IAN McKELLEN

IANMcKELLEN

IAN McKELLEN  byl během své půl sto­le­tí trva­jí­cí kari­é­ry oce­něn více než pade­sá­ti mezi­ná­rod­ní­mi herec­ký­mi cena­mi za své fil­mo­vé i diva­del­ní role. Je svě­to­vě pro­slu­lý jako Magneto ve sním­ku „X-Men“ a Gandalf z tri­lo­gie „Pán prs­te­nů“.

V tri­lo­gii „Hobit“ ztvár­nil opět Gandalfa Šedého, posta­vu, kte­rá mu vynes­la nomi­na­ci na Oscara® za nej­lep­ší­ve­d­lej­ší roli a cenu Screen Actors Guild (SAG) za roli ve sním­ku “Pán prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu” reži­sé­ra Petera Jacksona. Jako Gandalf Bílý v dal­ších dvou dílech „Pána prs­te­nů“ se spo­lu­po­dí­lel na zís­ká­ní ceny SAG® v kate­go­rii Outstanding Motion Picture Cast Performance.

Jako homose­xu­ál­ní reži­sér James Whale v „Bohové a mon­stra“ (1998) od Billa Condona zís­kal svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara® za nej­lep­ší­ho her­ce, záro­veň s cena­mi Independent Spirit Award a British Independent Film Award. V tom­též roce jej usku­pe­ní před­ních kri­ti­ků zvo­li­lo nej­lep­ším her­cem za roli ve fil­mu Bryana Singera „Nadaný žák“. Za ztvár­ně­ní „Richarda III.“ v diva­del­ní adap­ta­ci Richarda Loncraina, na němž se záro­veň podí­lel jako kopro­du­cent a spo­lu­au­tor diva­del­ní­ho scé­ná­ře, byl jme­no­ván evrop­ským her­cem roku 1996.

Na dlou­hém sezna­mu McKellenových úspěš­ných fil­mů najde­me napří­klad „Pevnost“ (1983), „Více než dost“ (1985), „Aféra Profumo“ (1989), „Šest stup­ňů odlou­če­ní“ (1993), „Čas smy­sl­nos­ti“ (1995), “Bent” (1997), “Farma Cold Comfort” (1995) a „Da Vinciho kód” (2006).

Za svou tele­viz­ní prá­ci byl McKellen pět­krát adep­tem cenu Emmy, napo­sle­dy za monu­men­tál­ní adap­ta­ci „Krále Leara“ od PBS (2008), dále pak za brit­skou mini­sé­rii „Vězeň“ (2009) a zábav­ný spot „Extras“ (2006), kte­rý se vepsal do pamě­ti díky chytla­vé frá­zi „How do I act so well?“. Dříve také zís­kal Zlatý gló­bus za roli cara Nikolaje II. v tele­viz­ním fil­mu Rasputin (1996). Ze své prá­ce je však nej­ví­ce hrdý na roli men­tál­ně zao­sta­lé­ho „Waltera“ (kte­rý roku 1982 zís­kal Royal Television Award), kte­rý odvy­sí­la­la HBO v pořa­du “And the Band Played On” (1993 Cable ACE Award), kte­rá popi­su­je počát­ky AIDS, a koneč­ně se nakrát­ko obje­vil i v nejdéle vysí­la­ném brit­ském seri­á­lu „Coronation Street“ (2005).

 Narodil se a vyrůs­tal na seve­ru Anglie, kde nyní tři­a­se­dm­de­sá­ti­le­tý McKellen stu­do­val na Cambridské uni­ver­si­tě a od roku 1961 až dopo­sud pra­cu­je v Britském diva­dle. Je stá­le před­ní osob­nos­tí, pro­du­ku­je diva­del­ní hry, ať už moder­ní či kla­sic­ké, pro Royal Shakespeare Company, pro brit­ské National Theatre a lon­dýn­ský West End. Za role v „Alchymistovi“ (1977), „Bent“ (1979), „Wild Honey“ a „Richard III.“ zís­kal oce­ně­ní Olivier Award a cenu Evening Standard za před­sta­ve­ní „Coriolanus“ (1984) a „Othella“ (1989) a také za výraz­né při­spě­ní Britskému diva­dlu (2009).

V roce 1981 zís­kal všech­na dostup­ná oce­ně­ní, včet­ně Tonyho ceny pro nej­lep­ší­ho her­ce za ztvár­ně­ní Salieriho v na Broadwayi v „Amadeovi“ Petera Shaffera. Naposledy jej bylo mož­né vidět v New Yorku v před­sta­ve­ní „Tanec smr­ti“ (2001) s Helen Mirren. Už přes deset let navíc pořá­dá tur­né se svým slav­ným sólo­vým vystou­pe­ním „Ian McKellen: Acting Shakespeare“ na čtyřech svě­to­vých kon­ti­nen­tech; DVD s jeho vystou­pe­ním sle­du­jí den­ně stu­den­ti škol i uni­ver­zit. Své fanouš­ky také okouz­lil jako Widow Twankey ve vánoč­ní pan­to­mi­mě v lon­dýn­ském Old Vic (2004 a 2005), a také v „Čekání na Godota“ (2009) spo­lu s Patrickem Stewartem zlo­mil všech­ny rekor­dy v pro­de­ji vstup­né­ho v Londýně, v Británii a na svě­to­vých tur­né.

Roku 1991 byl jakož­to Sir Ian jme­no­ván do šlech­tic­ké­ho sta­vu za své význač­né při­spě­ní diva­dlu. Je také spo­luza­kla­da­te­lem spo­leč­nos­ti Stonewall UK, kte­rá pro­sa­zu­je zákon­nou a soci­ál­ní rov­nost pro homose­xu­á­ly. Roku 2008 jej brit­ská krá­lov­na osob­ně jme­no­va­la Rytířem cti za služ­bu diva­dlu a rov­nos­tář­ství.

Kompletní infor­ma­ce o jeho kari­é­ře a osob­ní pří­spěv­ky nalez­ne­te na strán­kách www.mckellen.com.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Ian McKellen aneb mladé stáří24. září 2006 Ian McKellen aneb mladé stáří Ian Murray McKellen se narodil 25. května roku 1939 v severoanglickém městečku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civilní inženýr a matka prostá hospodyňka. Ian měl také o 5 let starší […]
  • Google chce zatrhnout stahování filmů načerno11. října 2012 Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možnosti uvedení filmů na kanálech YouTube a ke stažení na Google Play.   Praha, 11. říjen […]
  • Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film20. ledna 2019 Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film Je tomu opravdu už 14 let, když se objevil první film o mutantech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 natočil první díl. Na rozdíl od ostatních filmů dle komiksů měl tento film velký […]
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […]
  • Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)10. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.) Mnoho filmů je spojeno s jeho herní adaptací. Bohužel se ale velmi často stává, že hra podle filmu je pouze malým výtrusem. V převážné většině vyjde spolu s filmem hra, která žádné […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]