Robb Stark – Hra o Trůny

Robb

„Vyhrál jsem kaž­dou bitvu. Ale pro­hrá­vám vál­ku.“

Robb Stark

Robb Stark (Richard Madden) je nej­star­ší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bra­tr Sansy, Aryi, Brana a Rickona Starků a polo­vič­ní bra­tr Jona Snowa. Jeho spo­leč­ní­kem je zlo­vlk Šedý Vítr.

Když je Eddard zatčen a násled­ně popra­ven Králem Joffreym, Robb se stá­vá Králem Severu a vede vzpou­ru pro­ti Železnému trů­nu. V násled­ném kon­flik­tu se pro­ká­že jako dob­rý bitev­ní veli­tel a zajis­tí něko­lik klí­čo­vých vítěz­ství nad Lannistery včet­ně zaje­tí Jaimeho Lannistera. Je ale také nezku­še­ným a naiv­ním poli­ti­kem, kte­rý nad­řa­zu

Více na Kritiky.cz
TEASER: The Crown 2. sezóna    8.12.2017 se na Netflix vrátí oceňovaný seriál The Crown se svojí druhou řadou. My dále...
Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v ...
Ďábel nosí Pradu Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. V...
FILM – PŘEKVAPENÍ S TOMEM CRUISEM Letošním filmovým překvapením na plátnech 45. MFF Karlovy Vary bude akční romantická komed...
Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysv...

je prak­tic­kým zájmům vzne­še­né ide­á­ly a cíle a udě­lá tak sluš­ný počet kri­tic­kých pře­hma­tů. Poruší při­sa­hu na sňa­tek s dce­rou své­ho spo­jen­ce Waldera Freye a vez­me si mís­to ní Talisu Maegyr. Také vlo­ží důvě­ru v Theona Greyjoye na vyjed­ná­ní spo­je­nec­tví se želez­ný­mi, ale Theon ho zra­dí a obsa­dí Zimohrad. Robb pak při­jde i o pod­po­ru Karstarků, kte­ří tvo­ří sko­ro polo­vi­nu jeho zbý­va­jí­cí armá­dy, když popra­ví jejich vůd­ce Rickard Karstarka, kte­rý před­tím zabi­je dva mla­dé Lannistery.

Když se vál­ka obra­cí pro­ti němu, je nucen obrá­tit se na Freye zno­va. Zdánlivě vyhrá­vá zpát­ky jejich pod­po­ru, když sou­hla­sí se sňat­kem své­ho Strýce Edmura Tullyho a Roslin Frey. Není si vědom toho, že jde o past, pro­to­že Freyové a Roose Bolton se spo­ji­li s Tywinem Lannisterem. Během sva­teb­ní hos­ti­ny jsou i přes při­slí­be­ní ochra­ny hos­tů Robb, Catelyn a Talisa zma­sa­kro­vá­ni spo­lu s vět­ši­nou jejich armá­dy – udá­lost vejde do ději­ny jako Rudá svat­ba. Robba zabi­je Roose Bolton osob­ně. Severní vzpou­ra je tak vel­mi efek­tiv­ně potla­če­na a Starkové jsou svr­že­ni z rodo­vé­ho trů­nu Severu.

Více na Kritiky.cz
TIGER WOODS PGA TOUR 13 ...
ČERSTVÉ DOJMY: Baby Driver    Zítra do kina vtrhne novinka Edgara Wrighta a v zámoří se těší vcelku nadšeným ohlasů...
„Das Filmfest“ v Praze a v Brně Filmovou tvorbu německých, švýcarských a rakouských režisérů, přiblíží "Das Filmfest", ...
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. ...
Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary...

Pozadí…

Robb se naro­dil v Řekotočí a byl vycho­ván na Zimohradě. Jeho otec opus­til mat­ku po sva­teb­ní noci, aby bojo­val v Robertově vzpou­ře a když se vrá­til, Robb už byl na svě­tě. Od mlá­dí byl veden k ovlá­dá­ní meče a noše­ní brně­ní Serem Rodrikem Casselem, Bojovým mis­trem Zimohradu – od mlá­dí také v obo­jím vyni­kal.

Více na Kritiky.cz
Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hran...
Už jste jedli kukuřici vařenou v mléce? Měli byste ochutnat! Pravděpodobně neexistuje osoba, která v létě nesní alespoň jednu kukuřici! Je to také pov...
TOURFILM 2014 Jiří Dužár „Česko Země jako z filmu “ ...
Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – ...
Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkova...

