Prisma – aj priemerný záber sa stane umením

5 1

Fotografická apli­ká­cia Prisma zaú­to­či­la na kon­ku­ren­ciu a poľah­ky sa dosta­la na popred­né mies­ta – med­zi TOP iOS apli­ká­cie v kate­gó­rii foto­gra­fie. Po mega­úspe­chu si výrob­co­via dali za cieľ dostať Prismu aj na Android.  V tých­to dňoch sa Prisma konečne dosta­la aj do Obchodu Play – t.j. na mies­to pre všet­kých s Android smart­fó­n­mi.

Občas sa stá­va, že apli­ká­cia fun­gu­je na iOS super, no násled­ná nová ver­zia pre Android je vytvo­re­ná  „len aby sa nepo­ve­da­lo“ a do doko­na­los­ti potre­bu­je zopár aktu­a­li­zá­cii. Stále živým prí­kla­dom je MSQRD, kde výrob­co­via ešte nezrov­no­ce­ni­li počet efek­tov med­zi iOS a Androidom. A to nevra­vím o výsled­nej kva­li­te.

Našťastie, toto nie je situ­á­cia Prismy. Nemám iOS, pre­to nevi­em porov­nať, či sú tam všet­ky efek­ty rov­na­ké, ako sú tie v apli­ká­cii pre Android.  Avšak, roz­hod­ne je tam dosta­tok efek­tov, kto­ré Vám vytvo­ria obrá­zok ako od mali­a­ra. Myslím, že uspo­ko­ja kaž­dú ume­ni­ach­ti­vú dušu. Môžete si vybrať, či obrá­zok, kto­rý chce­te upra­viť odfo­tí­te ale­bo vybe­ri­e­te z galé­rie. Takisto je len na Vás, či bude Vaša fot­ka s vodo­zna­kom ale­bo bez neho.

Více na Kritiky.cz
Past (TV film) - 1 ...
Altaïr komiks - #001 ...
Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí...
Rozhovor s Arnoštem Goldflamem Jak se vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? Ó ano! Př...
Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenn...

Bohužiaľ, Prisma má jed­nu (pre mňa veľ­mi pod­stat­nú) chy­bu. Efekty fun­gujú, iba ak ste pri­po­je­ní na inter­ne­te.  To by až taký pro­blém nebol ... no to, že neu­stá­le mi písa­lo, že Prismu vyu­ží­va veľa ľudí naraz a tak je pre­ťa­že­ný ser­ver bol pre mňa pro­blém. Áno, fot­ka sa dá upra­viť aj neskôr... len­že doke­dy čakať?  Ja som sa 20 min­út sna­ži­la neú­speš­ne.

Nakoniec, po troch dňoch sna­že­nia (vypla­ti­la sa mi stra­té­gia, že ráno o šies­tej málo­k­to upra­vu­je fot­ky) som sa dočka­la aj výsled­kov.

5

2

Podľa naj­no­vších infor­má­cii vývo­jári pri­pra­vujú roz­ší­riť ser­ver a násled­ne celú Prismu aj na úpra­vu videá. Neviem, či si tak­to neko­pú vlast­ný hrob, pre­to­že roz­ši­ro­vať apli­ká­ciu, kto­rá už teraz nestí­ha je viac ako ris­kant­né.

Hodnotenie:  89%

Výsledné obráz­ky, ako môže­te vidieť,  sú nád­her­né a uni­kát­ne.  Ovládanie apli­ká­cie je jed­no­du­ché a intu­i­tív­ne, vďaka čomu s ňou doká­že pra­co­vať nao­zaj kaž­dý. Jediný zápor, kto­rý na apli­ká­cia vidím, je nut­nosť inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia  - inak sa Vám efek­ty nea­pli­kujú. Pôvodne som apli­ká­cii plá­no­va­la dať viac per­cent, ale skla­ma­lo ma, že po pár dňoch nevy­svet­li­teľ­ne zmi­zol efekt „Scream“ (Výkrik), ten sa mi veľ­mi páčil.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […]
  • Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera7. července 2018 Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo významné pre mnoho európskych, ale aj svetových krajín. Táto kniha sa venuje […]
  • Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%)27. listopadu 2017 Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%) Mnohí z nás túžia odhaliť budúcnosť. Dostať do ruky knihu, ktorá o našej budúcnosti skutočne hovorí, je preto splnením tajného sna. Navyše, nejde len o budúcnosť našu vlastnú, ale aj […]
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?21. července 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel? V románu Vinnetou se Shatterhand seznámil s puškařem Henrym, když se vystěhoval do St. Louis: "Neutěšené poměry ve vlasti a řekl bych vrozená touha po činech mne hnaly přes oceán do […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]