Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %

Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %

116 bg

Dnešní kni­ha je román, kte­rý ovšem není vůbec vese­lý. Spíše se jed­ná o sku­teč­né udá­los­ti a při­tom tak straš­né, že kdo to neza­žil, nemů­že si to roz­hod­ně před­sta­vit. Příběh Eriky je sice krát­ké dílo, co se týká stran, avšak vel­mi suges­tiv­ní. Erika je úpl­ně nor­mál­ní ženou, kte­rá však vzpo­mí­ná na hit­le­rov­ské hrů­zy, kte­rých byla účast­na jako novo­ro­ze­ně. Někdo si říká, jak si to může pama­to­vat, když byla mimin­ko, ale jsou svěd­ci toho, co se sta­lo a ona to nyní vepsa­la do kni­hy.

Eričini rodi­če byli Židy a to byl za Hitlera roz­su­dek smr­ti. Bohužel se i s ní, jak už jsem řek­la, byla novo­ro­ze­ně, dosta­li do vla­ku, kte­rý je vezl do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra v Dachau. Maminka se roz­hod­la Eriku zachrá­nit jedi­ným způ­so­bem – vyho­di­la ji z vla­ku. Dítě pře­ži­lo a uja­la se ho žena, kte­ré ji dones­li svěd­ci toho vše­ho. Vychovala ji, dala jí jmé­no, odhadla datum i rok naro­ze­ní.

Přestože mě chy­tá vztek, jen se o vál­ce mlu­ví a nesná­ším všech­no, co se točí oko­lo Hitlera a spol., tak tahle kni­ha mě vel­mi zau­ja­la. Doporučuju ji všem, neje­nom pro­to, o čem to je, ale hlav­ně kvů­li pří­bě­hu. Čiší z toho hrůza a děs, když si to člo­věk před­sta­ví a měla by si to pře­číst hlav­ně mla­dá, řek­la bych lido­vě puber­tál­ní gene­ra­ce. Kniha má 24 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Ruth Vander Zee
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2015
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79135 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53300 KB. | 21.09.2021 - 16:01:01