Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN

IronMan

    VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man

    ČLENOVÉ TÝMU:                      Nataša Romanová/Black Widow

Plk. James “Rhodey” Rhodes/War Machine

T’Challa/Black Panther

Vision

 • Tony Stark/Iron Man

(Robert Downey Jr.)

Z Tonyho Starka je doce­la jiný člo­věk – sebe­kri­tic­ky zhod­no­til důsled­ky nedáv­né­ho stře­tu s Ultronem a v pře­kva­pi­vě kon­zer­va­tiv­ním duchu se roz­ho­dl posta­vit na stra­nu svě­to­vých vlád­ních orga­ni­za­cí, kte­ré se doža­du­jí toho, aby tým Avengers ope­ro­val pod přís­ným dohle­dem. Tento krok způ­so­bí, že pro­ti sobě Iron Man a Captain America sto­jí na úrov­ni poli­tic­ké, ale jejich osob­ní střet má hlub­ší koře­ny – a vede je po mno­hem nebez­peč­něj­ší ces­tě, než by kdy kte­rý­ko­liv z nich oče­ká­val či si doká­zal před­sta­vit.

Více na Kritiky.cz
Flirtování je zákonem, neflirtování je zločin a to nejen na jaře… Stojí si jen tak v centru dění. Dům jako kotva v přístavu. Dům jako útočiště před světe...
Tisková konference filmu Život je život https://www.youtube.com/watch?v=B013t6R7c5U...
Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60% Únikové hry představují pozoruhodný způsob zážitkového trávení volného času, kdy je mal...
Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy b...
Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film Ve Čtvrtek 21. Dubna skončil letošní 29.ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Výběr fi...
 • Nataša Romanová/Black Widow

(Scarlett Johansson)

 Navzdory své loa­ja­li­tě ke Steveovi Rogersovi, s nímž se přá­te­lí od jeho počát­ků v nyní již nee­xis­tu­jí­cí orga­ni­za­ci S.H.I.E.L.D. Nataša s jeho posto­jem v aktu­ál­ní situ­a­ci nesou­hla­sí a k obec­né­mu pře­kva­pe­ní se při­po­jí na stra­nu Tonyho Starka a pod­po­ru­je návrh vlád­ní­ho dohle­du. Black Widow, kte­rá vždy uva­žu­je veli­ce stra­te­gic­ky a je schop­na hrdin­ských činů, je přes­ně tím, koho Tony nej­ví­ce potře­bu­je – není ji ale tak doce­la scho­pen udr­žet pod kon­t­ro­lou.

 • Plukovník James “Rhodey” Rhodes/War Machine

(Don Cheadle)

 Rhodey je dáv­ným pří­te­lem Tonyho Starka a jeho loa­ja­li­ta k němu jde ruku v ruce s loa­ja­li­tou vůči své vlas­ti, kte­rou pro­ka­zu­je coby člen týmu Avengers s kódo­vým ozna­če­ním War Machine – je ztě­les­ně­ním doko­na­lé­ho ochrán­ce lid­stva, vytvo­ře­né­ho Tonym Starkem. Jakožto voják Rhodey se Starkem sou­hla­sí na potře­bě vlád­ní­ho dohle­du a War Machine je pro­to při­pra­ven k tomu, aby se pus­til do boje po Iron Manově boku.

 • T’Challa/Black Panther

(Chadwick Boseman)

 T’Challův otec, T’Chaka, wakand­ský král, je jed­ním z řady svě­to­vých poli­ti­ků, jež se s ohle­dem na mate­ri­ál­ní ško­dy a ztrá­ty na nevin­ných lid­ských živo­tech, kte­ré po sobě zane­chá­vá čin­nost týmu Avengers, roz­hod­nou pod­po­řit nut­nost vlád­ní­ho dohle­du na čin­nost toho­to týmu. Když ale dojde na nej­hor­ší, je T’Challa nucen odha­lit svou identi­tu coby Black Panther a pus­tit se po vlast­ní ces­tě. Black Panther, kte­rý je hnán vlast­ní­mi moti­vy, se v rám­ci svých veli­ce osob­ních zájmů posta­ví na stra­nu Iron Mana.

