Kritiky.cz > Články > Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele

Probíhá přesun serveru pod nového poskytovatele


Pro roz­hod­nu­tí pro pře­sun ser­ve­ru na nový hos­ting sto­jí hlav­ně ceno­vá poli­ti­ka stá­va­jí­cí fir­my.

Po shléd­nu­tí stá­va­jí­cí fak­tu­ry jsem zjis­til, že tato fir­ma nemá pro mně ceno­vou poli­ti­ku, kte­rá by mi vyho­vo­va­la. Platit za hos­ting a domé­nu na rok 2931 Kč (Active24.cz) je veli­ce nevý­hod­né. Tak jsem si zvo­lil lev­něj­ší kon­ku­ren­ty, kte­ří mi výhod­něj­ší pod­mín­ky poskyt­li cca 5x lev­ně­ji 596 Kč (gigaserver.cz).

Od dnes tedy pro­bí­há pře­sun dat a data­bá­zí do nové­ho pro­sto­ru, a tak se může stát, že strán­ky nebu­dou fun­go­vat na 100%

s pozdra­vem Jiří Borový - maji­tel a šéf­re­dak­tor

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,80619 s | počet dotazů: 223 | paměť: 50004 KB. | 12.04.2021 - 21:49:17