Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Články > PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ

PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ

Praha 11.března 2015 – Začalo natá­če­ní nové­ho celo­ve­čer­ní­ho 3D fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. Pictures na moti­vy oblí­be­né kla­si­ky Rudyarda Kiplinga Kniha džun­glí. V celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tu Andyho Serkise, ve kte­rém se mísí herec­ké výko­ny s tech­ni­kou sní­má­ní pohy­bu, uvi­dí­me hvězd­né obsa­ze­ní, včet­ně drži­te­lů Oscara Christiana Balea a Cate Blanchett a drži­te­le nomi­na­ce na Oscara Benedicta Cumberbatche.

Příběh nás zave­de do indic­ké džun­gle, kde smeč­ka vlků vycho­vá­vá lid­ské dítě, Mauglího. Když si Mauglí pod vede­ním med­vě­da Balúa a pan­tera Baghíry osvo­ju­je čas­to kru­tá pra­vi­dla džun­gle, postup­ně ho zví­řa­ta v džun­g­li při­jí­ma­jí jako jed­no­ho z nich. Všechna, až na jed­no: obá­va­né­ho tyg­ra Šér Chána. Ale když se Mauglí setká­vá s vlast­ním dru­hem, s lid­mi, zjiš­ťu­je, že v džun­g­li může číhat ješ­tě vět­ší nebez­pe­čí.

Představitelé ústřed­ních zví­ře­cích postav fil­mu jsou: Benedict Cumberbatch („Kód Enigmy“, „Hobit: Bitva pěti armád“) jako tygr Šér Chán; Cate Blanchett („Jasmíniny slzy“, Popelka“) jako had Ká; Christian Bale („Fighter“, tri­lo­gie „Temný rytíř“) jako pan­ter, Baghíra; Andy Serkis („Úsvit pla­ne­ty opic“, tri­lo­gie „Pán prs­te­nů“) jako med­věd Balú; Peter Mullan („Hercules“, „Válečný kůň“) jako vůd­ce vlčí smeč­ky Akéla; Tom Hollander (fil­my „Piráti z Karibiku“, „Pýcha a před­su­dek“) jako mrcho­žrout­ská hye­na Tabaki; Naomie Harris („Mandela: Dlouhá ces­ta ke svo­bo­dě“, „Skyfall“) jako vlči­ce Niša, kte­rá Mauglího ado­p­to­va­la jako jed­no ze svých vlčat; Eddie Marsan („Sněhurka a lovec“, „Sherlock Holmes“) jako Nišin druh Vihan; a Jack Reynor („Transformers: Zánik“) jako Mauglího vlčí bra­tr. Postavu Mauglího, dítě­te vycho­va­né­ho vlky, ztvár­nil mla­dý herec Rohan Chand („Láska na kari“, „Na život a na smrt“).

Producentem fil­mu je Steve Kloves, autor scé­ná­řů k sed­mi úspěš­ným fil­mům „Harry Potter“, a Jonathan Cavendish („Královna Alžběta: Zlatý věk“, „Bridget Jonesová - S rozu­mem v kon­cích“), výkon­nou pro­du­cent­kou je Nikki Penny („Gravitace“). Scénář na moti­vy pří­bě­hů Rudyarda Kiplinga napsa­la Callie Kloves.

Ve fil­mo­vém štá­bu se Serkisem spo­lu­pra­co­va­li: vedou­cí výpra­vy Gary Freeman (Popelka“), drži­tel Oscara vedou­cí stři­hu Mark Sanger („Gravitace“) a drži­tel­ka Oscara návr­hář­ka kos­tý­mů Alexandra Byrne („Královna Alžběta: Zlatý věk“).

Uvedení fil­mu v ČR je naplá­no­vá­no 5. říj­na 2017.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,28810 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53628 KB. | 21.01.2022 - 09:59:02