Více na Kritiky.cz
Zabiják & bodyguard - 70 % O tom, jakou prací se živí zabiják a co dělá bodyguard, většina lidí ví. Úkolem zabijáka...
Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky Nejlepší filmZelená kniha     Black Panther          &nbs...
První člověk | First Man Příští rok tomu bude už padesát let, co člověk poprvé přistál na povrchu Měsíce. Tento ...
Farma SK – 9. série – 20. díl ...
Leoš Noha Rodák z Ústí nad Labem se v devadesátých letech objevoval na divadelní scéně, od roku 2005 z...
 • Vision

(Paul Bettany)

Od své­ho stvo­ře­ní rukou Tonyho Starka během bitvy s Ultronem se Vision stal čle­nem týmu Avengers. Stále si ale není pří­liš jis­tý, co se sou­ži­tí s lid­mi týče, a sna­ží se pocho­pit roz­sah svých zdán­li­vě neo­me­ze­ných schop­nos­tí. Vision se v rám­ci vzni­ka­jí­cí­ho stře­tu posta­ví na Tonyho stra­nu, pro­to­že je zce­la logic­ky pře­svěd­čen o tom, že se jed­ná o nej­bez­peč­něj­ší způ­sob, jak zajis­tit ochra­nu celé­ho svě­ta před poten­ci­ál­ní­mi hroz­ba­mi.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Captain America: Občanská válka


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

 • Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA11. května 2016 Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon Bucky Barnes/Winter Soldier Scott Lang/Ant-Man Clint […]
 • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […]
 • Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu 1. května 2012 Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu Hlavní cena festivalu Grand Prix byla letos vůbec poprvé v historii festivalu udělena studentskému filmu.  Agnes Patron, autorka oceněného snímku „Vdova Caillou“, diváky virtuálně […]
 • Top 9/20171. října 2017 Top 9/2017 Nejnavštěvovanější články září 2017. Poslední aktualizace: 1.10.2017 8:04:15 Slavia - Sparta - neuznaný gól - 922 zobr. Soutěž o 2. díl Harry Pottera - 422 zobr. Jan Tříska - […]
 • Severský festival14. listopadu 2016 Severský festival V pátek 11.listopadu začal v Praze v kině Lucerna Severský filmový podzim, který bude probíhat i v dalších městech České republiky až do 8.prosince. Úvodního proslovu se ujal moderátor, […]
 • Teprve 8letý podnikatel vydělává díky vajíčkům už kolem 8 tisíc korun týdně, i když firmu založil z vlastního kapesného14. dubna 2019 Teprve 8letý podnikatel vydělává díky vajíčkům už kolem 8 tisíc korun týdně, i když firmu založil z vlastního kapesného Mladý Junior-Jams Wyatt teprve nedávno oslavil své 8. narozeniny a už vydělává na svůj věk velmi zajímavé peníze. Svou firmu nazvanou Mr Free Range přitom založil teprve před měsícem, […]
 • Walk the Line11. února 2006 Walk the Line I walk the line – znám svou míru - zpíval Johnny Cash v jedné ze svých písniček. A věřte - nevěřte, lhal jako když tiskne.. Životopisný snímek o legendě americké hudební scény je […]
 • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké hvězdy, které jednoduše dokáží přitáhnout diváky. Právě na tyto dvě věci se snaží spoléhat nový […]
 • Recenze MONEYBALL - 43 %.19. prosince 2011 Recenze MONEYBALL - 43 %. Hrdinou filmu je Billy Beane, bývalý hráč baseballu , který se z aktivního hráče stal jedním z funkcionářů baseballového klubu Oakland Athletics. Kdo by čekal zajímavé záběry z […]
 • Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci11. července 2018 Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci Isla Nubar a její vody - tímto místem se momentálně proháněla ponorka, jenž se blížila k Laguně Jurského světa. Uvnitř byli dva muži, kteří dostali rozkaz, vyzvednout z temných hlubin […]