Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?

paint 2985569 1920

Věděli jste, že naše oblí­be­ná barva toho o nás může hod­ně pro­zra­dit? Někdo jich má více, jiný si zami­lu­je jen jed­nu. I když mož­ná máte v obli­bě více barev, jed­na z nich ve vašem šat­ní­ku pře­ci jen pře­vlá­dá - schvál­ně se jdě­te podí­vat, kte­ré­ho odstí­nu máte v šat­ní skří­ni nej­ví­ce. Je to žlu­tá? Zelená? Nebo snad bílá? Pojďme se spo­leč­ně podí­vat, co prá­vě o vás vaše nej­ob­lí­be­něj­ší barva pro­zra­zu­je!

Jaká je vaše oblíbená barva?

Moje oblí­be­ná barva je čer­ná, v šat­ní­ku vidi­tel­ně pře­vlá­dá. A co vaše nej barva? Kterou máte nej­rad­ši? Kterou pre­fe­ru­je­te?

1. Modrá barva

Máte rádi mod­rou bar­vu? O té se čas­to říká, že mod­rá je dob­rá - urči­tě to také zná­te. Milovníci mod­ré bar­vy rádi peču­jí o své blíz­ké, na kte­ré čas­to mys­lí více, než­li sami na sebe. Jsou ochot­ni rodi­ně a přá­te­lům věno­vat spous­tu času i ener­gie, někdy ale jejich ocho­ta může být spí­še na ško­du. Jsou to lidé, kte­ří na své oko­lí půso­bí upřím­ně, klid­ně a vyrov­na­ně.

2. Zelená barva

I zele­ná barva může být pro něko­ho tou nej­ob­lí­be­něj­ší a kdo ví, mož­ná i prá­vě pro vás. Jestliže máte rádi zele­nou bar­vu, pak jste rodin­ně zalo­že­ný typ, u kte­ré­ho je na prv­ním mís­tě věr­nost. Je na vás spo­leh­nu­tí, čehož si lidé ve vašem oko­lí vel­mi váží. Lidé milu­jí­cí zele­nou nejsou zrov­na dob­ro­druž­ně zalo­že­ni, nej­ra­dě­ji mají své jis­té a změ­ny jim nedě­la­jí pří­liš dob­ře.

3. Žlutá barva

Žlutá barva je vese­lá a radost­ná, úpl­ně stej­ně, jako lidé, kte­ří jí mají v obli­bě. Jestliže pat­ří­te k těm, kte­rým se líbí žlu­tá, pak jste vese­lé pova­hy, máte smy­sl pro humor, doká­že­te si udě­lat legra­ci i sami ze sebe a oko­lí se s vámi nikdy nenu­dí. Jedinou nevý­ho­dou vaší pova­hy je občas­ná tou­ha být stře­dem pozor­nos­ti, což někdy může být spí­še na ško­du.

4. Černá barva

Černá barva je oblí­be­ná pře­de­vším z toho důvo­du, že je hod­ně uni­ver­zál­ní, snad­no se kom­bi­nu­je a navíc má schop­nost optic­ky zeštíhlo­vat. Je vaše oblí­be­ná barva prá­vě čer­ná? Pak bys­te měli vědět, že jste roz­hod­ný člo­věk, kte­rý si sto­jí za svý­mi názo­ry a jakmi­le si něco uma­ne, jde si za tím. Vaše oko­lí ale bohu­žel někdy neví, co je ješ­tě sku­teč­nost a co je jen mas­ka, kte­rou kolem sebe vytvá­ří­te.

5. Červená barva

Červená je váš­ni­vá a smy­sl­ná, stej­ně jako lidé, kte­ří jí s obli­bou nosí. Kromě toho jsou to lidé, kte­ří svůj život žijí na maxi­mum, uží­va­jí si kaž­dý oka­mžik a nic nechtě­jí pro­mar­nit. Milovníci čer­ve­né bar­vy jsou opti­mis­té, jejich pova­ha je zábav­ná, ale bohu­žel i cho­le­ric­ká, což jejich oko­lí mnoh­dy nevní­má zrov­na s nad­še­ním.

6. Bílá barva

Andělsky bílá barva je nevin­ná, záro­veň stej­ně jako čer­ná nesmír­ně uni­ver­zál­ní. Máte rádi prá­vě bílou? V tom pří­pa­dě jste per­fek­ci­o­nis­té a to jak v osob­ním, tak i v pra­cov­ním živo­tě, kde vyža­du­je­te doko­na­lost za kaž­dou cenu. Jakmile se před vámi obje­ví něja­ký pro­blém, drží­te to v sobě, neu­mí­te se pří­liš svě­řo­vat.

Foto: Chichiclothing.com, Pixabay.com


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Holčičí outfity ála maminka6. července 2019 Holčičí outfity ála maminka Sociální sítě mají své pro i proti. Jedním z těch největších „pro“ je nekonečná inspirace. Především na Instagramu se začaly objevovat fotografie maminek, které jsou stejně oblečené jako […]
  • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […]
  • 4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?27. června 2019 4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky? Nastala zima a jak je známo, studené počasí a častá změna klima (jednou teplo, podruhé chlad) naší pleti příliš nesvědčí. Kromě toho, že naše pokožka dostává zabrat vlivem aktuálního […]
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]