Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princ Philip - portrét

Princ Philip - portrét

165307072 bd0daa
165307072 bd0daa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokument “Princ Philip - por­trét” mapu­je pozo­ru­hod­ný život muže jed­né z nej­moc­něj­ších žen svě­ta, a to hlav­ně jeho pří­tom­nost po boku milo­va­né man­žel­ky a krá­lov­ny Alžběty II. 

Chybělo málo a ten­to význač­ný muž by se býval dožil úcty­hod­ných stých naro­ze­nin. To mu však zdra­ví už nedo­přá­lo! Právě ale díky tomu­to doku­men­tu máme mož­nost nahléd­nout do jeho živo­ta a při­po­me­nout si jeho stě­žej­ní udá­los­ti a klí­čo­vé momen­ty.

Hned na začát­ku zjiš­ťu­je­me, že se s ním život moc nemaz­lil a neměl vždy na růžích ustlá­no, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Princ se naro­dil roku 1921 na řec­kém ost­ro­vě Korfu jako poto­mek dvou vel­mi význam­ných krá­lov­ských rodin.

Když byl Philipovi jeden rok, zasá­hl do jeho živo­ta vojen­ský puč v Řecku. Celá jeho rodi­na, včet­ně 4 sester, byla nuce­na se pře­su­nout do bez­peč­něj­ší Francie, kde všich­ni byli plně závis­lí na milost a nemi­lost svých bohat­ších pří­buz­ných.

Mladého prin­ce Philipa si však pod ochran­ná kří­d­la vzal šar­mant­ní strý­ček, kte­rý ho dove­dl k námoř­nic­tvu. Pevně věřím, že kdy­by se princ Philip ve svém útlém věku v roce 1939 nese­tkal se star­ší z brit­ských prin­ce­zen, mohl udě­lat vel­mi slib­nou “námoř­nic­kou” kari­é­ru.

Ovšem toto setká­ní s Alžbětou, kte­ré v té době bylo pou­hých 13 let, změ­ni­lo nako­nec celý jeho budou­cí život. Tento pohled­ný a vyso­ký mla­dík na ni totiž tolik zapů­so­bil, že si jej nako­nec o osm let poz­dě­ji vza­la za man­že­la. Manželství, nebýt náh­lé­ho úmr­tí Philipa, jim vydr­že­lo neu­vě­ři­tel­ných tři­a­se­dm­de­sát let.

Prostřednictvím toho­to sním­ku se stá­vá­me tichý­mi svěd­ky jejich dlou­ho­le­té­ho sta­bil­ní­ho vzta­hu, kde roz­hod­ně nechy­bě­la vzá­jem­ná lás­ka, úcta a tole­ran­ce.

Celý doku­ment, dlou­hý 49 minut, je pro­lo­žen vel­kým množ­stvím archiv­ních zábě­rů, ať už zná­mých nebo méně zná­mých, ale i úsměv­ných momen­tů, kdy princ Philip žer­tu­je tím svým typic­ky oso­bi­tým humo­rem, jež ve spo­leč­nos­ti odbou­rá­val všech­ny bari­é­ry, napě­tí, stres a tré­mu.

Autorům se sku­teč­ně poved­lo vytvo­řit vel­mi boha­tý doku­ment o jed­nom z vel­kých veli­ká­nů, kte­rý na úkor své kari­é­ry celou dobu stál v poza­dí, aby mohl být pev­nou opo­rou krá­lov­ně Alžbětě II.

Princ Philip - por­trét

Dokumentární / Životopisný

Velká Británie, 2019, 49 min

Režie: Adrian Munsey, Vance Goodwin

Hrají: princ Philip, vévo­da z Edinburghu, krá­lov­na Alžběta II., princ Charles


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové30. července 2023 Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové Milujete romány Kataríny Gillerové? Hledáte příjemné letní čtení ze života? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho vstřebávat. […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi24. září 2023 Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi Práce, partnerství, láska i osobní spokojenost jsou v našem životě nesmírně důležité. Pokud chodíme do práce, která nás nebaví, v kolektivu se necítíme dobře a doma to také nestojí za nic […] Posted in Recenze knih
  • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Údolí snů- najde štěstí v novém domově?24. července 2023 Údolí snů- najde štěstí v novém domově? Máte rádi romány Anne Jacobsové? Chcete zažít napínavý příběh o velmi silné ženě? Pojďte se tedy společně se mnou podívat na tento velice emotivní román, který vás chytne za srdce a jen […] Posted in Recenze knih
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44844 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61822 KB. | 30.09.2023 - 18:17:53