Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout

5c03064542251f3b8ada2217ceb3eff6 e1539834429179


Červené šaty na pod­zim? To jako váž­ně? Za mě roz­hod­ně ano!

Když se chce žena cítit žádou­cí, při­taž­li­vá a tou­ží pod­trh­nout svou žen­skost, jsou to prá­vě šaty, po kte­rých bez roz­mys­lu sáh­ne. A chce-li se žena k tomu vše­mu cítit sexy a smy­sl­ná, pak si vybe­re prá­vě čer­ve­nou. Červená je barva, kte­rá se neod­mys­li­tel­ně pojí s ener­gií, váš­ní a sexu­a­li­tou. Není se pro­to čemu divit, že se na ni spo­lé­há­me ve chví­lích, kdy chce­me prá­vě tyhle vlast­nos­ti zvý­raz­nit.

A co vy? Troufnete si v mnoh­dy pochmur­ném pod­zim­ním poča­sí vyra­zit do ulic v čer­ve­ných šatech? Pokud nad­še­ně při­ky­vu­je­te, pak jsou násle­du­jí­cí řád­ky urče­né prá­vě vám!

Zjemněte jejich sílu koženou bundičkou

Červené šaty zkrát­ka mají šmrnc a posta­ra­jí se o to, že vás v davu zaru­če­ně nikdo nepře­hléd­ne. Za ženou v rudých šatech se oto­čí snad kaž­dý muž a co víc - ani ženy tako­vý pohled nene­chá chlad­ný­mi. Pokud víte, že je na vás křikla­vě čer­ve­ná zkrát­ka tro­chu moc, zjem­ně­te její sílu s pomo­cí kože­né bun­dič­ky, kte­rá této smy­sl­né bar­vě tro­chu ube­re na inten­zi­tě, ale záro­veň jí při­dá na líbi­vos­ti. S tako­vým out­fi­tem roz­hod­ně může­te mezi lidi, co mys­lí­te?

Dodejte jim smyslnost vysokými kozačkami

Jen málo­kte­ré věci jsou nato­lik sexy, jako čer­ve­né šaty a vyso­ké kozač­ky. Kombinace těch­to dvou prv­ků je jed­no­znač­ně výher­ní a ide­ál­ní pře­de­vším pro ženy, kte­ré se nebo­jí strh­nout pozor­nost svým smě­rem. Jakmile si totiž do pod­zim­ních ulic vyra­zí­te v rudých šatech a na nohou bude­te mít kozač­ky saha­jí­cí klid­ně až nad kole­na, pak si může­te být jis­té, že se za vámi oto­čí neje­den pár očí.

Zdroj: Pinterest.com


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: