Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele

Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele


Pro roz­hod­nu­tí pro pře­sun ser­ve­ru na nový hos­ting sto­jí hlav­ně ceno­vá poli­ti­ka stá­va­jí­cí fir­my.

Po shléd­nu­tí stá­va­jí­cí fak­tu­ry jsem zjis­til, že tato fir­ma nemá pro mně ceno­vou poli­ti­ku, kte­rá by mi vyho­vo­va­la. Platit za hos­ting a domé­nu na rok 2931 Kč (Active24.cz) je veli­ce nevý­hod­né. Tak jsem si zvo­lil lev­něj­ší kon­ku­ren­ty, kte­ří mi výhod­něj­ší pod­mín­ky poskyt­li cca 5x lev­ně­ji 596 Kč (gigaserver.cz).

Od dnes tedy pro­bí­há pře­sun dat a data­bá­zí do nové­ho pro­sto­ru, a tak se může stát, že strán­ky nebu­dou fun­go­vat na 100%

s pozdra­vem Jiří Borový - maji­tel a šéf­re­dak­tor


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51796 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55736 KB. | 22.05.2022 - 03:20:27