Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Názory a komentáře > Premiere versus Cinema

Premiere versus Cinema

Poslední dobou sly­ším spous­tu čas­to vel­mi roz­díl­ných názo­rů na dva čes­ké fil­mo­vé časo­pi­sy Cinema a Premiere (teda ne, že by byly zrov­na čes­ké, mám na mys­li jejich čes­ké ver­ze :-)). Každý z těch­to časo­pi­sů má bez­po­chy­by vel­kou čte­nář­skou základ­nu.  A teď k něm názo­rům. Jedni říka­jí, že Premiere je lep­ší, pro­to­že je lev­něj­ší než Cinema. Druhý tábor jim kon­t­ru­je tím, že Premiere je moc komerč­ní a „půl­ku časo­pi­su tvo­ří inzer­ce“. Když jsem si své sta­ré Premiery pro­lis­to­val, zjis­til jsem, že něco na tom prav­dy je. Neříkám, že by půl­ka Premiere byly jen rekla­my, ale jejich tam doo­prav­dy hod­ně. Když jsem potom pro­lis­to­val Cinemu, došel jsem k názo­ru, že kaž­dý z těch­to časo­pi­sů je pro něko­ho lep­ší. Je fakt, že kaž­dý nemá na Cinemu a tak si raděj kaž­dý měsíc v tra­fi­ce řek­ne své peč­li­vě nacvi­če­né „Máte novou Premiere, paní...“, někdo, koho neza­jí­ma­jí rekla­my na Maxim si zase kou­pí Cinemu a tak to je pořád doko­la. Já osob­ně si kupu­ji obo­je a jsem spo­ko­jen.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63154 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56094 KB. | 29.05.2022 - 03:25:40