Kritiky.cz > Filmové recenze > Princezna Mononoke

Princezna Mononoke

Image11

Nejúspěšnější japon­ský film všech dob z díl­ny slav­né­ho ani­má­tor­ské­ho stu­dia Ghibli.

   Za dáv­ných časů, když byla ješ­tě země pokry­ta lesy....sídlili zde již odne­pa­mě­ti Duchové bohů.. Takto začí­ná jeden z nej­lep­ších japon­ských fil­mů, kte­rý dává hold všem kla­sic­kým Anime fil­mům, kte­rý jed­no­du­še pře­vál­cu­je všech­ny ame­ric­ké fil­my, nejen hra­né, ale i ani­mo­va­né. Je ško­da, že se k nám dostá­vá pou­ze do tele­vi­ze, když ve vlas­ti své­ho vzni­ku se stal slav­ným, a v celém svě­tě je dost popu­lár­ním.

   Autorem toho­to ani­mo­va­né­ho fil­mu je Hayao Miyazaki, kte­rý se o kte­rém se v Česku nevě­dě­lo do té doby než dostal letos Oskara za Cestu do Fantazie,jako nej­lep­ší ani­mo­va­ný film. Ale před tím nato­čil mno­ho, už dost kul­tov­ních fil­mů jako je My Neighbor Totoro nebo Castle in the Sky. Uvádím prá­vě ang­lic­ké názvy, pro­to­že se do Česka vůbec jeho fil­my nedo­sta­ly. Do fil­mo­vé dis­tri­buce pou­ze Cesta do Fantazie (Sen to Chihiro no kami­ka­kushi - Miyazaki’s Spirited Away) ado VHS dis­tri­buce pou­ze Princezna Mononoke (Mononoke-hime (1997) - Princess Mononoke).

   A teď, prá­vě zít­ra jde v České tele­vi­zi pře­krás­ná pohád­ka o lás­ce, bozích, bojov­ní­cích, prin­cích a prin­ceznách, o všech živých tvo­rech na zemi. Je to pří­běh o tom, jak princ Ashitaka se svým losem Yakulem je zra­něn, když brá­ní svo­ji rod­nou ves­ni­ci před obrov­ským pra­se­tem, kte­rý je změ­ně­no na zlý pří­zrak, kte­rý kolem sebe táh­ne liá­ny, ničí­cí všech­no kolem sebe. Aschitaka není jenom zra­něn, ale je naka­žen vše­mi zlý­mi bak­te­ri­e­mi a prokletími,že musí zemřít, pokud nena­jde řeše­ní, jak se uzdra­vit. A tak se vydá­vá na dale­kou ces­tu, pora­di­la mu to věd­ma ves­ni­ce, za bohem, za Duchem lesa, kte­rý může dát život, může ho i vzít. Ten kanec mu také pře­dá něko­lik svých vlast­nos­tí, kte­rý mu umož­ní v někte­rých chví­lích pře­žit.

   Cestou potká­vá mno­ho osob, se kte­rý­mi se spřá­te­lí z mno­ha lid­mi. Například s paní Eboshi, kte­rá vlád­ně nad kovár­nou, ve kte­rý pra­cu­jí hlav­ně ženy a muži se sta­ra­jí o lov, s prin­cez­nou Mononoke, kte­rá žije ve smeč­ce divo­kých mlu­ví­cích vlků, se samu­ra­ji a jiný­mi lid­mi. Během své ces­ty zaži­je i mno­ho setká­ní s duchy lesa, jako jsou napří­klad Kodamové, malí tvo­ro­vé, jejichž pří­tom­nost ozna­ču­je, že je les zdra­vý a ničím nezka­že­ný.

   A co Vám o tom­to fil­mu napsat dál? No nevím, je to úžas­ný film, plný lás­ky, plný poro­zu­mě­ní, plný citů. Který doká­že nadchnout, uzdra­vit una­ve­nou psy­chi­ku, pro­s­te jeden z pře­krás­ných fil­mů, kte­rý musí­te mít mini­mál­ně ve své video­té­ce.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]
  • Iron Man 2 [60%]21. května 2010 Iron Man 2 [60%] Maturitní kolorit mi letošní pravidelnou dávku cinefilství zkrouhl na minimum po stránce nejen časové, ale především i finanční. Rovnou jsem tedy obešel už tolikatero způsoby zatracený […]
  • Princezna a pilot - 90%6. května 2012 Princezna a pilot - 90% Díky Animefestu lze vidět japonskou animaci, která se moc často nevídí. . Prozatím jsem viděl pouze filmy studia Ghibli, tak jsem se konečně podíval na film od jiného studia. Tím je film […]
  • KVIFF 2019 – Druhá nálož dojmů z Karlových Varů, Po svatbě s Julianne Moore i vynikající Parazit4. července 2019 KVIFF 2019 – Druhá nálož dojmů z Karlových Varů, Po svatbě s Julianne Moore i vynikající Parazit Druhá várka dojmů ze snímků promítaných na filmovém festivalu v Karlových Varech je od minule obohacena i o několik filmů, které se přes pomyslnou hranici průměru již přehoupnout […]
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]