Margaery Tyrell – Hra o Trůny

Margaery

Petyr Baelish:„Chceš být krá­lov­nou?“
Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“

Královna Margaery Tyrell je výraz­nou posta­vou dru­hé až páté série. Je vdo­vou po krá­li Renly Baratheonovi, adep­to­vi na Železný Trůn ve Válce Pěti Králů. Jejím otcem je Lord Mace Tyrell, vlád­ce Reach. Po Bitvě na Černovodě se zasnou­bi­la s Králem Joffreym Baratheonem a krát­ce byla Královnou, ale to skon­či­lo s úspěš­ným aten­tá­tem na krá­le. Následně byla zasnou­be­na jeho nástup­ci a mlad­ší­mu bra­t­ro­vi Tommenovi. Je zná­ma pro svou krá­su, poli­tic­kou vychyt­ra­lost a ambi­ce, ačko­li má i sou­cit­nou strán­ku.

Pozadí…

Je jedi­nou dce­rou Lady Alerie Tyrell a Lorda Mace Tyrella, Lorda Ochránce Reach, což je jeden z regi­o­nů Sedmí Království a Rod Tyrellů je jeden z Velkých rodů říše. Margaery vyrost­la a byla vycho­vá­na ve Vysokých Zahradách, v pri­vi­le­go­va­ných rodin­ných pomě­rech. Je si vel­mi blíz­ká se svým bra­t­rem, Serem Lorase Tyrellem, Rytířem Květin. Říká se o ní, že je stej­ně krás­ná jako chyt­rá.

Více na Kritiky.cz
PHOEBE WALLER-BRIDGE PHOEBE WALLER-BRIDGE (L3-37) získala uznání diváků i kritiky coby herečka, scenáristka a prod...
Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením vě...
Martin Hatala ...
Avatar [90%] Po dvanácti letech pečlivých příprav k nám James Cameron přichází se svou stylizovanou hrou...
Cesta na měsíc - (Voyage dans la Lune) - 75 % Film filmového režiséra hraných filmů George Méliése patří k základům filmové historie. ...

Osobnost…

Obojího má dost – krá­sy i inte­li­gen­ce. Jako pra­vá chrá­něn­ka své babič­ky Olenny je zdat­ná mani­pu­lá­tor­ka a umí se pohy­bo­vat ve dvor­ských intri­kách. Její síla je v zís­ká­ní náklon­nos­ti a věr­nos­ti těch, kte­ří jsou hroz­bou pro její nepřá­te­le a riva­ly, napří­klad pro rodi­nu Lannisterů.

Své impo­zant­ní schop­nos­ti uká­za­la v cha­ri­ta­tiv­ní prá­ci, kdy si zís­ka­la pří­zeň oby­va­tel Králova Přístaviště a zma­ni­pu­lo­vá­ní Joffreyho. Toho pře­svěd­či­la, že je při­ta­ho­vá­na jeho tem­ný­mi strán­ka­mi. Margaery si tak skvě­le zís­ka­la krá­le, kte­rý byl jinak napros­to nekon­t­ro­lo­va­tel­ný a nepřed­ví­da­tel­ný ke všem včet­ně vlast­ní mat­ky. Cersei v tom vidě­la hroz­bu, pro­to­že sama spo­lé­há pou­ze na jmé­no a strach z vlast­ní rodi­ny a na svou vlast­ní pozi­ci jako zdroj moci.

Margaery totiž ovlá­dá takt a zdvo­ři­lost, kte­ré jsou Cersei cizí. Zatímco Joffreyho mat­ka je hru­bá a drs­ná, Margaery má vybra­né cho­vá­ní a ovlá­dá zdvo­ři­lost a jem­nost, kte­rá se oče­ká­vá od krá­lov­ny – při­čemž stá­le pou­ží­vá dvor­ských instrik ke zvý­še­ní síly vlast­ní rodi­ny. Cersei jí jako ženou pohr­dá, pro­to­že říši vlád­nou muži – ačko­li sama je ochot­ná pou­žít sex jako zbraň k ovlá­dá­ní těch, kte­ré potře­bu­je (napří­klad své­ho bra­tran­ce Lancela). Oproti tomu Margaery pra­cu­je uvnitř spo­le­čen­ských stan­dar­dů „pra­vé“ žen­skosti Westerosu, ale obra­cí je ve svůj pro­spěch a ovlá­dá poli­tic­ké machi­na­ce z poza­dí.

Přestože si muse­la vyvi­nout mno­ho spo­le­čen­ských masek pod­le toho, koho zrov­na potře­bo­va­la dostat do své­ho vli­vu, sku­teč­ně nepo­strá­dá dob­ré srd­ce, sou­cit a empa­tii. Má vel­mi dob­ré vzta­hy se vše­mi čle­ny vlast­ní rodi­ny. Miluje své­ho bra­t­ra Lorase a napros­to tole­ru­je jeho homose­xu­a­li­tu. V té zašla tak dale­ko, že když její otec zjed­nal sňat­ko­vé spo­je­nec­tví mezi ní a Lorasovým milen­cem Renlym, uzna­la to jako „papí­ro­vé“ man­žel­ství a upřím­ně dala naje­vo, že nemá pro­blém s tím, že její man­žel bude pokra­čo­vat s milost­ném vzta­hu s jejím bra­t­rem.

Více na Kritiky.cz
ÚTERÝ 29. 5. Program...
Distributor Aerofilms uvede do kin čtyři snímky z Cannes Jubilejní 70. ročník festivalu v Cannes už zná vítěze všech svých soutěžních sekcí. Sla...
Festival Bollywoodského filmu 4. ročník festivalu proběhne ve dnech 9. - 15. října za účasti filmařů, kteří mají s Bo...
Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň Na tiskové konferenci k 31. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň pořadatelé představil...
Občasné opovržení ...

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]
  • Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec22. listopadu 2015 Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec Současné filmové série vyžadují od diváka značnou trpělivost. V případě série „Hunger Games“ jsme museli čekat dlouhé čtyři roky, abychom se dozvěděli, jak zvládne Katniss Averdeen […]
  • Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%8. dubna 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40% Přichází revoluce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) přežila své již druhé Hunger Games, avšak to pravé ořechové teprve začíná. Prezident země Panem, mocný Snow (Donald Sutherland), drží […]
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %19. listopadu 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […]
  • Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána27. března 2019 Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik cliffhangerů, druhý díl se pohnul dál. Všechno […]
  • Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení3. února 2016 Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení Nový špionážní thriller režiséra Justina Chadwicka, který se proslavil hlavně díky historickému dramatu Králova přízeň z roku 2008, představí vskutku hvězdné herecké obsazení. Svou účast […]
  • Melisandre – Hra o Trůny15. dubna 2016 Melisandre – Hra o Trůny „Noc je temná a plná hrůzy…ale oheň ji všechnu spálí.“ Melisandre Melisandre, často také jako Rudá Žena, je kněžka Pána Světla a blízká poradkyně Stannise […]
  • Petyr Baelish – Hra o Trůny17. dubna 2016 Petyr Baelish – Hra o Trůny „Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdyby mohl být králem popela.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, často zvaný „Malíček“ se poprvé představil v epizodě „Lord Snow“ a hraje ho […]
  • Cersei Lannister – Hra o Trůny14. dubna 2016 Cersei Lannister – Hra o Trůny „Pro svou rodinu udělám věci, jaké si ani nedovedeš představit…Miluju svého bratra, svého milence. Lidé si budou šeptat, budou dělat vtípky – jen ať dělají. Jsou tak malincí, že je ani […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *