Kritiky.cz > Recenze knih > Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %

Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %

116 bg
116 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní kni­ha je román, kte­rý ovšem není vůbec vese­lý. Spíše se jed­ná o sku­teč­né udá­los­ti a při­tom tak straš­né, že kdo to neza­žil, nemů­že si to roz­hod­ně před­sta­vit. Příběh Eriky je sice krát­ké dílo, co se týká stran, avšak vel­mi suges­tiv­ní. Erika je úpl­ně nor­mál­ní ženou, kte­rá však vzpo­mí­ná na hit­le­rov­ské hrů­zy, kte­rých byla účast­na jako novo­ro­ze­ně. Někdo si říká, jak si to může pama­to­vat, když byla mimin­ko, ale jsou svěd­ci toho, co se sta­lo a ona to nyní vepsa­la do kni­hy.

Eričini rodi­če byli Židy a to byl za Hitlera roz­su­dek smr­ti. Bohužel se i s ní, jak už jsem řek­la, byla novo­ro­ze­ně, dosta­li do vla­ku, kte­rý je vezl do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra v Dachau. Maminka se roz­hod­la Eriku zachrá­nit jedi­ným způ­so­bem – vyho­di­la ji z vla­ku. Dítě pře­ži­lo a uja­la se ho žena, kte­ré ji dones­li svěd­ci toho vše­ho. Vychovala ji, dala jí jmé­no, odhadla datum i rok naro­ze­ní.

Přestože mě chy­tá vztek, jen se o vál­ce mlu­ví a nesná­ším všech­no, co se točí oko­lo Hitlera a spol., tak tahle kni­ha mě vel­mi zau­ja­la. Doporučuju ji všem, neje­nom pro­to, o čem to je, ale hlav­ně kvů­li pří­bě­hu. Čiší z toho hrůza a děs, když si to člo­věk před­sta­ví a měla by si to pře­číst hlav­ně mla­dá, řek­la bych lido­vě puber­tál­ní gene­ra­ce. Kniha má 24 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Ruth Vander Zee
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2015

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,02357 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61697 KB. | 25.09.2023 - 14:44:50