Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokumenty > Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět

Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět

04

Formát VHS při­ne­sl do fil­mo­vé­ho prů­mys­lu doslo­va revo­lu­ci. Videokazety pro sebe urva­ly trh na dnes nepřed­sta­vi­tel­ných 15 let (!), během kte­rých byly médi­em čís­lo jed­na pro domá­cí sle­do­vá­ní fil­mů. Kdo tu dobu neza­žil, asi těž­ko si to dove­de před­sta­vit, pro­to­že dnes prak­tic­ky nepo­tře­bu­je­te sbí­rat uni­kát­ní fil­mo­vé kous­ky – vše najde­te onli­ne na netu. Ale byly doby, kdy pří­stup k fil­mům nebyl tak snad­ný.

Přetoč to! je podob­ně boží doku­ment jako Kam se hra­be Hollywood, kte­rý Filmfanatic roze­bí­ral v pod­cas­tu ON AIR #003 (od 16:45). Láska k dané­mu téma­tu totiž číší z obra­zov­ky už od prv­ních vte­řin a parád­ně k tomu sedí také zvo­le­ný obraz, kte­rý je v tele­viz­ním for­má­tu 4:3.

Až při sle­do­vá­ní téhle pocty si totiž uvě­do­mí­te, jak dras­tic­ký dopad měly VHSky na fil­mo­vý svět. Vlastně se to svým způ­so­bem dá při­po­dob­nit k dneš­ní době, kdy se stu­dia brá­ní onli­ne dis­tri­buci, pro­to­že mají stej­ný strach, že ztra­tí kon­t­ro­lu nad svým pro­duk­tem, jako tomu bylo během nástu­pu VHS. A prá­vě při tomhle srov­ná­ní vám dojde, že evo­lu­ci (ani teh­dej­ší revo­lu­ci) zkrát­ka neza­sta­ví sebe­vět­ší moloch. Progres je neod­vra­ti­tel­ný.

Zároveň se změ­nou dis­tri­buce se ale zro­dil také napros­to nový trh, díky kte­ré­mu moh­ly vznik­nout fil­my, jaké bychom asi jinak vůbec nevi­dě­li. Jednoduše by nevznik­ly. Levný for­mát dal pros­tě vznik­nout lev­ným fil­mům, kte­ré měly nejen bizar­ní názvy, ale také samot­ný děj. Byly to skvost­né časy!

Přetoč to! roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem. Bez roz­dí­lu toho, jest­li jste VHSky zaži­li, nebo ne. V porov­ná­ní s dneš­ním vývo­jem se v něm totiž dá najít až pře­kva­pi­vě mno­ho styč­ných ploch. A je to jed­na vel­ká pří­jem­ná retro podí­va­ná.

  • V zaměřovači snipera5. července 2020 V zaměřovači snipera V zámořských kinech válcuje pokladny Americký sniper, takže určitě nebude od věci, když se v sekci DOKUMENTY podíváme na jeden snímek právě o elitních střelcích. V zaměřovači snipera je […] Posted in Dokumenty
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket12. července 2020 Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket Netflix nadále posiluje svoji pozici premianta mezi streamovacími službami. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáhnou filmy, ale spíše seriály a také zdařilé dokumentární série. […] Posted in Dokumenty
  • Poslední skaut10. června 2020 Poslední skaut Režisér Tonny Scott v nejlepší formě, drsňák Bruce Willis na vrcholu drsňáctví, několik legendárních scén a hláška vedle hlášky. Přesně takový je Poslední skaut. Jeden z nejlepších akčních […] Posted in F.F.F.
  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […] Posted in TV Recenze
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...