TOMMY LEE JONES

TLJ

TOMMY LEE JONES (agent K) je jed­ním z nej­zná­měj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších her­ců v Hollywoodu a je také drži­te­lem pres­tiž­ní ceny Oscar.

Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val ve fil­mu Love Story a od té doby si v prů­bě­hu čtyř dese­ti­le­tí zahrál ve fil­mech jako Oči Laury Marsové, První dáma coun­t­ry music – za kte­rý byl popr­vé nomi­no­ván na Zlatý glo­bus – Bouřlivé pon­dě­lí, Vězeň, JFK, Přepadení v Pacifiku, Uprchlík, Nebe a země, Nebezpečný kli­ent, Takoví nor­mál­ní zabi­já­ci, Operace Blue Sky, Cobb, Batman navždy, Muži v čer­ném, Šerifové, Dvojí obvi­ně­ní, Krvavá vol­ba, Vesmírní kov­bo­jo­vé, Muži v čer­ném 2, Štvanec, Ztracené, Tři pohřby, Zítra nehra­je­me, V elek­tri­zu­jí­cí mlze, Manažeři a Captain America: První Avenger.

Za svůj výkon v roli nekom­pro­mis­ní­ho šeri­fa Sama Gerarda v hitu Uprchlík zís­kal v roce 1994 Oscara v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Za ten­to výkon byl také oce­něn Zlatým gló­bem. O tři roky dří­ve byl na Oscara nomi­no­ván popr­vé za roli Claye Shawa ve sním­ku Olivera Stonea JFK.

V roce 2007 se obje­vil v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném sním­ku V údo­lí Elah, za kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara, a téhož roku byl k vidě­ní také v osca­ro­vém sním­ku Tahle země není pro sta­rý, kte­rý napsa­li a nato­či­li Joel a Ethan Coenovi pod­le romá­nu Cormaca McCarthyho.

Letos se kro­mě fil­mu Muži v čer­ném 3 obje­ví také po boku Meryl Streep ve sním­ku Hope Springs a coby Thaddeus Stevens ve fil­mu Stevena Spielberga Lincoln, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v pro­sin­ci.

Před nedáv­nem dokon­čil pod režij­ním vede­ním Petera Webbera na Novém Zélandu natá­če­ní fil­mu The Emperor. V něm před­sta­vu­je gene­rá­la Douglase MacArthura.

V roce 1995 nato­čil svůj režij­ní debut, tele­viz­ní adap­ta­ci romá­nu Elmera Keltona The Good Old Boys pro sta­ni­ci TNT. V tom­to fil­mu, v němž může­me spat­řit napří­klad Sissy Spacek, Sama Sheparda, Frances McDormand či Matta Damona, si také zahrál. Za svůj výkon v roli Hewyeho Callowaye byl nomi­no­ván na ceny SAG a CableACE.

V roce 2005 reží­ro­val kri­ti­kou ceně­ný sní­mek Tři pohřby, v němž si opět zahrál a kte­rý také pro­du­ko­val. Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes byl za svůj herec­ký výkon v něm Jones oce­něn a cenu si odne­sl také Guillermo Arriaga, autor scé­ná­ře.

Zatím posled­ním Jonesovým režij­ním poči­nem je tele­viz­ní sní­mek Expres na západ, kte­rý měl pre­mi­é­ru v úno­ru 2011 a zahrál si v něm jak sám Jones, tak napří­klad Samuel L. Jackson.

Zdroj: tis­ko­vá zprá­va

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Lincolnscreen8. ledna 2013 Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního okamžiku a vyvolal vlnu ostrých debat, politického tlaku a názorových změn, které byly kdy ve […]
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […]
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […]
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný […]
  • Lincolnscreen28. prosince 2012 Lincoln speciál - část 3 - Tým soupeřů Spielberg si byl od začátku dobře vědom, že existuje nekonečná řada knih, pojednávajících o Lincolnovi ze všech možných úhlů pohledu. Toužil nicméně po neotřelém a lidštějším pohledu. […]
  • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na […]
  • mib logo29. července 2002 MEN IN BLACK Americký 4. červenec a vůkol nastalý prodloužený víkend znamená pro jakýkoliv dobře inzerovaný film zaručený úspěch. Otcové a matky ve snaze uspokojit vřeštící ratolesti vyklopili by […]
  • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 2 - Nalezení Lincolna Postava Abrahama Lincolna dlouho osciluje mezi mýtem a mužem z masa a kostí.   Stále zaměstnává představivost veřejnosti, dnes snad ještě víc než kdy jindy. Možná protože […]
  • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 1 Velikost Abrahama Lincolna – jeho zanícení a lidskost – se plně projevila v posledních měsících jeho života a působení v prezidentském úřadě. V rozhodující bitvě musel, navzdory nesmírným […]
  • Lincolnscreen2. ledna 2013 Lincoln speciál – část 5 - Daniel Day-Lewisovo ztvárnění Muž, kterého v „Lincolnovi“ uvidíme, je hrdina v kladném slova smyslu, ale složitý, rozporuplný, který má své chyby. Boj za prosazení 13. dodatku nebyl jen klíčovým okamžikem pro národ, […]