Jak šetřit při nákupech na internetu

money 256281 1920

Při naku­po­vá­ní je mož­né ušet­řit. A inter­net je v tom­to ohle­du skvě­lým pomoc­ní­kem. Přestože se stá­le někte­ří naku­po­vat to, co si nemo­hou osa­hat, obá­va­jí, není k tomu důvod. Jak výhod­ně vybí­rat zbo­ží přes inter­net?

Nakupujte výhodně

Internet je pře­de­vším skvě­lý v tom, že na dosah ruky (nebo myši) máte tolik obcho­dů, kolik bys­te nestih­li fyzic­ky pro­jít. Především tak máte mož­nost si porov­nat ceny a nakou­pit tam, kde je to pro vás nej­vý­hod­něj­ší. Pomoc vám nabíd­nou inter­ne­to­vé srov­ná­va­če.

Při naku­po­vá­ní onli­ne lze také vyu­žít slev a spe­ci­ál­ních akcí. Obchodníci se pra­vi­del­ně zapo­ju­jí do sezón­ních výpro­dejů, do akcí jako Black Friday, pří­pad­ně do Dne dopra­vy zdar­ma. Jestliže si chce­te ušet­řit plat­bu poš­tov­né­ho během celé­ho roku, což je nespor­ně nao­pak urči­tá sla­bi­na náku­pů přes inter­net, u jed­not­li­vých e-shopů si zjis­tě­te, zda nabí­ze­jí mož­nost osob­ní­ho odbě­ru zbo­ží, pří­pad­ně také, zda může­te zís­kat dopra­vu zdar­ma od náku­pu v urči­té výši.

Vyberte si také vhod­ný způ­sob plat­by. Oblíbená dobír­ka je v mno­ha pří­pa­dech suve­rén­ně nej­draž­ší. U pro­vě­ře­ných obchod­ní­ků se nemu­sí­te bát zapla­tit pře­dem kar­tou. Platby kar­tou jsou vět­ši­nou zdar­ma, celý pro­ces je napros­to bez­peč­ný a trans­ak­ce se rea­li­zu­je rych­le, vybra­ný pro­dukt je zapla­ce­ný ihned.

Využívejte slevy

Možnou ces­tou k finanč­ní úspo­ře jsou také sle­vo­vé kódy. Tyto kupo­ny jsou jed­no­du­chým nástro­jem, kte­rý vám v koneč­ném důsled­ku sní­ží cel­ko­vou cenu náku­pu. Stačí pou­ze ten­to kód zadat do nákup­ní­ho koší­ku, sle­va se ode­čte auto­ma­tic­ky. Proces náku­pu se tedy pou­ži­tím těch­to kupó­nů nijak nemě­ní a nekom­pli­ku­je.

Shromažďování těch­to kupó­nů se v sou­čas­né době již věnu­jí spe­ci­a­li­zo­va­né weby. Mezi tako­vé pat­ří i web Megakupon.cz. Díky tomu si nemu­sí­te nic slo­ži­tě vyhle­dá­vat, sta­čí zadat jmé­no vybra­né­ho e-shopu do vyhle­dá­vá­ní. Megakupon.cz nabí­zí kon­krét­ně sle­vy na Dek.cz nebo sle­vy do e-shopu Blackcomb.cz, oblí­be­né­ho pro­dej­ce s elek­tro­ni­kou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Holčičí outfity ála maminka6. července 2019 Holčičí outfity ála maminka Sociální sítě mají své pro i proti. Jedním z těch největších „pro“ je nekonečná inspirace. Především na Instagramu se začaly objevovat fotografie maminek, které jsou stejně oblečené jako […]
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […]
  • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […]