Castle: Alexis Castle

Alexis Castle

 

Alexis Harper Castle je jedi­nou dce­rou Richarda Castla a nevlast­ní dce­rou detek­ti­va Kate Beckettové. Hraje ji Molly C. Quinn.

Historie posta­vy...

Po roz­vo­du svých rodi­čů ji vycho­vá­val Richard, ačko­li Alexis vypa­dá, že se vždyc­ky stá­va­la tím, čím chtě­la být ona sama. Její mat­ka Meredith je čas­to navště­vu­je z Los Angeles. V jeden moment se k nim nastě­ho­va­la Martha, Rickova mat­ka, kte­rou otec pozval poté, co jí pod­vá­děl její exman­žel.

Když bylo Alexis 5 let, Castle ji nau­čil hrát laser tag. Od té doby mají tra­di­ci osob­ní­ho sou­bo­je do momen­tu, kdy jeden z nich bude mít 1000 bodů.

Navštěvovala fik­tiv­ní Marlowe Přípravku. Protože je vel­mi ambi­coz­ní a dosa­hu­je mno­ha svých cílů, vypa­dá to, že nemá téměř žád­ný kla­sic­ký hol­či­čí spo­le­čen­ský život. Na dru­hou stra­nu je po táto­vi dost na to, aby se občas dosta­la do pro­blé­mů i bez divo­kých mejda­nů. Alexis se otá­čí v koleč­ků stá­le pro­měn­né­ho roz­vr­hu škol­ních i dal­ších akti­vit: hry na hous­le, šer­mu, škol­ní­ho par­la­men­tu, roz­t­les­ká­vač­ky, něko­li­ka stá­ží (napří­klad pomoc Lanie Parish na pitev­ně) a mno­ha dal­ších.

Více na Kritiky.cz
Červený koberec 1.6. ...
S07E04: The Spoils of War Ukázka ze 4. epizody seriálu Hra o trůny....
Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti V pondělí 5.února proběhla v Praze v restauraci Eska v Karlíně tisková konference k nat...
Simpsonovi: S30E15: 101 Mitigations České titulky pro 15. epizodu 30. sezóny ...
Tajný život mazlíčků – Animace postav Pro produkční tým bylo stěžejní pohybovat se na takové hranici, kde chování postav neztrác...

Byla na dvou let­ních pro­gra­mech a vza­la si dosta­tek před­mě­tů na to, aby dokon­či­la střed­ní o semestr dří­ve a sko­ro odje­la stu­do­vat do Paříže, od čehož ale nako­nec upus­ti­la. Od roku 2012, kdy její 18, navště­vu­je Columbia University a pra­cu­je jako inter­nist­ka pod Lanie Parishovou z 12. Okrsku.

Osobnost...

Alexis je zjev­ně mno­hem dospě­lej­ší než oba její rodi­če - sta­ra­la se čas­to o Castla, podob­ně jako se on sta­ral o svou mat­ku). Svého otce obdi­vu­je, stej­ně jako ji občas totál­ně šoku­je. Když ji vidí­me prv­ně (Flowers on your Grave), odmít­ne na večír­ku pít, pro­to­že není plno­le­tá - ačko­li drink jí nabíd­ne prá­vě otec. Je vel­mi bys­trá, ško­la ji baví a je odhod­lá­na držet se pra­vi­del a dělat to, co je správ­né.

Castle jí čas­to přá­tel­sky radí, aby si uží­va­la své dět­ství a občas taky zlo­bi­la (tak jako on), a taky zápa­sí se sklo­nem ji pří­liš ochra­ňo­vat. Často si s otcem hra­je (šer­mu­jí, někdy se svě­tel­ný­mi meči a stří­lí již zmí­ně­ný­mi laser tagy). Skrze Alexis může Castle ven­ti­lo­vat dět­skou strán­ku své osob­nos­ti. V momen­tě, kdy Alexis z her vyros­te, čelí ovšem jak její ztrá­tě, tak ztrá­tě své­ho vlast­ní­ho mlá­dí.

Podobně Alexis boju­je s tím, že je sice dušev­ně mno­hem dál, než se od ní čeká, na dru­hou stra­nu je ale fyzic­ky a práv­ně stá­le tee­nager.

Její spo­le­čen­ský život a osob­ní pro­blémy čas­to reflek­tu­jí někte­ré pří­pa­dy, kte­ré Castle s Beckettovou řeší. Téhle syner­gie si čas­to vší­má prá­vě Castle a není výjim­kou, když mu Alexis pomů­že pří­pad vyře­šit, pro­to­že poskyt­ne jiný úhel pohle­du.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 17. března 2017 Castle na zabití: Richard "Rick" Castle "Existují tva typy lidí, co celý den přemýšlejí, jak zabít člověka....psychopati a autoři detektivek...já jsem ten, kterému za to platí víc." Richard "Rick" Castle Richard […]
  • Major Josef (Pepa) Strouhal29. března 2019 Major Josef (Pepa) Strouhal Major Strouhal je sebevědomý, má vysoké IQ a brilantní analytické myšlení. Na první dojem občas působí i trochu neomaleně, ale není to jeho záměr. Spoléhá se především sám na sebe, a tak […]
  • Petyr Baelish – Hra o Trůny17. dubna 2016 Petyr Baelish – Hra o Trůny „Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdyby mohl být králem popela.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, často zvaný „Malíček“ se poprvé představil v epizodě „Lord Snow“ a hraje ho […]
  • Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN11. května 2016 Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN     VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man     ČLENOVÉ TÝMU:                      Nataša Romanová/Black Widow Plk. James “Rhodey” Rhodes/War Machine T’Challa/Black […]
  • Robb Stark – Hra o Trůny13. dubna 2016 Robb Stark – Hra o Trůny „Vyhrál jsem každou bitvu. Ale prohrávám válku.“ Robb Stark Robb Stark (Richard Madden) je nejstarší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bratr Sansy, Aryi, Brana a […]
  • Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA11. května 2016 Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon Bucky Barnes/Winter Soldier Scott Lang/Ant-Man Clint […]
  • Jon Snow – Hra o Trůny13. dubna 2016 Jon Snow – Hra o Trůny „Nechci po tobě, aby zapomněl na své mrtvé. Já na svoje taky nezapomenu. Ztratil jsem padesát bratrů z Hlídky při Manceho útoku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď myslel na své děti. Nikdy […]
  • Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček2. listopadu 2016 Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vašima […]
  • Tywin Lannister – Hra o Trůny8. dubna 2016 Tywin Lannister – Hra o Trůny „Zanedlouho budu mrtvý, stejně jako ty, tvůj bratr a tvoje sestra a všechny její děti, všichni budeme mrtví, budeme hnít v zemi. Je to jméno rodiny, které přežije. Je to všechno, co […]
  • Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH8. června 2016 Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otrokyně, je dítětem dvou světů. Do žádného z nich však nepatří. Její útrapy z ní vykovaly obávanou válečnici. Naučila se, že aby přežila, ostatní se […]