Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna

Princezna

Photo © Hulu / Disney+
Photo © Hulu / Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

The Princess je vlast­ně i přes svou jed­no­du­chost až pře­kva­pi­vě solid­ní akč­ní počin, kte­rý roz­hod­ně neško­dí zhléd­nout. Joey King se před­sta­vu­je jako nezdol­ná prin­cez­na à la John Wick, kte­rá musí pro­ko­sit celý hrad plný tupých hrdlo­ře­zů a zachrá­nit svo­ji rodi­nu a tím i celé krá­lov­ství.

Premisa to není nijak slo­ži­tá, a tak se zrak upí­rá spí­še na pro­ve­de­ní, a to se zde cel­kem poved­lo. Především je nut­no zmí­nit cho­re­o­gra­fii - sou­bo­je nepů­so­bí nijak zby­teč­ně vyuměl­ko­va­ně, jsou nao­pak drs­né, bru­tál­ní, mají váhu a v urči­tých pasá­žích i chytře vyu­ží­va­jí pro­stře­dí či dané okol­nos­ti scé­ny. Oceňuji také, že se tu nic moc neo­pa­ku­je - vždy v pra­vou chví­li při­jde něja­ké osvě­že­ní, napří­klad v podo­bě změ­ny pro­stře­dí, výmě­ny zbra­ní či zapo­je­ní něja­ké nové posta­vy do bitev­ní vřa­vy.

A přím­ně klo­bouk dolu před Joey, pro­to­že se při natá­če­ní nepo­chyb­ně nesku­teč­ně nadře­la, cho­re­o­gra­fie nejsou jed­no­du­ché, zbra­ně jsou těž­ké, a až na něko­lik málo výdechů je tu od začát­ku do kon­ce sko­ro non-stop akce. Film má cel­ko­vě dob­ré tem­po a rozum­nou sto­páž, ani tro­chu se netáh­ne, a těch 90 minut ute­če jako voda. Jen je tro­chu ško­da, že se scé­náris­té tak tro­chu vykaš­la­li na ostat­ní posta­vy, tak­že napří­klad hlav­ní zápo­rák Julius je napros­to jed­no­di­men­zi­o­nál­ní posta­va, a snad lze jen oce­nit pří­stup Dominica Coopera, kte­rý z něj ale­spoň udě­lal sko­ro až kari­ka­tu­ru a oži­vil jej drob­ný­mi detai­ly, napří­klad mimi­kou očí apod. Nevím, jaký měla Princezna roz­po­čet, kaž­do­pád­ně VFX oddě­le­ní by asi oce­ni­lo jeho zvý­še­ní, pro­to­že CGI ohně bylo tedy oprav­du trist­ní, a dokon­ce i ty kame­ny v exte­ri­é­ro­vých zábě­rech věže bily do očí, jak byly oči­vid­ně digi­tál­ně vytvo­ře­né.

Jinak samo­zřej­mě zde nelze oče­ká­vat žád­nou his­to­ric­kou přes­nost, rytí­ři jsou zde odě­ni ve výzbro­jích snad ze čtyř růz­ných sta­le­tí a někte­ří jsou oprav­du až pře­hna­ně sty­li­zo­va­ní, o moder­ních úče­sech a make-upu ani nemluvě. Jenže o to v tom­to sním­ku nejde. Jde tu o akč­ní nářez s kva­lit­ní­mi sou­bo­ji a drs­nou prin­cez­nou, kte­rá nako­pe drs­ným a chlíp­ným padou­chům zad­ky a pro­ká­že, že to není žád­ná křeh­ká hol­ka, a to The Princess spl­ňu­je.

60 %.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)7. srpna 2022 Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze) Režisér David Leitch přichází se svým pátým celovečerním snímkem a s příslibem šílené jízdy a brutální akce. Tedy taková Leitchova klasika. Tentokrát se však, na rozdíl od většiny jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Bullet Train - 80 %3. srpna 2022 Bullet Train - 80 % Nájemný zabiják Beruška (Brad Pitt) je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,61631 s | počet dotazů: 251 | paměť: 60024 KB. | 19.08.2022 - 17:20:45