Lucie Vondráčková


Tato čes­ká hereč­ka a zpě­vač­ka se naro­di­la 8.3.1980 v Praze jako prvo­ro­ze­né dítě textař­ky a dok­tor­ky filo­so­fie Hany Sorossové a muzi­kan­ta Jiřího Vondráčka. Žila s nimi a bra­t­rem v Praze, kde navště­vo­va­la jazy­ko­vou základ­ní ško­lu. Lucka byla už od malič­ka veli­ce talen­to­va­ná. Vedle stu­die jazy­ků a zpě­vu se věno­va­la také tan­ci, gym­nasti­ce a ste­pu. V 89tém jí reži­sér Ludvík Ráža obsa­dil do seri­á­lu „Území bílých krá­lů“. Ač se sna­ži­la sebe víc, dal­ší rolič­ku dosta­la až v roce 1992 v Národním diva­dle ve hře „Saténový stře­ví­ček“. Zahrála si také v seri­á­lu „Návrat Arabely“. Tento rok je zlo­mo­vý pro Lucčinu kari­é­ru a to s pořa­dem pro děti a mlá­dež „Marmeláda“ Rok po té vychá­zí její debu­to­vé CD „Marmeláda“ za kte­ré obdr­ží zla­tou i pla­ti­no­vou des­ku. Přicházejí dal­ší fil­mo­vé a tele­viz­ní role, napří­klad celo­ve­čer­ní film „Hrad z pís­ku“ nebo film „Vikingové z bron­ských vršů“ kde za nej­lep­ší herec­ký výkon zís­kal „Zlatého dud­ka“.
V roce 1994 vydá­vá dal­ší CD s názvem „Rok 2060“ pod kte­ré se opět pode­pi­su­jí Hana Sorossová – tex­ty, Jiří Vondráček – hud­ba. Herecká kari­é­ra pokra­ču­je ame­ric­kým sním­kem „Nebeské slzy“, nebo Francouzským fil­mem „Ohnivé jaro“. Nastupuje také na Státní kon­zer­va­toř v Praze, obor hudeb­ně dra­ma­tic­ký. Na řadě je dal­ší zla­té a pla­ti­no­vé album „Atlantida“ (1995) a role ve fil­mu „Nejasná zprá­va o kon­ci svě­ta“ Juraje Jakubiska. Další a dal­ší fil­my, diva­del­ní role jako tře­ba pohád­ka reži­sé­ra J. Havlíčka „Šmankote, babič­ko, čaruj!“ (1997), ame­ric­ký film „Bohemians“ (1997), diva­dlo Rokoko „Romeo a Julie“ (1997), „Višňový sad“ (1998), Richard III. (2000), diva­del­ní spo­lek Kašpar, „Čarodějky ze Salemu“ (2000) opět v diva­dle Rokoko a CD „Manon“ (2000). V této době stu­du­je na filo­so­fic­ké fakul­tě obor kul­tu­ro­lo­gii. V roce 2001 si zahrá­la v muzi­ká­lu „Starci na chme­lu“ a v roce 2003 muzi­kál „Exkalibur“ v diva­dle Ta Fantastika. Následuje film „Post Coitum“ (2004), kde si zahrá­la po boku Franka Nera a v tom­též roce film Karla Janáka „Snowboarďáci“. Zahrála si též hlav­ní roli v ame­ric­kém doku­men­tu „Johanka z Arku“, kte­rý se ale u nás nevy­sí­lal. Dalším muzi­ká­lem bylo Landovo „Tajemství“ (2005). V roce 2006 vychá­zí dal­ší CD „Boomerang“, na Shakespearovských slav­nos­tech si zahrá­la v „Othellu“, v diva­dle „Husa na pro­váz­ku“ v insce­na­ci „Bratři Karamazovi – vzkří­še­ní“ a vychá­zí také hudeb­ní film Daniela a Miriam Landových „Kvaska“. Z nej­no­věj­ších rolí jsou to „Nemocnice na kra­ji měs­ta III.“ Nebo role Karin v muzi­ká­lo­vé ver­zi Kvasky „Touha“. V led­nu měl pre­mi­é­ru film „Labyrint a z hudeb­ní tvor­by je to 2CD s názvem „Fénix“ 

 

Více Info na www.fanklub.lucievondrackova.cz

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Petr Skoumal30. září 2014 Petr Skoumal Petr Skoumal (7. března 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl český hudebník. Napsal hudbu k řadě filmů (např. Jára Cimrman ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík) a mnoho […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Hana Hegerová21. října 2014 Hana Hegerová Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. října 1931 Bratislava) je významná československá zpěvačka a herečka, nekorunovaná královna československého […]
  • Petr Hapka26. listopadu 2014 Petr Hapka Petr Hapka (13. května 1944 Praha – 25. listopadu 2014 Okoř) byl český hudebník, skladatel, zpěvák a dirigent. Petr Hapka absolvoval konzervatoř (viola, zpěv). S textařem Petrem Radou, […]
  • Tomáš Klus18. srpna 2014 Tomáš Klus Tomáš Klus (* 15. května 1986, Třinec) je český písničkář, bývalý moderní pětibojař a duchovní inspirátor. V roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji (družstva) na […]
  • Katja Riemannová26. srpna 2014 Katja Riemannová Katja Riemannová vyrostla v Niedersachsenu (Dolní Sasko), odmaturovala v Leeste, vystudovala tanec v Hamburku, pracovala jako dobrovolnice v divadle Castrop Rauxel, studovala herectví v […]
  • Jiřina Jirásková7. ledna 2013 Jiřina Jirásková Jiřina Jirásková (17. února 1931 - 7. ledna 2013, Praha) byla česká herečka, partnerka českého filmového a televizního režiséra Zdeňka Podskalského. Vystudovala Pražskou konzervatoř, […]
  • Bendová Alice30. července 2009 Bendová Alice Narodila se 1.11.1973. Zlata a Zdeněk Veselý, to jsou rodiče Alice Bendové. Má ještě o pět let mladší sestru Andreu. V roce 1992 maturovala na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na […]
  • Gérard Depardieu30. března 2017 Gérard Depardieu Jeden z nejlepších a nejslavnějších francouzských herců všech dob. Tak by se dal počastovat tento francouzský bard, který má ovšem dost manýrů nebo jak to říct. Rodák z Chateauroux – […]
  • Bora Dagtekin3. září 2014 Bora Dagtekin Bora Dagtekin se narodil v roce 1978 v Hannoveru, německé matce a tureckému otci. Vystudoval scenáristiku na Filmové akademii v Ludwigsburgu. Školu absolvoval v roce 2006 akční verzí […]