Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Připoutejte se, prosím!

Připoutejte se, prosím!

Bývalý letec náho­dou ces­tu­je na palubě leta­dla, kte­ré nemá kdo pilo­to­vat a ve kte­rém se dějí neu­vě­ři­tel­né věci.Vojenský vete­rán, býva­lý letec Ted Striker, se živí jako taxi­kář. Léta už nese­děl v kok­pi­tu, pro­to­že trpí výčit­ka­mi svě­do­mí, že zavi­nil smrt pří­sluš­ní­ka své let­ky a od té doby se bojí létat. Přijíždí před letišt­ní budo­vu, pro­to­že doma našel lís­tek od své ženy, ste­vard­ky Elaine, že ho opouš­tí. Překoná strach z létá­ní a kou­pí si leten­ku do Chicaga, na kte­ré má Elaine služ­bu a dou­fá, že ji pře­mlu­ví. Situace se však zvrt­ne. Vysoko v obla­cích začnou ces­tu­jí­cí, kte­ří jed­li rybu, pro­je­vo­vat pří­zna­ky otra­vy, leta­dlo nemá kdo pilo­to­vat a hro­zí kata­stro­fa. Elaine zapo­jí auto­ma­tic­ké­ho pilo­ta a zatím­co o ces­tu­jí­cí se sta­rá lékař, sna­ží se najít něko­ho, kdo by byl scho­pen s leta­dlem při­stát.

Okolnosti při­nu­tí Teda, aby si sedl za kni­pl. Nakonec se mu poda­ří krko­lomně při­stát a zachrá­ní tím nejen ces­tu­jí­cí, ale i své man­žel­ství. V očích Elaine se zno­vu stá­vá hrdi­nou. Film je pro­špi­ko­va­ný řadou bláz­ni­vých scén a výbor­ných gagů.

Pá 27. 2. 2004 - ČT1 20:35


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65180 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55862 KB. | 24.05.2022 - 00:45:19