4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

girl 2771001 1920


Nastala zima a jak je zná­mo, stu­de­né poča­sí a čas­tá změ­na kli­ma (jed­nou tep­lo, podru­hé chlad) naší ple­ti pří­liš nesvěd­čí. Kromě toho, že naše pokož­ka dostá­vá zabrat vli­vem aktu­ál­ní­ho poča­sí, jí mnoh­dy ško­dí­me i my sami. Sice to dělá­me nevě­dom­ky, ale to nic nemě­ní na tom, že na své ple­ti může­me napáchat nepěk­nou paseku.

Představím vám 4 nej­čas­těj­ší chy­by, kte­ré mož­ná dělá­te i vy.

Chyba číslo jedna: neodličujete se

Tohle je chy­ba jako vra­ta, bohu­žel je ale jed­nou z nej­čas­těj­ších, a pro­to ji záměr­ně zmi­ňu­ji jako prv­ní. Pokud se líčí­te, abys­te si při­pa­da­li krás­něj­ší, měli díky líče­ní vyš­ší sebe­vě­do­mí a hra­vě zamas­ko­va­li nedo­ko­na­los­ti, musí­te se záro­veň i odli­čo­vat. Je to jed­no­du­ché měřít­ko, na kte­ré se zkrát­ka nesmí zapo­mí­nat. Pokud svou pleť důklad­ně neod­li­ču­je­te, zadě­lá­vá­te si na celou řadu pro­blé­mů, kte­ré by vás moh­ly nepří­jem­ně potrá­pit. Obličej bys­te si měli správ­ně čis­tit ráno a večer.

Chyba číslo dva: střídáte kosmetiku

Není nic špat­né­ho na tom, že zkou­ší­te nové věci a obje­vu­je­te stá­le nové pro­duk­ty. Člověk musí mnoh­dy hod­ně dlou­ho hle­dat, než­li koneč­ně najde něco, co mu po všech smě­rech maxi­mál­ně vyho­vu­je. Jenže pokud klid­ně i kaž­dý dru­hý den stří­dá­te krémy, make-upy, odli­čo­va­če a jiné typy kos­me­ti­ky, pak své ple­ti ako­rát tak ško­dí­te. Když už najde­te pro­dukt, kte­rý vám vyho­vu­je, měli bys­te ho pou­ží­vat ale­spoň 2-3 měsí­ce, aby si na něj pokož­ka stih­la zvyk­nout. Střídat kos­me­ti­ku jako ponož­ky, to pros­tě není správ­né.

Chyba číslo tři: nehydratujete

Když je zima, musí­te své ple­ti dopřá­vat hyd­ra­ta­ci. A to napříč všem před­sud­kům, kte­rých se mno­ho lidí, mezi něž mož­ná pat­ří­te i vy, drží. Často se totiž říká, že hyd­ra­to­vat pokož­ku v zimě není rozum­né, pro­to­že pro­duk­ty s obsa­hem vody pak ven­ku vli­vem stu­de­ných tep­lot zamr­za­jí a tím pádem způ­so­bu­jí popras­ká­ní a podráž­dě­ní pokož­ky. Možná je to prav­da, ale pou­ze u pro­duk­tů, kte­ré nejsou spe­ci­ál­ně navr­že­né tak, aby pleť nena­ru­šo­va­ly ani v hlub­ších vrst­vách. Chce to jen správ­ně vybí­rat, ale hyd­ra­to­vat se musí. A to i v zimě.

Chyba číslo čtyři: nečistíte kosmetické pomůcky

V čis­to­tě bys­te měli udr­žo­vat nejen svou pleť, ale i kos­me­tic­ké pro­duk­ty, kte­ré pou­ží­vá­te při líče­ní. Řeč je o štět­cích, hou­bič­kách a jiných pomůc­kách, bez kte­rých bys­te si tře­ba ani neu­mě­li před­sta­vit, že bys­te si na tvá­ři měli vykouz­lit při­taž­li­vý make-up. Minimálně jed­nou do týd­ne bys­te měli tyhle pomůc­ky důklad­ně vyčis­tit za pomo­ci vody a mýdla, poří­dit si k tomu může­te i spe­ci­ál­ní roz­tok.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […]
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]