Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor

Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor

Bohu zel plakat min

Celovečerní doku­ment Bohu žel, natá­čel reži­sér Saša Dlouhý něko­lik let, během kte­rých sle­do­val život­ní pří­běh uprch­lí­ků, růz­né­ho posta­ve­ní, jenž při­šli do České repub­li­ky požá­dat o azyl, ať už se zámě­rem tu zůstat, či pokra­čo­vat dál do jiné země. A také uká­zat čes­ký pří­stup k migrač­ní kri­zi.

Důvody uprch­lí­ků jsou roz­ma­ni­té, stej­ně tak jako jejich důvo­dy, jenž je doved­li opus­tit rod­nou zem. V doku­men­tu se tak obje­ví pří­běh sta­veb­ní­ho inže­ný­ra ze Sýrie, kte­rý nemohl žít v cen­t­ru Islámského stá­tu,  fyzi­ka a aka­de­mi­ka z Gruzie, na útě­ku kvů­li nespra­ved­li­vé­mu sou­du, nebo Vladimíra z Ruska, kte­rý z poli­tic­kých důvo­dů musel svou zemi opus­tit, či Olelakana z Nigérie, kte­rý se nechtě­ně zaple­tl s tero­ris­tic­kou orga­ni­za­cí.

„Dokument jsem zamýš­lel jako son­du do živo­ta cizin­ců v sou­čas­ném Česku. Ačkoliv jsem se v něm sna­žil vyhnout všem aktu­ál­ně zná­mým poli­ti­kům para­zi­tu­jí­cím na
lid­ském stra­chu, film přes­to zahr­nu­je i poli­tic­kou rovi­nu“ říká reži­sér a kame­ra­man
Saša Dlouhý a dodá­vá: „Téma se mě dotý­ká i jako obča­na stá­tu, ze kte­ré­ho lidé
v his­to­rii spí­še utí­ka­li a hle­da­li úto­čiš­tě jin­de ve svě­tě. Teď na to ale zapo­mí­ná­me.“

Saša Dlouhý ( 1971 ) reži­sér doku­men­tů Trafačka - Chrám svo­bo­dy (2011), Liebe Indigo (2013),

Je nám spo­lu dob­ře (2014), Bohu žel (2018).

Dokument Bohu žel bude pro­mí­tán na letoš­ním roč­ní­ku fes­ti­va­lu Jeden svět, kte­rý se bude konat v Praze od 5 - 14. 3 2018 v Praze a poté ješ­tě v dal­ších vybra­ných měs­tech, viz zde :

https://www.jedensvet.cz/2018/regiony

Dokument Bohu žel :

6.3     20. 30, kino Světozor, svě­to­vá pre­mi­é­ra, deba­ta s reži­sé­rem Sašou Dlouhým

8. 3    10. 00, kino Bio Oko, po fil­mu násle­du­je deba­ta

13. 3   18. 00, kino 35, po fil­mu násle­du­je deba­ta

Foto zdroj : Aerofilms

  • Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět1. března 2018 Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět Dokument Bohu žel, jenž se zabývá lidskými právy, bude uveden na filmového festivalu Jeden svět, který bude probíhat od 5 - 14. 3 2018 v Praze a poté se přesouvá do dalších 36 […] Posted in Festivaly
  • Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest21. února 2018 Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest Herec a komik Mark Gatiss, představitel bratra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seriálu Sherlock, přijede do Prahy na první dny festivalu. V pátek 16. března představí na Febiofestu svůj […] Posted in Festivaly
  • Far Cry 529. března 2018 Far Cry 5 Nejlepší zajímavosti, tajné lokace, "Velikonoční vajíčka" a záhady. https://youtu.be/IkpPZtA33Pw Posted in Zajímavosti
  • Láska shora - premiéra21. listopadu 2002 Láska shora - premiéra Nový český film má premiéru dnes 21.11.2002 LÁSKA SHORA je hravým a vtipným vyprávěním o putování Prokopa a Magdaleny za sluncem.Cestou prožívají nečekaná dobrodružství, mudrují a diky […] Posted in Články
  • TEREZA BEBAROVÁ - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 TEREZA BEBAROVÁ - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Herečka Tereza Bebarová je známá především jako komediální herečka. V pokračování série Babovřesky Zdeňka Trošky hraje manželku ministerského úředníka Dodo Dočistila a všichni jí říkají […] Posted in Rozhovory
  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95%12. září 2016 Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95% Sandra Vebrová píše scénáře k dětským pořadům, mimo jiné k pohádce Nepovedený kouzelník, a je rovněž autorkou dvoudílného fantasy románu pro děti Luko, malý vlkodlak. Nahrávce propůjčil […] Posted in Recenze knih
  • Madagaskar22. června 2005 Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se chystá) se nám do kina vloupali čtyři tučňáci kormidlující loď do Antarktidy a spolu s nimi zebra, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,03024 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53252 KB. | 03.12.2021 - 00:00:02