Ochrana pleti v zimě - jak na to?

winters 1919143 1920 1

Ochrana ple­ti v zimě je čas­to dis­ku­to­va­né téma. Pokud si prá­vě teď říká­te, že tohle téma pře­ci ješ­tě není aktu­ál­ní, pro­to­že nám stá­le ješ­tě panu­je tep­lot­ně pří­z­ni­věj­ší pod­zim, dovo­lím si vám opo­no­vat pře­svěd­če­ním, že je lep­ší být o krok napřed. Zima se totiž neza­sta­vi­tel­ně blí­ží a nebu­de to tak dlou­ho trvat a zakle­pe nám na dve­ře. Proto bys­te urči­tě měli vědět, jaké jsou základ­ní kro­ky při ochra­ně ple­ti, kte­rá je v zim­ních měsí­cích vysta­vo­vá­na čas­té změ­ně tep­lot.

Proč je ochrana pleti v zimě tak důležitá?

I když mož­ná milu­je­te zimu, pro­to­že je pří­sli­bem celé řady zim­ních rado­vá­nek, rádi nosí­te kozač­ky až nad kole­na nebo se s chu­tí zachumlá­te do huňa­té­ho kabát­ku, vaše pleť to bohu­žel vidí jinak. Každý den je vysta­vo­vá­na citel­ným změ­nám kli­ma­tu, zatím­co v jed­nu chví­li trá­ví­te čas v pře­hřá­té míst­nos­ti, za chví­li čelí­te ven­kov­ní­mu mra­zu a vět­ru, kte­rý ští­pe do tvá­ře a zaku­su­je se i pod neh­ty. Vaše pleť tyhle tep­lot­ní pře­cho­dy nevní­má zrov­na s nad­še­ním, ba spí­še nao­pak - stá­vá se hru­bou, šupi­na­tou, vysu­še­nou a vel­mi cit­li­vou.

Jak svou pleť můžete chránit?

Mám pro vás něko­lik tipů na ochra­nu ple­ti, s nimiž se vám poda­ří kru­tou zimu pře­ko­nat bez vět­ší újmy na krá­se i zdra­ví. Věřte, že ochra­na ple­ti v zimě má smy­sl!

 • Hydratace je důležitá, má však jedno „ale“

  I v zimě je pleť potře­ba hyd­ra­to­vat, i když mno­ho lidí věří pře­svěd­če­ní, že hyd­ra­tač­ní krémy nema­jí v naší zim­ní výba­vě co dělat. Na jed­nu stra­nu je to prav­da, hyd­ra­tač­ní krémy se musí během zim­ních měsí­ců pou­ží­vat s roz­va­hou. Pakliže jde­te ven, urči­tě není rozum­né pleť nama­zat kré­mem s vyso­kým obsa­hem vody, pro­to­že v tako­vou chví­li dojde k její­mu vypa­řo­vá­ní, ochla­zo­vá­ní pokož­ky a rizi­ku, že popraská a dojde k naru­še­ní její při­ro­ze­né pev­nos­ti. Naopak na noc si může­te dopřát něja­ký pěk­ně hut­ný a pořád­ně hyd­ra­tač­ní krém.

 • Pozor na správnou volbu make-upu

  I s vol­bou make-upu se to v zimě musí dělat opa­tr­ně. Kdo si mys­lel, že může po celý rok pou­ží­vat jeden a ten samý pro­dukt, ten se bohu­žel sple­tl. V létě je rozum­něj­ší vsa­dit na leh­čí make-upy, v zimě nao­pak radím vybí­rat ty hut­něj­ší, kte­ré na ple­ti vytvo­ří ochran­ný film.

 • Žádný alkohol při odličování

  Nemám teď na mys­li, abys­te si v době, kdy svou pleť bude­te odli­čo­vat, nena­lí­va­li paná­ka něče­ho tvr­dé­ho nebo u toho vese­le nepo­pí­je­li něja­ké dob­ré víno. Apeluji na správ­ný výběr odli­čo­va­cích pří­prav­ků, kte­ré by v zim­ním obdo­bí urči­tě nemě­ly obsa­ho­vat alko­hol. Alkohol totiž způ­so­bu­je vysu­šo­vá­ní ple­ti, což v zimě roz­hod­ně není žádou­cí. Dejte radě­ji před­nost odli­čo­va­cí­mu mlé­ku, kte­ré v sobě žád­ný alko­hol neob­sa­hu­je.

Zdroj obráz­ků: Pixabay.com

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Související příspěvky:

 • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
 • Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?16. května 2019 Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in? Už jako malé holčičky jsme si lak na nehty tajně půjčovaly z maminčina kosmetického šuplíku a s výrazně nalakovanými nehtíky si pak připadaly hrozně dospělé a trendy. Láska k namalovaným […]
 • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi.28. září 2018 Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi. Bohužel se ale tento sváteční den podbízí hlavně dětem, kterých se, díky pohádkám, rodiče naprosto zbaví. Probereme to, co jste dneska prošvihly a co nás ještě v televizi čeká. 10:35 - […]