Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy z jižních Čech - Novohradsko a Doudlebsko - 89 %

Příběhy z jižních Čech - Novohradsko a Doudlebsko - 89 %

PribehyZJiznichCech

Když ven­ku vlád­ne dušič­ko­vé sych­ra­vé poča­sí, není divu, že se v hos­po­dě Veselka sejde spous­ta pout­ní­ků. Formanů, sed­lá­ků i pocest­ných, jejichž pou­ta­vé­mu vyprá­vě­ní naslou­chá také teo­log a sbě­ra­tel pověs­tí Jan František Zítek. Právě záslu­hou toho­to vzdě­la­né­ho spi­so­va­te­le se nám zacho­va­ly pověs­ti z oblas­ti na jih od Českých Budějovic až k rakous­ké hra­ni­ci.

Pomocí toho­to netra­dič­ní­ho prů­vod­ce obje­ví­me mno­ho zná­mých i zce­la zapo­me­nu­tých loka­lit, jako napří­klad Netřebice, Nové Hrady, Rožmberk, Trhové Sviny, Velešín či Doudleby. Pro míst­ní je pak při­po­me­nu­tím boha­té his­to­rie jejich rod­né­ho kra­je.

Jak autor při­po­mí­ná, ten­to kout Čech je boha­tý na zje­ve­ní Panny Marie, kte­rá uzdra­vi­la mno­ho nemoc­ných.

Vyskytuje se tu i vel­ké množ­ství vod­ní­ků, pří­zra­ků, hej­ka­lů, blu­di­ček a dal­ších stra­ši­del. Dozvíme se legen­dy o zalo­že­ní Novohradského kláš­te­ra, měs­ta Trhové Sviny, Kaplic či Benešova nad Černou.

Víte, jak zachrá­nil kos­tel­ník v Blansku zvon?

Už jste sly­še­li o tom, jak u Velešína vod­ník potrestal posla?

Co se sta­lo s mlýnem u řeky Stropnice?

Kdy nasta­ne konec svě­ta?

Vyprávění nás zave­de do dob pohan­ských i křes­ťan­ských, sezná­mí­me se se zázra­ky a tajem­ství­mi těch­to pohád­ko­vých kon­čin.

Pokud bychom si přá­li obje­vit poklad, návod nám poskyt­ne prá­vě tato zda­ři­lá pub­li­ka­ce. Za ukry­tým zla­tem se může­me vydat do Nových Hradů, na zmi­ze­lý zámek u Roudného či  hrá­dek Rammschissel.

Příběhy jsou zamě­ře­ny na star­ší děti a dospě­lé čte­ná­ře, jeli­kož se v nich obje­vu­je vel­ké množ­ství záhad­ných bytos­tí i zmín­ky o his­to­rii daných míst.

V závě­ru se navra­cí­me zpět do for­man­ky a dozví­dá­me se recept na for­man­ský oukrop, na němž si pochut­ná­va­la celá sou­sed­ská spo­leč­nost, a kte­rý zaru­če­ně zahře­je a dodá potřeb­nou sílu k prá­ci i dal­ší­mu puto­vá­ní.

Tajemnou atmo­sfé­ru pověs­tí pod­tr­hu­jí půvab­né ilu­stra­ce Zdeňky Študlarové, z jejíž ruky vyšly i obráz­ky k sérii Strašidlářů. Pochválit musím i krás­nou mapu tajem­ných míst na vnitř­ní stra­ně desek.


 • Datum vydá­ní: 22. 02. 2017
 • Katalogové čís­lo: 80047
 • ISBN: 978-80-271-0354-6
 • Formát / stran: 155×230, 64 stran

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 199 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty2. dubna 2019 Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty Volba mateřské školy pro své dítě je důležitý krok v životě každého rodiče. Chtějí pro své dítě to nejlepší. Jak se orientovat v nepřeberném množství mateřských škol a jejich programech? […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]