Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku

fa5eaa20fc7c2a4704404c56f1e9ecc2


Také si plný­mi douš­ky uží­vá­te nád­her­ně barev­ný pod­zim? Já roz­hod­ně! Poslední dny jsou navíc pří­jem­ně hře­ji­vé, tak­že mi při­jde straš­ná ško­da zůstat doma. Do dneš­ní­ho člán­ku jsem pro vás ukry­la nepo­stra­da­tel­né pod­zim­ní kous­ky, kte­ré mají dle mého názo­ru své čest­né mís­to v šat­ní­ku kaž­dé tren­dy ženy.

Tak schvál­ně, máte je všech­ny?

Podzimní kousky, bez kterých to nejde!

I když je prav­da, že v módě kaž­dá z nás pre­fe­ru­je tak tro­chu něco jiné­ho, jsem si jis­tá, že v násle­du­jí­cích tipech se zaru­če­ně shod­ne­me. Mnou vybra­né pod­zim­ní kous­ky jsou totiž nejen nád­her­ně pod­zim­ní, ale i tren­dy a slu­ši­vé, tak­že doká­žou zali­cho­tit kaž­dé žně bez ohle­du na věk.

Už se ale nezdr­žuj­me a pojď­me se spo­leč­ně podí­vat, bez jakých kous­ků se letos na pod­zim zkrát­ka neo­be­jde­te.

Sukně s flitry

Že suk­ně neod­mys­li­tel­ně pat­ří do dám­ské­ho šat­ní­ku zde jis­tě opa­ko­vat nemu­sím, to je zkrát­ka dáv­no zná­mý fakt. Letos na pod­zim zaru­če­ně zazá­ří­te v suk­ni zdo­be­né fli­t­ry, kte­rá vám zaru­čí, že se veš­ke­rá pozor­nost bude smě­řo­vat vaším smě­rem. Flitrované suk­ně mají styl a šmrnc, jsou nepře­hléd­nu­tel­né a dají se kom­bi­no­vat prak­tic­ky s čím­ko­li. Umím si je před­sta­vit s něja­kou nená­pad­nou halen­kou, co vy na to?

Hřejivý kožešinový kabát

Jasně, něko­lik posled­ních dní bylo oprav­du krás­ně tep­lých, ale urči­tě víme, že pod­zim je mnoh­dy pořád­ně nevy­zpy­ta­tel­ný a že nás doká­že nepří­jem­ně zasko­čit stu­de­ný­mi tep­lo­ta­mi či ran­ní­mi mra­zí­ky. Právě pro tako­vé dny potře­bu­je­te mít po ruce kože­ši­no­vý kabá­tek, kte­rý vás krás­ně zahře­je a do kte­ré­ho bude­te mít tou­hu se oka­mži­tě zachumlat. Unosíte ho jak s dží­na­mi, tak klid­ně i s legí­na­mi nebo šaty, zále­ží to jen na vás.

Huňatý barevný svetřík

Na hře­ji­vý, měkouč­ký a krás­ně barev­ný sve­třík samo­zřej­mě nesmím zapo­me­nout, pro­to­že prá­vě on pat­ří pod­le mě mezi typic­ky pod­zim­ní kous­ky. Do sve­t­ru se může­te zachumlat kdy­ko­li, ať už se chce­te doma pova­lo­vat na gau­či a sle­do­vat něja­ký pěk­ný film, nebo chce­te vyra­zit s přá­te­li na hor­ký drink do baru. Co se barev týče, logic­ky frčí všech­ny typic­ky pod­zim­ní jako tře­ba okro­vá, oran­žo­vá nebo fia­lo­vá, s žád­nou bar­vič­kou to ale pod­le mě nemů­že­te zka­zit.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Podzimní bundy, kterým neodoláte!23. srpna 2019 Podzimní bundy, kterým neodoláte! Už je to tady - léto pomalu končí, o slovo se hlásí podzim, teploty pomalu klesají, dny jsou čím dál kratší a v našem šatníku vzdušné kousky střídají hřejivější. Právě teď je ten správný […]
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […]
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]
  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]