Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna a pilot - 90%

Princezna a pilot - 90%

to aru hikuushi e no tsuioku
to aru hikuushi e no tsuioku

Díky Animefestu lze vidět japon­skou ani­ma­ci, kte­rá se moc čas­to neví­dí. . Prozatím jsem viděl pou­ze fil­my stu­dia Ghibli, tak jsem se koneč­ně podí­val na film od jiné­ho stu­dia. Tím je film Princezna a pilot v ang­lic­kém pře­kla­du: Princess and the Pilot a japon­ském ori­gi­ná­le : To aru hikūshi e no tsu­i­o­ku.
Film je o veli­ce jed­no­du­chém pří­bě­hu, kdy prin­cez­nu odvá­ží mezi bojiš­těm ke své­mu prin­co­vi pilot, kte­rý je nej­lep­ší v let­ce, ale cha­rak­te­ro­vě je pozna­me­nám. Mezi nimi vznik­ne doce­la zaji­ma­vý vztah, kte­rý pilo­ta a prin­cez­nu krá­lo­ství pozna­me­ná na celý život.
Docela by mně zají­ma­lo, zda­li je ten­to film je adap­ta­cí něja­ké kníž­ky, či něja­ké­ho reál­né­ho pří­bě­hu nebo je to pou­ze vymyš­le­ný od scé­náris­tů, ale pří­běh byl pěk­ný. Mojí pří­tel­ky­ni se moc líbíl, pro­to­že byl odváž­ný a veli­ce nád­her­ný a pří­běh byl veli­ce sil­ný.
Japonská ani­ma­ce je veli­ce cha­rak­te­ris­tic­ká, je v ní vidět styl z Japonska, kte­rý je veli­ce uni­kát­ní. Je dost „poké­mon­ský“. Animace postav je jed­no­du­chá, mlu­ve­ní postav z ani­ma­ce je jed­no­du­ché a vůbec neod­po­ví­dá vyslo­ve­ným ret­ni­cím.
Film jsem viděl v ori­gi­nál­ním japon­ském jazy­ce, pou­ze s čes­ký­mi titul­ky, a tak díky tomu, že orga­ni­zá­to­ři zapo­mně­li, že nema­jí kino, a že mají jenom před­náš­ko­vé síně, jsem někte­ré čás­ti titul­ků nevi­děl. A tak jsem občas jenom vní­mal pou­ze japon­šti­nu. Doporučíl bych titul­ky umís­tit na vrch obra­zu.
Velice rád jsem se na celý film podí­val, na Evropskou pre­mi­é­ru, pro­to­že je veli­ce dob­ré vidět i jinou než ame­ric­kou pro­duk­ci. V Japonské je zase jiná nála­da a jiné pří­běhy. Nedivím se, že občas dosta­nou Oscary i jiné pro­duk­ce, pro­to­že ame­ric­ká pro­duk­ce je veli­ce občas jed­no­du­chá s jed­no­du­chým pří­bě­hem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44870 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55858 KB. | 24.05.2022 - 01:40:32