Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Premiér Jaromíra Soukupa aneb beznaděj nemá hranic

Premiér Jaromíra Soukupa aneb beznaděj nemá hranic

Premiér
Premiér
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zbrusu nový Jaromírův shit­com na mě ze vše­ho nej­víc půso­bí jako dal­ší tele­viz­ní for­mát, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho se barran­dov­ský boss sna­ží ven­ti­lo­vat své názo­ry. Důkazem jsou naráž­ky na Mirka Kalouska, Českou tele­vi­zi či kau­zu H-System. O svůj pohled na ně a podob­né zapekli­tos­ti se s námi chce pan řídí­cí mer­mo­mo­cí podě­lit v kaž­dém svém pořa­du.

Samotný děj toho­to pseu­do­se­ri­á­lu je totiž tak nicot­ně nicot­ný, že tu snad o nic jiné­ho než o dal­ší exhi­bi­ci ve sty­lu „být na obra­zov­ce co nej­víc a vnu­co­vat názo­ry svým divá­kům“ jít ani nemů­že.

Velice rád bych se roze­psal více, ale už mi došla slo­va. Popravdě, oče­ká­val jsem one man show, nad jejíž tupostí se ale­spoň poba­vím. Premiér je ovšem tak plo­chý a prázd­ný, že mnou po čase opět zmí­ta­la bez­na­děj z toho, co všech­no doká­ží tvůr­ci v našich kon­či­nách vypro­du­ko­vat.

Premiéra bych zařa­dil k nej­vět­ší­mu dnu čes­ké seri­á­lo­vé tvor­by po bok Jetelína a Modrého kódu tele­vi­ze Prima či shit­co­mu Helena tele­vi­ze Nova. Pokud bych se odhod­lal si je v minu­los­ti pus­tit, a mohl je tak osob­ně posou­dit, prav­dě­po­dob­ně by do této sku­pi­ny pat­ři­ly i ostat­ní seri­á­ly TV Barrandov.

Pro zají­ma­vost, v době, kdy vzni­ká ten­to člá­nek, pat­ří Premiérovi s hod­no­ce­ním 1,9 % prv­ní mís­to v kate­go­rii nej­hor­ších seri­á­lů his­to­rie na webu ČSFD.

Pažótí ver­dikt: ten­to počin není hoden pro­cen­tu­ál­ní­ho ohod­no­ce­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Teon

Náhodou, Helena s Pogodovou je na čes­ký pomě­ry těž­kej kome­di­ál­ní seri­á­lo­vej nad­prů­měr - aspoň teda prv­ních cca 10 epi­zod, když tam byla i Issová, bylo fakt super. Pak to šlo dolů, ale roz­hod­ně to není shit­com:-) Myslim, že od dob Comebacku jsem se u tuzem­ský pro­duk­ce tak nepo­ba­vil.

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,53151 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61331 KB. | 01.06.2023 - 14:11:56