Michal Suchánek


 Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herec­tví na praž­ské kon­zer­va­to­ři obor herec­tví a poté účin­ko­val v diva­dle Františka Ringo Čecha. Nějaký čas také půso­bil v Národním diva­dle, kde jsme ho moh­li vidět pře­de­vším v roli smít­ko ve hře „Marná lás­ky sna­ha“ nebo jako slou­ží­cí nej­vyš­ší­ho soud­ce ve hře „Král Jindřich IV“.  Roku 1982 při­chá­zí jeho prv­ní důle­ži­tá role ve fil­mu „Sněženky a machři,“ kde si zahrál pla­ché­ho stu­den­ta Karla Máchu a spo­lu s Viky Cabadajem (Jan Antonín Duchoslav) a Radkem Převrátilem (Václav Kopta) tvo­ří vtip­nou troj­ku tří­dy. Poté se obje­vu­je hned v něko­li­ka tele­viz­ních fil­mech, kdy jed­ním z nich je i sní­mek pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 1985 „Proč?“ Tady ztvár­ňu­je fot­ba­lo­vé­ho výtrž­ní­ka tzv. Drunken Footbal Fan . Opět násle­du­je něko­lik fil­mů, seri­á­lů, pohá­dek a v roce 1991 „Tankový pra­por“, „Ještě vět­ší blbec, než jsme dou­fa­li“, „Bylo nás pět“  (oba 1994), kome­di­ál­ní seri­ál „Policajti z před­měs­tí“ (1999). Kromě her­ce je též mode­rá­tor a bavič a v roce 2000 začí­ná tele­vi­ze Nova vysí­lat tele­viz­ní pořad „Tele, tele“ kde účin­ku­je spo­leč­ně s Richardem Genzrem, Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou. Pořad se stá­vá popu­lár­ní i když byl poz­dě­ji kvů­li níz­ké sle­do­va­nos­ti ukon­čen. Nutno podotknout, že byl i spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře toho­to pořa­du.  V ani­mo­va­ném fil­mu „Rychlý Stripes“  (2004) si zada­bo­val mou­chu jmé­nem Zuk a při­po­me­ne­me ješ­tě film „Prachy dělaj člo­vě­ka“ (2006) kde si zahrál po boku Ondřeje Vetchého a Tomáše Hanáka. V roce 2007 roz­jíž­dí TV Nova zábav­nou rodin­nou vědo­most­ní sou­těž „Jsi chytřej­ší než páťák?“ kte­rou mode­ru­jí s Richardem Genzrem. V sou­čas­né době vystu­pu­je (opět s Geňou) ve vlast­ní Talk Show „Mr. GS“ kam si zvou osob­nos­ti čes­ké­ho showbyz­ny­su, spor­tov­ce, atpod… a podro­bu­jí je své­mu humo­ru. Připomeňme ješ­tě, že s man­žel­kou Renatou má syna Jáchyma (1991) a dce­ru Bereniku (1997). 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Ondřej Vetchý21. srpna 2017 Ondřej Vetchý Divadelní, televizní a filmový herec pochází z Jihlavy. Vystudoval pražskou konzervatoř a hned po škole začal hrát v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, poté působil v Divadle E. F. […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Oldřich Kaiser9. května 2012 Oldřich Kaiser Vystudoval brněnskou konzervatoř a pražskou DAMU. Po absolutoriu nastoupil do Divadla na Vinohradech. Do  divadla Ypsilonka přešel po sedmiletém vinohradském angažmá v roce 1985. Roku 1993 […]
  • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […]
  • MARIÁN LABUDA (1944)27. září 2014 MARIÁN LABUDA (1944) Přední slovenský divadelní a filmový herec pochází z obce Hontianske Nemce v okrese Krupina. Po absolvování Vysoké školy múzických umění v Bratislavě působil ve Slovenském národním divadle […]
  • LUPITA NYONG'O15. února 2018 LUPITA NYONG'O LUPITA NYONG'O (Nakia) na filmových plátnech debutovala v oscarovém snímku režiséra Stevea McQueena 12 let v řetězech po boku Chiwetela Ejiofora, Michaela Fassbendera a Brada Pitta. Za […]
  • PAUL BETTANY6. června 2018 PAUL BETTANY PAUL BETTANY (Dryden Vos) je držitelem klasického hereckého vzdělání v rámci Drama Centre v Londýně. Američtí diváci se s ním poprvé setkali ve filmu Briana Helgelanda Příběh rytíře, ve […]
  • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku […]