Jean-Pierre a Luc DardennoviBelgičané Jean-Pierre (*21. 4. 1951) a Luc (*10.4. 1954) Dardennovi tvo­ří spo­leč­ně fil­my od kon­ce sedm­de­sá­tých let. Tato autor­ská dvo­ji­ce, kte­rá natá­čí výhrad­ně pod­le vlast­ních scé­ná­řů a ve své pro­duk­ci, pat­ří k jed­něm z nej­vý­raz­něj­ších zástup­ců sou­čas­né­ho evrop­ské­ho autor­ské­ho fil­mu. Natočili na šede­sát doku­men­tár­ních fil­mů, ale sil­ně na sebe upo­zor­ni­li hra­ným fil­mem v roce 1996, kdy uved­li Slib a poté již násle­do­va­ly sním­ky jako Rosetta (1999), Syn (2002), Dítě (2005) a Mlčení Lorny (2008), kte­ré všech­ny byly uve­de­ny na fes­ti­va­lu v Cannes, odkud si také pokaž­dé odvez­ly jed­nu z pres­tiž­ních cen.

Fascinující styl reži­sér­ské­ho dua, kte­ré se pyš­ní dvě­ma Zlatými pal­ma­mi (Rosetta, Dítě)
a cena­mi z mno­ha dal­ších fes­ti­va­lů, je posta­ve­ný na jed­no­du­ché pozo­ro­va­cí meto­dě. Každodennost odkrý­va­jí s odzbro­ju­jí­cí rea­lis­tič­nos­tí, bez názna­ku sna­hy šoko­vat a při­tom
v ní nachá­ze­jí sílu a někdy i krá­su lid­ské vzá­jem­nos­ti. Skvělá prá­ce s her­ci dodá­vá posta­vám jejich fil­mů i bez psy­cho­lo­gi­zu­jí­cích dia­lo­gů na pře­svěd­či­vos­ti. Jejich dra­ma­tic­ké pří­běhy z kaž­do­den­ní­ho živo­ta obsa­hu­jí sil­né emo­ce a svě­dec­tví o naší době.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • MICHELLE RODRIGUEZ11. září 2012 MICHELLE RODRIGUEZ MICHELLE RODRIGUEZ je všestrannou herečkou, která se proslavila schopností kombinovat svou vizáž „drsné dívky“ s přirozenou krásou a nenuceným sex appealem. Naposledy jsme ji mohli vidět […]
  • Jiří Bruder6. června 2014 Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z umělecké rodiny, jeho tatínek byl hercem a zpěvákem ve Vinohradském kabaretu, rovněž oba jeho strýcové […]
  • Juraj Herz4. září 2014 Juraj Herz Režisér, scénárista a herec Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku. Ke konci války byl spolu s rodiči deportován do koncentračního tábora. Po válce studoval na […]
  • Luc Besson30. července 2014 Luc Besson Luc Paul Maurice Besson (* 18. března 1959 v Paříži, Francie) je francouzský filmař, scenárista, režisér, střihač a producent. Jde o syna instruktora vodního lyžování a učitelky […]
  • Zdeněk Troška21. ledna 2015 Zdeněk Troška Zdeněk Troška se narodil r. 1953 v Hošticích u Volyně. Už od dětství rád poslouchal pohádkové příběhy a spolu s mladším bratrem Pavlem (1956) inscenovali vesnické amatérské divadlo. […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Iveta Bartošová29. dubna 2014 Iveta Bartošová Iveta Bartošová (* 8. dubna 1966, Čeladná - 29. dubna 2014, Uhříněves) byla česká zpěvačka. V letech 1986, 1990 a 1991 se stala Zlatou slavicí, v letech 1987 až 1989 a poté v 1999-2000 se […]