­ní­ho muže, ATL nebo Štěstí na dosah.

Zdroj: Tisková zprá­va


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Aladin - O TVŮRCÍCH22. května 2019 Aladin - O TVŮRCÍCH             WILL SMITH (džin) je herec, producent a hudebník, který byl dvakrát nominován na Oscara a je držitelem ceny Grammy a který se těší bohaté kariéře, jež zahrnuje filmy, televizní […]
  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […]
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […]
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […]
  • Hancock5. srpna 2008 Hancock Když se spojí bývalý herec z Chicago Hope a současně zručný režisér (Vítejte v džungli, Království) Peter Berg s největší černošskou hvězdou současnosti Willem Smithem, čekáte, že Vám […]
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […]
  • Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana13. října 2018 Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana M. Night Shyamalan byl před desíti lety na vrcholu. Vyvolený, Šestý smysl, Znamení a Vesnice, to byly filmy, kterými se tento původem indický režisér etabloval mezi hollywoodskou špičku a […]
  • Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.10. února 2019 Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě těch případů, kdy […]
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […]
  • Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!16. srpna 2019 Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk! Do Sebevražedného oddílu dáme přítelkyni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nejlepšího střelce vesmíru Deadshota (Will Smith) a další už méně slavné osobnosti záporáckého světa. Do […]