Kritiky.cz > TV Tipy > Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

RD 02 10 34mB min
RD 02 10 34mB min
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zábavní tele­viz­ní kanál Prima Comedy Central se roz­ho­dl do pod­zim­ní­ho vysí­lá­ní zařa­dit hned něko­lik novi­nek. Diváci se mohou těšit na zce­la nové série oblí­be­ných tele­viz­ních rodin, bláz­ni­vé­ho poli­cej­ní­ho okrsku i divo­ké­ho taj­né­ho agen­ta. K rados­ti všech pří­z­niv­ců brit­ské­ho humo­ru se na tele­viz­ní obra­zov­ky vra­cí i sci-fi sit­com Červený trpas­lík.

Zářijový pro­gram sta­ni­ce Prima Comedy Central roz­prou­dí 4. série neob­vyk­lé­ho poli­cej­ní­ho okrsku Brooklyn 99. Diváci se dopo­sud moh­li sezná­mit s řadou poli­cis­tů, z nichž kaž­dý vybo­ču­je ale­spoň tro­chu z nor­má­lu. I ve 4. sérii úspěš­né­ho ame­ric­ké­ho seri­á­lu se ochrán­ci záko­na potý­ka­jí s nástra­ha­mi pra­cov­ní­ho a sou­kro­mé­ho živo­ta – neče­ka­né těho­ten­ství, spo­leč­né stě­ho­vá­ní a pře­de­vším nikdy nekon­čí­cí chy­tá­ní zlo­čin­ců.

Říjen bude mít nao­pak vesmír­ný pře­sah. Úskalím na těžař­ské lodi Červený trpas­lík bude během říj­na čelit zná­má sku­pin­ka slo­že­ná z jedi­né­ho živé­ho člo­vě­ka Dava Listera, lid­ské­ho kocou­ra, holo­gra­mu Arnolda Rimmera, huma­no­i­da Krytona a extrém­ně inte­li­gent­ní­ho počí­ta­če Hollyho s IQ 6000. Kultovní seri­ál Červený trpas­lík se popr­vé na brit­ských obra­zov­kách obje­vil v roce 1988 a zís­kal si tisí­ce fanouš­ků po celém svě­tě. Britský humor při­po­me­ne ten­to­krát Prima Comedy Central, a to hned 10 séri­e­mi.

V říj­no­vém pro­gra­mu nebu­dou chy­bět ani kla­sic­ké tra­ble tele­viz­ních rodin jako Goldbergovi a Taková moder­ní rodin­ka, kte­ré navá­žou novou sérií, stej­ně tak Archer. Kreslený agent nezříd­ka při­rov­ná­va­ný k Jamesi Bondovi se před­sta­ví v nej­no­věj­ší 9. sérii, kde navští­ví tro­pic­ký ost­rov plný nebez­peč­ných zví­řat i žen. Na své si při­jdou i fanouš­ci oblí­be­ných seri­á­lů Jak jsem poznal vaši mat­ku, Průměrňákovi a pří­z­niv­ci kres­le­né­ho South Parku, Griffinových či Amerického táty.

Podzimní pro­gram ale nebu­de jen o seri­á­lech. Milovníci zába­vy a neko­rekt­ní­ho humo­ru se mohou těšit na zce­la novou show z pro­duk­ce Prima Comedy Central.

Nejnovější infor­ma­ce o pro­gra­mu sta­ni­ce Prima Comedy Central a oblí­be­ných kome­di­ál­ních seri­á­lech sle­duj­te na Facebooku www.facebook.cz/comedycentralcz nebo na www.primacomedycentral.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,46854 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61719 KB. | 27.09.2023 - 23:59:48