Osobnost…

Robb má jas­ný smy­sl pro čest a spra­ve­dl­nost, kte­rý zís­kal od své­ho otce. Je féro­vý, sta­rost­li­vý a udě­lá coko­li v zájmu bez­pe­čí vlast­ní rodi­ny. Na roz­díl od Roose Boltona nevi­dí důvo­dy pro muče­ní, kru­tost nebo zby­teč­né popra­vy a i se svý­mi zajat­ci jed­ná s respek­tem. Nemá zájem o nási­lí nebo vál­ku a dělá, co může pro ome­ze­ní ztrát a násled­ků na obou stra­nách.

Možná až pře­kva­pi­vě pro­je­vil talent pro vojen­ství a stra­te­gii, což napros­to zasko­či­lo i Tywina Lannistera. Ten vní­mal Robba jako hloupé děc­ko bez jaké­ho­ko­li smys­lu pro umě­ní vál­ky a tipo­val, že jakmi­le začne boj, Robb ute­če zpát­ky do Zimohradu s oca­sem mezi noha­ma. Lannisterové byli zasko­če­ni jeho úto­kem v Bitvě o Šeptající les, kdy zlik­vi­do­val armá­du pod Jaimeho vede­ním.

Více na Kritiky.cz
Košický Art Film Fest 2017 - ohlédnutí za nejvýznamnějším filmovým festivalem na Slovensku         Slavnostním ceremoniálem v košickém Kunsthalle a p...
Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne...
TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětsk...
Bílá princezna - 80 % Seriál vychází z jiného seriálu, Bílá královna (White Queen), který pojednává téměř o ...
Tristan & Isolda - soutěž Soutěž o 3 trička k filmu ...

Po svém otci má jak síly, tak i sla­bi­ny. Podobně jako Eddard postrá­dá hlub­ší smy­sl pro poli­ti­ku a upřed­nost­ňu­je čest před rozu­mem. Vzal si z lás­ky ženu, jejíž poli­tic­ký význam byl nulo­vý, čímž napros­to zby­teč­ně pohřbil potřeb­nou ali­an­ci s Freyi. Stejně tak dal před­nost cti před prag­ma­tis­mem, když popra­vil Lorda Rickard Karstarka pro zra­du a vraž­du, čímž při­šel o jeho vojen­skou pod­po­ru.

Jako vět­ši­na Seveřanů je lep­ším bojov­ní­kem, než poli­tic­kým hrá­čem – podob­ně jako Robert Baratheon, kte­rý špič­ko­vě ovlá­dal zbra­ně, ale v poli­ti­ce byl idi­ot.

Robb Stark – Hra o Trůny
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.Části seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • RECENZE: Bodyguard1. února 2019 RECENZE: Bodyguard  BBC nám minulý rok naservírovala jeden nenápadný hit. Minisérie Bodyguard, ve které se v hlavní roli objevil Richard Madden, kterého většina z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trůny. Já […]
  • Popelka - Obsah/O Filmu18. března 2015 Popelka - Obsah/O Filmu OBSAH              Elka (Lily James) je krásná mladá dívka, jejíž idylický život skončí poté, co si její otec (Ben Chaplin) po tragické smrti Elčiny matky (na Zlatý globus nominovaná […]
  • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé […]
  • Popelka - O TVŮRCÍCH18. března 2015 Popelka - O TVŮRCÍCH CATE BLANCHETT (macecha) vystudovala Národní institut dramatických umění a je držitelkou čestných doktorátů od Univerzity v Novém Jižním Walesu a Univerzity v Sydney. V letech 2008-2012 […]
  • Bran Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Bran Stark – Hra o Trůny „Moje sny jsou jiné….“ Bran Stark Brandon Stark (většinou zvaný jen Bran) je syn Neda Starka. Následkem pádu z věže hradu ochrnul na nohy, takže spoléhá na asistenci svého sluhy […]
  • Jaime Lannister – Hra o Trůny12. dubna 2016 Jaime Lannister – Hra o Trůny „Nejsou další muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytířem Královské stráže, syn Tywina Lannistera, bratr královny Cersei Lannister a starší bratr Tyriona […]
  • Sansa Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Sansa Stark – Hra o Trůny Sansa Stark je nejstarší dcerou Lorda Eddarda Starka a druhým dítětem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se následovně ve třech dalšách knihách, Střetu králů (1998), Bouři mečů (2000) a […]
  • Varys – Hra o Trůny15. dubna 2016 Varys – Hra o Trůny „Bouře přicházejí a odcházejí, velké ryby jí ty malé a já pořád pádluju.“ Varys Varys, někdy zvaný Pavouk, je hlavní postavou druhé, třetí, čtvrté a páté série, i když několikrát se […]
  • Margaery Tyrell – Hra o Trůny14. dubna 2016 Margaery Tyrell – Hra o Trůny Petyr Baelish:„Chceš být královnou?“ Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“ Královna Margaery Tyrell je výraznou postavou druhé až páté série. Je vdovou po králi Renly […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *