(Presskit) Korsický případ

Detektiv je z Paříže vyslán na Korsiku, aby našel vůd­ce míst­ní mafie (Jean Reno). Když se však zami­lu­je do jeho krás­né sest­ry, vel­ké pro­blémy na sebe neda­jí dlou­ho čekat…

Hlavní posta­vou sviž­né ko-medie je paříž­ský sou­kro­mý detek­tiv Jack Palmer (Christian Clavier). Má o sobě vel­mi uspo­ko­ji­vé míně­ní a úkol, kte­rý dosta­ne – totiž najít jaké­ho­si Ange Leoniho (Jean Reno) a doru­čit mu zprá­vu o dědic­tví – poklá­dá za čirou ruti­nu. Jenomže to ješ­tě netu­ší, že Leoni za prvé žije na Korsice a za dru­hé je vedou­cím tak tro­chu tero­ris­tic­ké­ho hnu­tí za nezá­vis­lost.

O tom, že pře­ce­nil své síly, se Palmer pře­svěd­čí bez­pro­střed­ně po pří­jez­du na ost­rov. Korsika je totiž mís­to mimo­řád­ně spe­ci­fic­ké, kde, zdá se, pla­tí úpl­ně jiné záko­ny než všu­de jin­de. Palmerova sna­ha najít „dědi­ce“ se mění v sérii nehod, úno­sů, kata­strof a komic­kých stře­tů s poli­cií i sepa­ra­tis­ty. Přestože ho to sko­ro sto­jí zdra­vý rozum, Palmer nako­nec Angeho najde, ale jen pro­to, aby pocho­pil, že věci se mají pod­stat­ně jinak, než si až dosud mys­lel. A navíc se zami­lu­je do Angeho půvab­né sest­ry…

Hlavní role v kome­dii ze slun­né Korsiky si zahrál Christian Clavier (Návštěvníci/Les Visiteurs, Asterix a Obelix:Mise Kleopatra/Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre), Jean Reno (Leon/Léon, Mission: Impossible, Purpurové řeky/ Les Rivières pour­pres), Caterina Murino (Part Time) a Didier Flamand (Purpurové řeky/Les Riviéres pour­pres, Slavíci v kleci/Les Choristes).

PREMIÉRA: 5. květ­na 2005, ORIGINÁLNÍ NÁZEV: L’Enquete cor­se, Francie 2004, Komedie, 94 min., čes­ké titul­ky, REŽIE: Alain Berbérian, SCÉNÁŘ: Christian Clavier, Michel Delgado, KAMERA: Pascal Gennesseaux, HUDBA: Alexandre Desplat, HRAJÍ: Christian Clavier (Jack Palmer), Jean Reno (Ange Leoni), Caterina Murino (Léa Leoni), Didier Flamand (Dargent), Pierre Salasca (Matéo), Pido (Figoli), Alain Maratrat (De Vlaminck), Francois Orsoni (Balducci); INTERNET: www.bioscop.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52815 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46559 KB. | 28.01.2021 - 17:08:08