Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

makeup brush 1761648 1920


Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech nebo na inter­ne­tu. Jen málo­kte­rou z nás ale napad­ne zají­mat se o jedy v kos­me­ti­ce, kte­ré jsou v mno­ha pří­prav­cích na pleť i tělo obsa­že­né a kte­ré nejsou pro naše zdra­ví kdo­ví­ja­kým pří­no­sem - ba spí­še nao­pak.

A co vy? Otáčíte pocti­vě kaž­dý pro­dukt a zají­má­te se o jeho slo­že­ní? Znáte nej­čas­těj­ší jedy v kos­me­ti­ce, kte­ré ško­dí, ale přes­to jsou sou­čás­tí celé řady výrob­ků? V dneš­ním člán­ku vám pro­zra­dím, na co si dát pozor!

Jedy v kosmetice, na které byste si měli dát pozor

Hlídáte si slo­že­ní kos­me­ti­ky, kte­rou pou­ží­vá­te a kte­rou poři­zu­je­te v obcho­dě? Dáte si tu prá­ci s tím, abys­te si peč­li­vě pře­čet­li, co se ukrý­vá na zad­ní stra­ně? Nebo spí­še pat­ří­te k ženám, kte­ré mnoh­dy naku­pu­jí bez­myš­len­ko­vi­tě, hází jed­not­li­vé pro­duk­ty do koší­ku hla­va nehla­va tře­ba jen na zákla­dě rekla­my či dopo­ru­če­ní od kama­rád­ky a ter­mín jedy v kos­me­ti­ce vám vůbec nic neří­ká?

Ať už je to tak či onak, níže najde­te nej­čas­těj­ší jedy v kos­me­ti­ce, kte­rým bys­te se ve svém vlast­ním zájmu měli vyhnout.

 • Formaldehyd

  Možná jste se s tím­to slo­víč­kem už někdy setka­li, ale nena­padlo vás, že by tahle nebez­peč­ná lát­ka moh­la být obsa­že­ná i v kos­me­tic­kých pro­duk­tech. A pře­ci v nich je a poměr­ně čas­to! Věděli jste, že výrob­ky s obsa­hem formal­de­hy­du mohou způ­so­bo­vat rako­vi­nu? I když je v ČR tahle lát­ka zaká­zá­na, obje­vu­je se v laci­ných lacích na neh­ty nebo je pří­mě­sí smě­sí na výro­bu umě­lých neh­tů.

 • Propylenglykol

  Pro něko­ho mož­ná nezná­má lát­ka, o kte­ré bys­te měli vědět, že může způ­so­bo­vat kon­takt­ní der­ma­ti­ti­du a pokud žena trpí na vagi­nál­ní infek­ce, může u ní dojít k vel­mi sil­né­mu pále­ní. Propylenglykol se obje­vu­je napří­klad v deo­do­ran­tech, ple­ťo­vých mas­kách, šam­po­nech nebo v kon­di­ci­oné­rech.

 • Laurylsíran sodný

  Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho zde zmí­ním lauryl­sí­ran sod­ný, což je lát­ka vysky­tu­jí­cí se v šam­po­nech nebo spr­cho­vých gelech. Laurylsíran sod­ný dráž­dí pokož­ku, oči a nebo sliz­ni­ce, vel­mi čas­to je pří­či­nou vzni­ku kož­ních aler­gic­kých reak­cí a kopři­vek.

  Obrázky: Pixabay.com


Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví
Hodnocení: 3 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
 • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
 • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
 • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
 • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
 • Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?16. května 2019 Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in? Už jako malé holčičky jsme si lak na nehty tajně půjčovaly z maminčina kosmetického šuplíku a s výrazně nalakovanými nehtíky si pak připadaly hrozně dospělé a trendy. Láska k namalovaným […]
 • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
 • Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte?25. června 2019 Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte? Chystáte se na první romantickou schůzku a snažíte se vymyslet perfektní outfit na podzimní rande, ve kterém byste na svého prince na bílém koni udělali ten nejlepší dojem. Je jasné, že my […]
 • 8 nejčastějších chyb v oblékání mužů10. června 2019 8 nejčastějších chyb v oblékání mužů Stejně pochopitelné, jako že muži nejsou vášnivými fanoušky seriálu Sexu ve městě, je i skutečnost, že módu neberou tak vážně jako my ženy. Přesto v oblékání existují základní pravidla, […]
 • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […]