Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?

mug 1209194 1920


Už jako malé hol­čič­ky jsme si lak na neh­ty taj­ně půj­čo­va­ly z mamin­či­na kos­me­tic­ké­ho šuplí­ku a s výraz­ně nala­ko­va­ný­mi neh­tí­ky si pak při­pa­da­ly hroz­ně dospě­lé a tren­dy. Láska k nama­lo­va­ným neh­tům vět­ši­nu z nás neo­pus­ti­la ani v dospí­vá­ní, kdy jsme pod­lé­ha­li čer­né­mu odstí­nu, jež na rukou půso­bil tak demon­stra­tiv­ně a drze. I v dospě­los­ti je lak na neh­ty nedíl­nou sou­čás­tí kos­me­tic­ké výba­vy mno­ha z nás a není se čemu divit - našim dráp­kům sty­lo­vé bar­vič­ky jed­no­du­še doda­jí šmrnc a umož­ní jim vynik­nout!

Jaký lak na nehty je teď na podzim v kurzu?

Venku nám panu­je pod­zim, kte­rý je typic­ký svý­mi barva­mi, ale i čas­tou změ­nou poča­sí, kdy v jed­nu chví­li sví­tí slu­níč­ko a oblo­ha je nád­her­ně mod­rá a za oka­mžik se spus­tí liják a nebe se stra­ši­del­ně zatáh­ne. Naše šat­ní­ky ovlá­da­jí pod­zim­ní tren­dy, kte­rým se sna­ží­me při­způ­so­bit a udr­žet tak krok s aktu­ál­ní­mi mód­ní­mi tipy. Podzimní vlně neu­nik­nou ani botič­ky, kdy se poo­hlí­ží­me po sty­lo­vých holin­kách, vybí­rá­me nové kozač­ky nad kole­na a někte­ré z nás sáh­nou po moder­ních a poho­dl­ných botič­kách ke kot­ní­kům. Jestli si mys­lí­te, že vám k doko­na­los­ti chy­bí už jen vědo­mí, jaký lak na neh­ty se teď na pod­zim nosí, pak jste tady správ­ně!

Fialová

Jestli něja­ká bar­vič­ka nesmí na pod­zim chy­bět, pak je to jed­no­znač­ně fia­lo­vá, kte­rá se nosí ve všech svých podo­bách a odstí­nech, na kte­ré si jen vzpo­me­ne­te. Hlavní slo­vo mají pře­de­vším tmavší a tlu­me­něj­ší odstí­ny této při­taž­li­vé bar­vy, ale zále­ží jen na vás, do kte­ré vari­an­ty se roz­hod­ne­te zaha­lit svo­je dráp­ky.

Zelená

K pod­zim­ním měsí­cům už tak nějak pat­ří i zele­ná, což je pří­rod­ní a zemi­tá barva, kte­rá se pro­lí­ná nejen do módy, ale i do bar­vi­ček laků na neh­ty. Tady si dovo­lí­me dopo­ru­čit spí­še tlu­me­něj­ší odstí­ny, snaž­te se vyhnout křikla­vým tónům, kte­ré se hodí spí­še na hor­ké léto.

Hnědá

I když se mož­ná něko­mu může zdát, že hně­dá barva neh­tům neslu­ší, opak je prav­dou - sta­čí to vyzkou­šet a rázem změ­ní­te názor. I hně­dou bar­vič­ku může­me s klid­ným svě­do­mím zařa­dit mezi pod­zim­ní odstí­ny, kte­rých se roz­hod­ně není tře­ba bát. Vsadit může­te jak na svět­le hně­dou, tak i na její sytou a tma­vou kole­gy­ni.

Červená

Na závěr ješ­tě kla­si­ka, kte­rá je tren­dy po celý rok, ale vsa­dit na ni může­te i teď, kdy za naši­mi okny kra­lu­je barev­ný pod­zim. Červená je hod­ně výrazná, tak­že počí­tej­te s tím, že díky ní budou vaše neh­tí­ky urči­tě vidět, vybrat si může­te jak její used­lej­ší a tlu­me­něj­ší tón, tak i křikla­věj­ší a svět­lej­ší vari­an­tu.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout5. června 2019 Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout Červené šaty na podzim? To jako vážně? Za mě rozhodně ano! Když se chce žena cítit žádoucí, přitažlivá a touží podtrhnout svou ženskost, jsou to právě šaty, po kterých bez rozmyslu sáhne. […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Manšestr se znovu vrací na scénu!11. června 2019 Manšestr se znovu vrací na scénu! Manšestr je materiál, který si v posledních několika letech užil nejen spoustu velkolepých vzestupů, ale i možná mnohem více krkolomných pádů. Každá z nás určitě moc dobře ví, o čem je […]