Bran Stark – Hra o Trůny

Bran

„Moje sny jsou jiné….“

Bran Stark

Brandon Stark (vět­ši­nou zva­ný jen Bran) je syn Neda Starka. Následkem pádu z věže hra­du ochr­nul na nohy, tak­že spo­lé­há na asi­s­ten­ci své­ho slu­hy Hodora. Mívá pro­roc­ké sny, násled­ně i vize. Hraje ho Isaac Hempstead Wright.

Bran ado­p­to­val zlo­vl­ka Léta, se kte­rým si vytvo­řil sil­né spo­je­ní (viz dále). Během spán­ku vidí Létovýma oči­ma, pro­to­že je měnič, oso­ba schop­ná vstu­pu do mys­lí zví­řat i lidí.

Pozadí…

Bran je čtvr­té dítě a dru­hý syn Lady Catelyn a Lorda Eddarda Starkových. Narodil se na Zimohradě, kde byl také vycho­ván. Má star­ší­ho bra­t­ra Robba a mlad­ší­ho Rickona, také dvě sest­ry, Sansu a Aryu. Kromě nich také polo­vič­ní­ho bra­t­ra – Nedova bastar­da Jona Snowa. Na začát­ku série je Branovi 10 let a jme­nu­je se po Eddardově star­ším bra­t­ro­vi Brandonovi, kte­ré­ho zabil Šílený Král.

Brandon mu říká jen jeho mat­ka v momen­tech, kdy pro­ve­dl něja­kou neple­chu. Sní (respek­ti­ve snil) o tom, že bude jed­no­ho dne rytíř Královské strá­že a sta­ne se pra­po­reč­ní­kem své­ho bra­t­ra Robba. Jeho koníč­kem je leze­ní po stě­nách Zimohradu a taky pou­ží­vá stře­chy a nej­růz­něj­ší zkrat­ky na hra­ní a rych­lé ces­to­vá­ní po hra­dě.

Více na Kritiky.cz
Festivalovy pulmaraton 2017 ...
Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. P...
X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série...
Hra o trůny 7. sezóna Herecké hvězdy seriálu se baví....
Jak na věc Will (Hugh Grant) je starý mládenec, který žije z autorských práv svého otce. Oproti svým d...

Schopnosti…

Bran je jed­nou z mála osob série, kte­ré mají magic­ké schop­nos­ti.

Zrak – Bran má pro­roc­ké vize, kte­ré začí­na­ly jako sny, ale postup­ně sílí

Měnič – má schop­nost vyslat své vědo­mí do mys­li zví­řat, vidět jejich oči­ma a ovlá­dat jejich tělo jako svo­je vlast­ní. Jojen Reed pro­hlá­sil že jde o jinou schop­nost než Zrak, ale že schop­nos­ti býva­jí pro­po­je­ny. Ačkoli stá­le potře­bu­je výcvik, je Bran sám od sebe vel­mi moc­ným měni­čem, schop­ným dokon­ce vstou­pit do mys­li člo­vě­ka (vyu­ží­vá k ovlá­dá­ní men­tál­ně zao­sta­lé­ho slu­hy Hodora teh­dy, když potře­bu­je jeho snač­nou fyzic­kou sílu). Jinak je ovlá­dá­ní lidí něco, co měni­či buď dělat nechtě­jí, nebo ani neu­mí. Bran už se nau­čil vstu­po­vat téměř bez náma­hy do mys­li své­ho zlo­vl­ka, čímž se stá­vá obá­va­ným pro­tiv­ní­kem.

Spojení se Srdcostromem dovo­li­lo Branovi mít vel­mi živé vize minu­los­ti, sou­čas­nos­ti i udá­los­tí budou­cích, dokon­ce i míst a osob vzdá­le­ných.

Bran Stark ve chví­li, kdy vysí­lá své vědo­mí jinam…

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Hra o trůny - Isaac Hempstead Wright14. července 2017 Hra o trůny - Isaac Hempstead Wright Páté video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny. https://youtu.be/DDho1wtyMkY
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy28. června 2016 Hra o trůny - Vichry zimy Obsah posledního dílu letošní sezóny seriálu Hra o trůny. V Královském přístavišti V den procesu se Cersei (Lena Headey) a Lorasem (Finn Jones) se Nejvyšší vrabčák (Jonathan Pryce) a […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí4. dubna 2019 Hra o trůny - Vichry zimy (S06E10) - Daenerys a její skupina odplouvá do Západozemí Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají […]
  • Hra o trůny - Křivopřísežník (S06E03) - Rudá kněžka kouzlí28. března 2019 Hra o trůny - Křivopřísežník (S06E03) - Rudá kněžka kouzlí První části byly seznamovací a rychlé, ten třetí už pokračuje s příběhem jednotlivých postav. Nejedná se o rychlý posun v jejich příběhu, postupně se začali hlavní hrdinové seznamovat […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *