Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Přestupy Marvel - DC: Část III.

Přestupy Marvel - DC: Část III.

GothamMorenaBaccarin
GothamMorenaBaccarin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V dneš­ním díle člán­ku o komik­so­vých pře­stu­pech se zamě­ří­me na ces­to­va­te­le, tj. na uměl­ce, kte­ří stří­da­li či stří­da­jí účin­ko­vá­ní ve fil­mech DC a Marvelu. Opět jsem vybral čty­ři před­sta­vi­te­le, z nichž bych pře­dem rád vypíchl hlav­ně toho posled­ní­ho...
Morena Baccarin
DC: The Flash (od 2014), Gotham (od 2014)
Marvel: Deadpool (2016)
Brazilská hvěz­dič­ka je ve svě­tě komik­su v posled­ních letech nej­ob­sa­zo­va­něj­ší hereč­kou. Ve stá­ji DC Comics zau­ja­la svým hla­sem v seri­á­lu The Flash, kde namlu­vi­la počí­tač z budouc­nos­ti Gideon. Bruno Heller si ji násled­ně vybral do jed­né z klí­čo­vých rolí v seri­á­lu Gotham. Morena v tom­to skvě­lém poči­nu dále půso­bí v roli Dr. Lee Thompkins. Avšak během půso­be­ní v Gothamu nemě­la Morena pro­blém točit film Deadpool, kde skvost­ně zahrá­la milen­ku hlav­ní­ho hrdi­ny. Její angaž­má u Marvelu mož­ná bude pokra­čo­vat v seque­lu... U DC má smlou­vu mini­mál­ně na dal­ší sérii Gothamu.
Verdikt: Byť poda­la v Deadpoolovi cel­kem dob­rý výkon, měla by se sou­stře­dit hlav­ně na Gotham. Temné pro­stře­dí DC ji svěd­čí pře­ce jen o tro­chu víc. Dokonce si při natá­če­ní našla i pří­te­le - Jamese Gordona Bena McKenzieho milu­je i v reál­ném živo­tě.
Halle Berry
Marvel: X-Men (2000), X2/X-Men 2 (2003), X-Men: The Last Stand/X-Men: Poslední vzdor (2006), X-Men: Days of Future Past/X-Men: Budoucí minu­lost (2014)
DC: Catwoman (2004)
Oscarová hereč­ka s komik­sem zača­la na počát­ku toho­to milé­nia, když v hábi­tu X-Men sesí­la­la na zem hro­my a bles­ky jako Storm. Obrovský úspěch mutan­tí série jí vyne­sl hlav­ní roli i v ambi­ci­óz­ním DC sním­ku Catwoman. Očekávání byla obrov­ská a násled­né zkla­má­ní ješ­tě vět­ší. Halle si díky tomu­to fil­mu k Oscaru při­da­la i cenu Razzie. Návrat do mar­ve­lov­ské­ho svě­ta byl ve tře­tím díle X-Men podob­ně roz­pa­či­tý, pro­to se v roce 2006 Berry roz­hod­la s komiksy skon­čit a dokon­ce odmít­la nabíd­ku na spin-off o Storm. Po dlou­hých osmi letech se ale nako­nec necha­la pře­mlu­vit a do role bouř­né mutant­ky se vrá­ti­la v nej­vel­ko­le­pěj­ším x-menském fil­mu Days of Future Past, kde však její účin­ko­vá­ní trva­lo zhru­ba pět minut.
Verdikt: Halle roz­hod­ně zahrá­la lépe u Marvelu.
James Marsden
Marvel: X-Men (2000), X2/X-Men 2 (2003), X-Men: The Last Stand/X-Men: Poslední vzdor (2006), X-Men: Days of Future Past/X-Men: Budoucí minu­lost (2014)
DC: Superman Returns/Superman se vra­cí (2006)
Marsden si zahrál ve všech třech dílech původ­ních X-Men, před­sta­vil svě­tu vel­mi dob­ře zpra­co­va­nou posta­vu mutan­ta Cyclopse. Během natá­če­ní tře­tí čás­ti však nara­zil na pro­blém, neboť v tu dobu chys­tal též pro­jekt u kon­ku­ren­ce. Proto nako­nec Cyclops zemřel hned na začát­ku a Marsden tak mohl veš­ke­ré své síly vrh­nout na Supermana, kde hrál man­že­la Lois Lane Richarda Whitea. A to byla chy­ba, návrat muže z oce­li se nepo­ve­dl. Proto si tedy James dal od komik­sů dlou­hou pau­zu a vrá­til se stej­ně jako Halle Berry až před­lo­ni, když si stři­hl cameo roli v posled­nách X-Men.
Verdikt: Marsden měl stej­ně jako Halle zůstat jen u mar­ve­lác­kých fil­mů.
Ryan Reynolds
Marvel: Blade: Trinity (2004), X-Men Origins: Wolverine (2009), Deadpool (2016)
DC: Green Lantern (2011)
Kanadský herec, kte­rý byl žena­tý se Scarlett Johansson, je nej­vět­ším komik­so­vým turis­tou. Celou svou kari­é­ru ve fil­mech pod­le obráz­ko­vých seši­tů začal v tře­tím díle upír­ské krva­vé roman­ce Blade: Trinity, kde ztvár­nil Hannibala Kinga, pomoc­ní­ka hlav­ní­ho hrdi­ny. Po pěti letech se Reynolds obje­vil v x-menském spin-offu o Wolverinovi. Jeho role Wade Wilsona, budou­cí­ho Deadpoola byla hod­no­ce­na extrém­ně nega­tiv­ně a tak se zatrpk­lý herec upsal pod vel­mi ambi­ci­óz­ní pro­jekt DC Comics - Green Lantern. Příběh o pilo­tu Halu Jordanovi, kte­rý chrá­ní vesmír před nepří­tel­ským Paralaxem však skli­dil stej­ně jako Wolverine nega­tiv­ní hod­no­ce­ní. Po dobu dal­ších pěti let tedy Ryan v komik­sech nehrál, ale pota­jí chys­tal návrat k Wadu Wilsonovi. Když mu to letos koneč­ně vyšlo a Deadpool vlé­tl do kin, došlo koneč­ně k pro­lo­me­ní jeho komik­so­vé smůly. Deadpool je vel­mi úspěš­ný a po celém svě­tě si zís­kal mili­ó­ny pří­z­niv­ců. K rados­ti fan­dů pro­hlá­sil Reynolds, že jinou komik­so­vou posta­vu už neza­hra­je. Nebrání se však cameo rolím Deadpoola v x-menských fil­mech.
Verdikt: Reynolds se dlou­ho hle­dal. Musel pro­jít něko­li­ka fil­my u obou stu­dií, aby si doká­zal, že mu nej­víc sedí Deadpool.
Dnes by to bylo všech­no, v příš­tím díle se zamě­ří­me na budouc­nost komik­so­vých pře­stu­pů.
zdroj obráz­ků: pinterest.com, imgur.com, cinematanza.blogspot.com, wmur.com, kingoftheflatscreen.com
dal­ší zdro­je: imdb.com, superherohype.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Gothika19. dubna 2004 Gothika Po dlouhé době tady máme zase jeden povedený horor. Možná s trochu méně povedeným scénářem, za to ale plný napětí, při kterém se opravdu bojíte. A jak už název napovídá, s gotikou to […] Posted in Filmové recenze
  • Boží oko2. září 2017 Boží oko Thriller, u kterého budete ze srdce doufat, že ani polovina z toho, co čtete, není založena na pravdě. Samozřejmě, tato kniha je fikce a autor na to pochopitelně hned na začátku […] Posted in Recenze knih
  • The Price We Pay19. ledna 2023 The Price We Pay Rjúhei Kitamura otevírá rok svým exploiťákem, který subžánru ostudu nedělá, ale nepřináší nic nového, neposouvá hranice a taky se neodváže tolik, jak Kitamurovy předchozí snímky ( […] Posted in Krátké recenze
  • Luxusní sedací soupravy29. června 2013 Luxusní sedací soupravy Hodí se nejenom do exteriérů, odkud jej známe častěji, ale také do vnitřních interiérů. Ratanový nábytek často známe jako zahradní. Jedná se o přírodní materiál, který skvěle vypadá na […] Posted in Domácí rady
  • Festival Jeden svět2. března 2015 Festival Jeden svět V pondělí 2.března začne v Praze v kině Lucerna festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Slavnostní zahájení proběhne v 19 hodin ve velkém sále a následně se bude […] Posted in Festivaly
  • IMG 20160322 224930 e146031268898710. dubna 2016 MICHIE, David. Dalajlamova kočka Dalajláma má Kočku. Dalajláma má mluvící kočku. To by nebyl první na světě, mluvících koček už tady bylo víc, ale toto je navíc Kočka literárním a pozorovacím talentem obdařená, […] Posted in Recenze knih
  • Únos letadla4. srpna 2023 Únos letadla Krasojízda Applu pokračuje! Apple aktuálně kraluje a po kvalitativní stránce převyšuje už Netflix. Po letošním parádním Silu je tu další velký hit a pořádný nářez, který v ranku […] Posted in Krátké recenze
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 4. díl - SVĚT JENÍČKA A MAŘENKY: PRODUKCE29. ledna 2013 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 4. díl - SVĚT JENÍČKA A MAŘENKY: PRODUKCE Šance vytvořit pro Jeníčka a Mařenku kompletně nový svět představovala pro Tommyho Wirkolu jednu z největších výzev. Během jeho vytváření skutečně popustil uzdu své fantazii a […] Posted in Speciály
  • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia26. dubna 2019 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89471 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61751 KB. | 28.09.2023 - 02:56:13