Kritiky.cz > Filmové recenze > Příběh žraloka

Příběh žraloka

Animovaný film od tvůr­ců Shreka usa­zu­je svůj pří­běh do pod­moř­ských hlu­bin, kde ryb­ky děla­jí vše jako lidé. Humor toho­to fil­mu je zalo­žen pře­de­vším na tom, že pře­ná­ší lid­ský svět do obrov­ské pod­moř­ské met­ro­po­le a to do nejmen­ších detai­lů, tak­že tak ve výsled­ku vznik­ne mno­ho vtip­ných scén vlast­ně jen tak mimo­cho­dem.

Příběh žra­lo­ka je vlast­ně spí­še pří­bě­hem Oskara, malé barev­né ryb­ky, kte­rá je posled­ním člán­kem pod­poř­ské­ho potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce a chtě­la by se stát někým. Tedy někým slav­ným a boha­tým, kdo byd­lí v nej­vyš­ších pat­rech úte­su. Momentálně je na tom ale dost špat­ně, pro­to­že dlu­ží 5000 škeblí maji­te­li velry­bí očiš­ťov­ny, Sykesovi. A ten je chce do zít­ra mít. Oskarova lás­ka Angie mu nabí­zí svůj rodin­ný kle­not, aby dluh spla­til, ale nebyl by to Oskar, aby nena­šel řeše­ní jiné. Náhodou se nacho­mít­ne k nešťast­né udá­los­ti, kdy jed­no­ho žra­lo­ka zabi­je kot­va. Využije toho a vez­me na sebe podo­bu „zabi­já­ka žra­lo­ků“. Sykes mu dluh oka­mži­tě odpus­tí a stá­vá se jeho mana­že­rem. Problém je, že jen Oskar ví, že žád­né­ho žra­lo­ka nikdy neza­bil.

Žraloci žijí v jiné čás­ti hlu­bin. Mafiánský bos Don Lino, kmo­tr a hla­va pod­svě­tí, má dva syny. Tedy měl. Jednoho z nich zabi­la zmí­ně­ná kot­va. Zbývá už jen Lenny, o kte­rém ten­to pří­běh je. Jenže Lenny nechce dělat nic jako ostat­ní žra­lo­ci. Je totiž... vege­ta­ri­án! Jaká potu­pa pro žra­lo­čí rodi­nu, a tak je Lenny neu­stá­le nucen, aby se cho­val jako nor­mál­ní žra­lok. A nyní se situ­a­ce ješ­tě víc zamo­tá­vá. Lenny potře­bu­je utéct z domo­va nebo lépe úpl­ně zmi­zet. Oskar zase musí zabít žra­lo­ka, aby potvr­dil svůj tri­umf. Když se ti dva pot­ka­jí, jak to asi může dopad­nout?

Než jsem viděl pří­běh žra­lo­ka, tro­chu dost jsem se bál, že bude pří­liš čer­pat z námě­tu Hledá se Nemo. Zároveň jsem ale věřil, že se tvůr­ci Shreka nene­cha­jí zahan­bit a udě­la­jí to ori­gi­nál­ně. Výsledek je tak někde mezi. Jistá podo­ba pro­stře­dí tady je, ale nedá se říct, že by šlo o podob­ný film. Stejně jako Shrek je i Příběh žra­lo­ka určen dospě­lým divá­kům.

Zatímco Hledá se Nemo se sna­ží udě­lat moř­ské hlu­bi­ny pokud mož­no reál­ně, Příběh žra­lo­ka bere vše s nad­sáz­kou. Útes, na kte­rém se vše ode­hrá­vá tak pře­ky­pu­je vymo­že­nost­mi naše­ho moder­ní­ho svě­ta a prá­vě to, v kom­bi­na­ci s jed­no­du­chým pří­bě­hem dělá film zají­ma­vým a kou­ka­tel­ným. Po strán­ce gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní ale nedo­sa­hu­je kva­lit ani Shreka ani Nema. Ale o to tady asi ani nešlo. Rozhodně je to pěk­ná ani­mo­va­ná kome­die.

O filmu:

USA, 2004, 90 min
Oficiání web: Príbeh žra­lo­ka
Režie: Vicky Jenson, Bibo Bergeron
V hlav­níh rolích: Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger, Angelina Jolie, Jack Black, Martin Scorsese, Peter Falk, James Gandolfini, Kevin Pollak, Doug E. Doug


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Štěstí30. září 2005 Štěstí Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Norský dům - 75 %14. února 2017 Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostmi donuceni odejít ze své země a hledat si nové místo k životu. Jedním z těchto lidí je i mladý […]